Financial Video Tutorials Archives - PFOREX
Session 2
05:11
Markkinariskin julkistaminen ja vastuuvapautus
 • Korkean riskin finanssimarkkinat, erityisesti Forex
 • Oikean tilin avaaminen pienellu00e4 sijoituksella
 • Treidaaja tyypit
Session 3
08:11
Finanssimarkkinat ja Forexin edut
 • Forex Asiantuntijapalvelutu00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 u00a0PFOREX-Finanssikoulutus
 • Finanssimarkkinoiden historia
 • Finanssimarkkinoiden eri osat
Session 4
12:18
Finanssimarkkinoiden perusmääritelmiä
 • Symbolit
 • Jalometallit
 • Pienin yksikku00f6
Session 5
11:57
Finanssimarkkinoiden täydentäviä määritelmiä
 • Komissio
 • Hedge, eli suojaus
 • Carry Trading
Session 6
04:06
Välitysliikkeet ja valuuttatyypit
 • Yksityiset vu00e4littu00e4ju00e4t
 • Ulkomaan valuuttatyypit
Session 7
08:47
Sääntelylaitokset ja luotettavat välitysliikkeet
 • Su00e4u00e4ntelyelimet
 • NFA, FCA, CYSEC
 • Su00e4u00e4nnelty vu00e4litys
Session 8
09:59
Eri tyypppiset treidaustilit
 • Kiinteu00e4 Spread -tili
 • Kelluva spread -tili
 • Suorat tilit
Session 9
08:40
Eri tyyppiset treidaus streategiat
 • Instant Execution (vu00e4litu00f6n toteutus)
 • Market Execution (markkinatoteutus)
 • Scalper
Session 10
09:23
Välityspalvelut ja ensisijaiset vastuut
 • Opposite Trades, eli vastakkaiset kaupat
 • Overlapping, eli pu00e4u00e4llekku00e4isyys
 • Increasing Spread, eli kasvava Spread
Session 11
07:45
Modernit ja perinteiset maksutavat
 • Elektroninen raha
 • Luotettavat ja turvalliset
 • PayPal
Session 12
06:05
Session 12
06:05
Binäärioptio treidaus
 • Option esittely
 • Luotettavia verkkosivustoja
 • Forex-optioiden edut
Session 13
12:45
Session 13
12:45
Binäärioption tarjoajat ja sopimustyypit
 • 24Option
 • Nu00e4kymu00e4n asetukset
 • Korkea tai matala
Session 14
10:03
Markkina-analyysi ja treidaus signaalit
 • Analyysignaali
 • Signaalit
 • Symboli ? On tu00e4rkeu00e4u00e4 tietu00e4u00e4 symboli signaaleina, esimerkiksi onko se kultaa, vai vierasta valuuttaa.
Session 15
09:38
Bonukset, promootiot ja kilpailut
 • Bonuksen syy
 • Talletusbonus pienelle mu00e4u00e4ru00e4lle
 • Talletusbonus suurelle mu00e4u00e4ru00e4lle
Session 16
08:00
Välityspalvelujen esittely
 • IB (Introducing Broker), tai asiamies
 • IB-mu00e4u00e4ritykset
 • IB-palvelut
Session 17
09:10
Finanssimarkkinoiden työkalut ja verkkosivustot
 • Uutissivustot ? Nu00e4mu00e4 sivustot tarjoavat viimeisimmu00e4t uutiset. Kyseiset uutiset vaikuttavat finanssimarkkinoihin suoraan tai epu00e4suorasti, ja niillu00e4 on pitku00e4n tai lyhyen aikavu00e4lin vaikutuksia. Nu00e4illu00e4 sivustoilla on rahoitusasiantuntijoiden tekemiu00e4 uutisanalyyseja, jotka voivat olla erittu00e4in hyu00f6dyllisiu00e4.
 • Analyysisivustot ?nu00e4mu00e4 sivustot tarjoavat teknisiu00e4 analyyseja, nu00e4kemyksellisiu00e4 analyyseju00e4, tai molempia eri metodeilla.
 • Koulutussivustot ? nu00e4illu00e4 sivustoilla on yleensu00e4 Forex-kouluja, jotka sisu00e4ltu00e4vu00e4t eri tasoisia oppimateriaaleja ja kursseja, jotka ovat hyu00f6dyllisiu00e4 kaikille treidaajille.
Session 18
07:49
MetaTrader ohjeistus
 • MetaTraderin asennus
 • MetaTrader 4 ja 5 vu00e4liset erot
 • Yhden alustan ku00e4yttu00f6 eri tileille
Session 19
25:11
MetaTrader 4 treidausalusta
 • Yleistu00e4 tietoa
 • Markkinavahti
 • Navigaattori
Session 20
18:24
Toimeksiantotyypit ja määrittelyt
 • Instant Execution, eli vu00e4litu00f6n toteutus
 • Take Profit, eli voittoraja
 • Stop Loss, eli tappioraja
Session 21
03:54
Finanssimarkkinoiden tekninen analyysi
 • Soveltaminen
 • Tekninen analyysi
Session 22
10:48
Trendin tyypit ja tasot
 • Trendi
 • Supports, eli tuet
 • Resitance, eli vastustaso
Session 23
06:38
Kynttiläpalkkien esittely
 • Candle stick, eli kynttilu00e4palkki
 • Kynttilu00e4palkin ku00e4yttu00f6
 • Kynttilu00e4tyypit
Session 24
05:09
Marubozu kynttiläpalkkikuvio
 • Marubozu, tai pitku00e4 kynttilu00e4
 • Kynttilu00f6iden koon vertailu
 • Marubozu
Session 25
04:25
Tähdenlento ja Vasara kynttiläpalkkikuviot
 • Shooting Star, eli Tu00e4hdenlento-kynttilu00e4
 • Vasara-kynttilu00e4
Session 26
02:41
Hirsipuu-Käänteinen vasara ja Doji kynttiläpalkkikuviot
  Session 27
  09:15
  Dark Cloud-lävistyslinja ja Engulfing Candlestick kuviot
  • Dark Cloud, eli Tumma pilvi -kynttilu00e4
  • Piercing Line, eli Lu00e4vistyslinja
  • Bearish Engulfing -kynttilu00e4
  Session 28
  10:08
  Fibonacci Retracement ja Expansion -tasojen esittely
   Session 29
   02:33
   Kuviot - Käänteiset ja jatkuvat kuviot
   • Patterns, eli Kuviot
   • Revelsal patterns, eli ku00e4u00e4nteiset kuviot
   • Continual patterns, eli jatkuvat kuviot
   Session 30
   10:46
   Jatkuva ja käänteinen pää ja olkapäät
   • Neckline Downtrend, eli Laskeva pu00e4u00e4ntie
   • Neckline Uptrend, eli Nouseva pu00e4u00e4ntie
   • H height, eli H-korkeus
   Session 31
   06:36
   Double Top ja Double Bottom kuviot
   • Double Top, eli tuplahuippu -kuvio
   • Double Bottom, eli tuplapohja -kuvio
   Session 32
   04:38
   Triple Top ja Triple Bottom kuviot
   • Triple Top, eli triplahuippu -kuviot
   • Triple Bottom, eli triplapohja -kuviot
   Session 33
   04:39
   Kiila - Nouseva ja laskeva kiila
   • Wedge, eli kiilau00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0
   • Rising Wedge, eli nouseva kiila
   • Falling Wedge, eli laskeva kiila
   Session 34
   06:23
   Kolmiokuvio ja sen tyypit
   • Triangle, eli kolmio
   Session 35
   06:47
   Lippukuvio ja sen tyypit
   • Flag, eli lippukuviot
   Session 36
   05:00
   Viirikuvio
   • Pennant, eli viiri
   • Bearish pennant, eli laskeva viiri
   • Bullish pennant, eli nouseva viiri
   Session 37
   04:18
   Indikaattorit ja oskillaattorit
   • Indikaattorit
   • Oskillaattorit
   Session 38
   08:03
   Liikkuvan keskiarvon indikaattori ja sen erityispiirteet
   • Moving Average Indicator, eli liukuva keskiarvo indikaattori
   Session 39
   05:58
   Suhteellinen vahvuusindeksi-RSI indikaattori
   • RSI
   Session 40
   03:08
   Hyödykkeen kanavaindeksi-CCI indikaattori
   • CCI (Commodity Channel Index), eli hyu00f6dykkeen kanavaindeksi
   Session 41
   03:30
   MACD indikaattori
   • MACD, eli liukuvan keskivarvon lu00e4henemisero
   Session 42
   06:19
   Lähentyminen ja loittoneminen
   • Divergence ja Convergence, eli loittoneminen ja lu00e4hentyminen
   • Divergence, eli loittoneminen
   • Convergence, eli lu00e4heneminen, tai negatiivinen Divergence
   Session 43
   06:33
   Nouseva ja laskeva piilotettu poikkeama
   • Hidden Divergence, eli piilotettu poikkeama
   Session 44
   10:41
   Harmoniset kuviot
   • Harmonic Patterns, eli harmoniset kuviot
   Session 45
   10:01
   Elliott aaltojen teoria
   • Elliott Waves, eli Elliott-aallot
   Session 46
   07:02
   Andrewin Pitchfork indikaattori
   • Andrewin?s Pitchfork, eli Andrewin hanko
   Session 47
   04:37
   Andrewin Pitchforkin signaalit
   • Ensimmu00e4inen signaalimalli
   • Toinen signaalimalli
   • Kolmas signaalimalli
   Session 48
   07:54
   Lisätietoa Andrewin Pitchfork indikaattorista
   • Andrewin Pitchforkin vikalinja
   • Pieni Andrewin Pitchfork pu00e4u00e4kuvion sisu00e4llu00e4
   • Warning, eli varoituslinja
   Session 49
   00:04:53
   Andrewin Pitchforkin lisälinjat ja signaalit
   • 1. tyyppi ? Lisu00e4linja
   • 2. tyyppi ? Tu00e4ydentu00e4vu00e4 signaali
   • 3. tyyppi ? Tu00e4ydentu00e4vu00e4 signaali
   Session 50
   10:24
   Price Action treidaustekniikka
   • Buy Zone, eli ostoalue
   • Sell Zone, eli myyntialue
   • Pending Zone, eli odotus alue
   Session 51
   24:13
   Kullan trendianalyysi käyttämällä Price Actionia
   • Kullan trendin analysointi Price Actionin avulla
   Session 52
   07:48
   Fundamentti analyysin perusteet
   • Fundamentti analyysi
   • Riskin kasvu
   • Riskin lasku
   Session 53
   08:18
   Fundamentti analyysi ja taloudellinen vuosikertomus
   • Korkokanta
   • GDP (Gross Domestic Product, eli bruttokansantuote)
   • Tyu00f6ttu00f6myysaste ja tyu00f6llisyysmuutokset
   Session 54
   12:19
   Treidauksen riskinhallinta ja rahan hallinnointi
   • Treidaus menettely
   • Rahan hallinnointi
   • Riskin hallinta
   Session 55
   06:24
   Treidaus strategiat ja kustomoidut strategiat
   • Strategia
   • Strategia tyypit
   • Kustomointi strategiat
   Session 56
   04:25
   Bollinger nauhojen indikaattori strategia
   • Bollinger Bands, eli Bollingerin nauhat
   Session 57
   05:24
   Breakout ja vetäytymisstrategia
   • Breakout-strategiau00a0
   • Entry point, eli aloituspiste
   • Treidattavat symbolit
   Session 58
   03:48
   Väärän Breakoutin strategia, jota vahvistaa kynttilä
   • False Breakout, eli viallinen murtautuminen
   Session 59
   03:38
   Edistynyt MACD strategia
   • Edistynyt MACD -strategia
   • Take Profit ja Stop Loss, eli voiton raja ja maksimitappio -hinnat
   Session 60
   04:10
   RSI ja liikkuva keskiarvo stragetia
   • RSI ja Moving Average -strategia (liikkuva keskiarvo)
   • Treidattavat symbolit
   • Aikavu00e4lit
   Session 61
   04:37
   Tuplahuippu & tuplapohja RSI Strategiassa
   • Double Top ja Double Bottom RSI-oskillaattorissa
   • Treidattavat symbolitu00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0
   • Aikajakso
   Session 62
   05:04
   Tuplahuippu ja tuplapohja kuviot
   • Double Top, Double Bottom ja kynttilu00e4palkkiu00a0
   Session 63
   14:45
   Erityiset kynttiläpalkki kuviot
   • Special Candle Sticks, eli erityiset kynttilu00e4palkit
   • Ensimmu00e4inen metodi
   • Toinen metodi
   Session 64
   05:29
   Breakaway - Nousevat ja laskevat 3 metodia
   • Laskeva Breakaway
   • Laskevat kolme metodia
   • Nouseva Breakaway
   Session 65
   04:46
   Kolme kynttiläpalkkikuvion sisällä
   • Laskevat ja nousevat kolmoset kynttilu00e4palkin sisu00e4llu00e4
   Session 66
   03:07
   Pinsetti-kynttiläpalkkikuviot
   • Tweezer Top, eli huipun pinsetti
   • Tweezer Bottom, pohjan pinsetti
   Session 67
   13:45
   R Strategia
   • R-strategia
   • Aikajaksot
   • Symbolit
   Session 68
   09:33
   Session 68
   09:33
   Optio - Binäärioption perusteet
   • Optio, binu00e4u00e4rioptio ja niiden vu00e4liset erot
   • Myynti- ja osto optiot
   • Binu00e4u00e4rioptio
   Session 69
   08:21
   Session 69
   08:21
   Eri tyyppiset binäärioptio sopimukset
   • Binu00e4u00e4rityypit
   • Binu00e4u00e4rioptio tyypit
   • u00a0In-Range, eli sisu00e4alue
   Session 70
   05:18
   Session 70
   05:18
   Binäärioptioiden sääntely
   • Binu00e4u00e4rioptioiden su00e4u00e4ntely
   • SEC:Securities and Exchange Commission ? USA
   • FINRA:Financial Industry Regulatory Authority ? USA
   Session 71
   07:27
   Session 71
   07:27
   Session 72
   10:45
   Session 72
   10:45
   Session 73
   13:14
   Session 73
   13:14
   Session 74
   07:03
   Session 74
   07:03
   Session 75
   08:38
   Session 75
   08:38
   Session 76
   10:11
   Session 76
   10:11
   Session 77
   09:06
   Session 77
   09:06
   Session 78
   05:09
   Session 78
   05:09
   Session 79
   05:07
   Session 79
   05:39
   Session 80
   06:13
   Session 81
   07:26
   Session 82
   13:03
   Session 83
   12:53
   Session 84
   09:39
   Session 85
   04:14
   Session 86
   05:36
   Session 87
   03:41
   Session 88
   05:42
   Session 89
   15:14
   Session 90
   05:37
   Session 91
   07:10
   Session 92
   07:59
   Session 93
   05:03
   Session 94
   10:29
   Session 95
   06:29
   Session 96
   10:53
   Session 97
   08:48
   Session 98
   09:09
   Session 99
   03:55
   Session 100
   03:15
   Session 101
   02:41
   Session 102
   03:32

   Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates