Brokerage and Currency Types - Floating and fixed-rate

Välitysliikkeet ja valuuttatyypit

0 0 Vote
Instructor

Välitysliikkeet ja valuuttatyypit

Forex AsiantuntijapalvelutPFOREX-finanssikoulutus

Forex-koulutuksen kuudes osa

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen.

Tässä osiossa esittelemme pankit, välittäjät, valuuttatyypit ja treidaus volyymin Forexissa.

Pankit, rahoituslaitokset ja edelläkävijä välittäjät

Ensin pankit, jotka voivat hankkimalla tarvittavat luvat ja luotot tarjota asiakkailleen useita palveluita. Ne tukevat hyvien asiakkaiden ja kaikkien muiden välittäjien myyntiä ja ostamista. Pankkien laajuus ja monimuotoisuus on vähäistä, mutta niillä on vahva kyky tarjota asiakkailleen erilaisia tarjouksia.

Välittäjä on pankki, tai instituutti, joka tarjoaa palveluja finanssimarkkinoilla. Ulkomainen välittäjä, kuten Forex tarjoaa kaikki erityyppiset rahoituspalvelut kerralla, niin kuin muut, kuten CITI Bank ja Deutsche Bank. Nämä pankit ovat maailman viiden huippupankin joukossa.

Yksityiset välittäjät

Toisena on yksityinen välitys, joka tarjoaa palveluja finanssimarkkinoilla. On olemassa paikallisia välittäjiä, jotka ovat itse asiassa valuutanvaihtajia, tai pankkeja jotka tarjoavat vain valuutanvaihto palveluja.

Brokerage and Currency Types - Financial Service Institute - Brokerage Firm Definition

On myös pörssivälittäjiä, jotka käsittelevät pääasiallisesti, tai yksinomaan osakemarkkinoita. Myös ulkomaiset välittäjät kuten Forex.com tarjoavat kaikenlaisia rahoituspalveluja kerralla osakemarkkinat mukaan lukien. Kuuluisia välittäjiä tällä alalla ovat FXPro, Fibo Group ja HotForex.

Nyt tutustumme finanssimarkkinoiden transaktiovolyymiin, erityisesti Forexilla. Nämä markkinat ovat pankkien välinen verkosto, jossa on tehty 1,7 miljardin dollarin liiketoimia per päivä vuodesta 2008 lähtien. Ihmisten rahoitustietämyksen lisääntyminen ja alati kasvava teknologia ovat luoneet taloudellisia mahdollisuuksia saada voittoa näillä markkinoilla. Nyt internetin valta-aseman, kiinalaistenpankkien ja uusien treidaajien myötä, päivittäiset markkinakaupat kasvoivat vuonna 2013 lähes 3,2 miljardiin dollariin. Tämä on 5 vuodessa 1,5 miljardin dollarin lisäys päivittäiseen vaihtoon.

Brokerage and Currency Types - Monetary Institutions and Forex Broker Policy

Markkina-arvon määrittelyssä on useita asioita, jotka tulee ottaa huomioon.

Ensinnäkin, markkinahinta kelluu aina vapaasti. Se perustuu ostajien ja myyjien väliseen kysyntään ja tarjontaan markkinoilla.

Ja toiseksi, hinnan nousuun tai laskuun ei ole mitään rajaa.

  • ansainvälisillä markkinoilla markkinahintoja ei määrittele yksi organisaatio, vaan ne perustuvat pankkien ja rahoituslaitosten kysyntään ja tarjontaan. Ne ovat verrattavissa asuntojen hintoihin, joita eivät säätele yksittäiset organisaatiot.

Brokerage and Currency Types - Types of Foreign Currencies - Floating and Non-floating Currency

Toistettakoon, että hinta muuttuu jatkuvasti markkinoilla läsnä olevien ostajien ja myyjien toimesta.

Organisaatioiden ja laitosten menettelytavat voivat vain ohjata markkinoiden kehitystä. Markkina-arvoon vaikuttavat verot, sekä kansalliset ja kansainväliset talousuutiset.

Ulkomaan valuuttatyypit

Ulkomaiset valuutat jaetaan kahteen ryhmään: kelluviin ja kiinteisiin valuuttoihin.

Kelluvien valuuttoja ovat ne, joiden hinta perustuu kysyntään ja tarjontaan, kuten USD, GBP ja JPY.

Kiinteitä valuuttoja ovat ne, joiden hinnan laskevat hallitukset ja keskuspankit.

 FOREXissa vain kelluva valuutta on käytettävissä treidausta varten.

Brokerage and Currency Types - Major, Floating and Non-Floating Currencies in Financial Markets

Tämä osio on päättynyt. Näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates