Andrew’s Pitchfork Indicator - Reversal Forex Trading Signals

Andrewin Pitchfork indikaattori

0 0 Vote
Instructor

Andrewin Pitchfork indikaattori

Forex-koulutus osa neljäkymmentäkuusi

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa tutustumme yksityiskohtaisesti Andrewin?s Pitchfork -indikaattoriin.

Andrewin?s Pitchfork, eli Andrewin hanko

Andrewin Pitchfork on finanssimarkkinoilla laajalle levinnyt indikaattori, joka osoittaa tuki-, vastus-, käänteiset- ja jatkuvat tasot. Huiput ja laaksot ovat aaltojen pivot-pisteitä, eli käännepisteitä, jotka määrittävät tuki- tai vastustasoja. Tulevaisuuden trendimarkkinoita voidaan ennustaa MT4-alustalla käyttämällä viimeisimpiä pivot-pisteitä Andrewin Pitchfork -indikaattorin lisäksi. Näitä kolmea pivot-pistettä kutsutaan nimillä Entry (aloitus), High (korkea)ja Low (matala) -pivot. Kuten Fibonacci-sarjassakin, Andrewin Pitchfork on johdettu universaalista järjestyksestä ja järjestelmästä, joten Andrewin Pitchfork on yksi finanssimarkkinoiden tehokkaimmista strategioista. Tämän strategian 1. periaate määrittelee, että 85% tapauksista, markkinahinta palaa toiselle linjalle ja koskettaa sitä. Tämän strategian lisäksi AO:ta voidaan hyödyntää havaitsemaan trendin suuntaus ja RSI, tai Stochastic-järjestelmää voidaan käyttää määrittämään saturoidut alueet.

Tässä joitakin hyödyllisiä MT4-esimerkkejä. Treidaaja voi merkitä pivot-pisteet piirtämällä yksinkertaistetun Andrewin Pitchforkin. Andrewin Pitchfork -kuvio voidaan lisätä työkalupalkin painikkeella. Jos treidaaja ei löydä sitä työkaluriviltä, niin hän voi klikata työkaluriviä hiiren oikealla painikkeella ja kiinnittää Andrewin Pitchfork -painikkeen kustomointi-ikkunasta. Esimerkiksi nousevassa trendissä, treidaaja voi havaita 3 pivot-pistettä, joita voidaan käyttää Andrewin Pitchfork -kuvion piirtämiseen. Lisätyn painikkeen painamisen jälkeen treidaajan on valittava kaaviosta 3 pistettä pivot-pisteiden määrittämistä varten. Kolmeen pivotiin piirretään kolme rinnakkaista linjaa. 1. ja 3. pisteet ovat noususuunnassa, kun taas 2. pivot-piste on laskutrendissä. Selventääksemme ensimmäistä periaatetta piirretään toinen esimerkki. Laskutrendiin, jossa on terävä kaltevuus, voidaan piirtää Andrewin Pitchfork -kuvio. Kun hinta palasi 3. pivotiin, johtuen jyrkästä putouksesta se ei voinut koskettaa 2. linjaa.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Support and Resistance Levels - Reversal and Continuation Trading Signals

Andrewin Pitchforkin pisteitä vastaavilla 2. ja 3. pisteillä on erilaiset vaiheet indikaattori kaaviossa. Korkeinta huippua ja alinta laaksoa kutsutaan vastaavasti nimillä High ja Low.

Edellinen esimerkki selvitti 2. ja 3. pivotin eri vaiheet indikaattori kaaviossa. Löytääkseen trendistä High- ja Low-kohdat, treidaaja voi piirtää pystysuoran trendilinjan. Jaksojen 3. käännepisteen valitsemista voidaan helpottaa käyttämällä pystysuoria trendiviivoja. Tässä esimerkissä pivot-pisteet on valittu oikein.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Awesome Oscillator and Fibonacci Levels - Reversal Points

Jos hinta koskettaa 2. linjaa, trendin suunta muuttuu risteyskohdassa, tai sen jälkeen yli 65% kaikista tapauksista. Esimerkiksi MT4:ssa hinta muutti suuntaansa ennen 2. linjan koskettamista.

1. ja 3. pivot-piste ovat samassa vaiheessa indikaattori kaaviossa, kun taas 2. pivot-pisteellä on vastakkainen vaihe. MT4 esimerkissä 1. ja 3. pivot-piste ovat 0-tason alapuolella, kun taas 2. on tämän indikaattorilinjan yläpuolella.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger Line - High and Low Trends - Breakout and Cross Point

Jos kauppias yhdistää 1. ja 3. pivotin trendilinjan kanssa, muodostetaan Trigger-linja (laukaisulinja), jolla on tuki-tai vastus vaikutus markkinahintaan. MT4-alustalla Trigger-linja voidaan piirtää trendilinjan avulla, jota käsitellään myöhemmin. On suositeltavaa muuttaa Andrewin Pitchfork pisteet lyhyemmälle aikajaksolle, jotta saadaan tarkempi tulos. MT4-esimerkissä aikajakso oli D1, joka voidaan asettaa H4 päälle. Uuden aikajakson asettamisen jälkeen treidaaja voi valita Andrewin kuvion tarkat pivot-pisteet.

Tämä kuvio on ihanteellinen, kun 1. pivot on pois 2. ja 3. pivot-pisteiden vaakasuorasta kanavasta, mutta jos se on sillä alueella, silloin Andrewin Pitchfork vähenee. MT4 esimerkki näyttää, että 1. pivot on 2. ja 3. pivotin alueen ulkopuolella. Toinen esimerkki voidaan piirtää tarkastamaan tilannetta, jossa 1. pivot on 2. ja 3. pivot-pisteen välisellä alueella. Huolimatta vähäisemmästä voimasta, tällä kuviolla oli voimassa oleva ennuste. Treidaaja voi siirtää 1. pivotin toiseen huippuun, joka on 2. ja 3. kanavan ulkopuolella.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger and Trend Line - Candlestick Pattern Confirmation

Treidaaja voi piirtää Fibonacci kuvion 2. ja 3. pivotiin, tarkistaakseen onko 3. pivot tunnistettu oikein. Jos hinta palaa 38,2% tasolle, silloin 3. pivot-piste on määritetty tarkasti. Andrewin Pitchfork -kuvio voidaan sijoittaa MT4-alustalle. Fibonacci-kuvio voidaan piirtää toisesta kolmanteen pivotiin. Hinta on palannut tasolle 38,2%, joten kolmas pivot hyväksytään.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Fibonacci Pattern, Moving Average Convergence Divergence

Nousevassa trendissä alempaa linjaa käytetään tuottamaan toimeksiantosignaali, kun taas korkeampaa linjaa käytetään tuottamaan laskutrendin toimeksiantosignaali. Viimeisimmässä esimerkissä signaali voidaan generoida alalinjan avulla 3. pivotista. Toisessa esimerkissä korkeinta linjaa käytetään laskevassa trendissä signaalien ja ennusteiden tuottamiseksi.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates