Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns Forex Market

Jatkuva ja käänteinen pää ja olkapäät

10 1 Vote
Instructor

Jatkuva ja käänteinen pää ja olkapäät

Forex-koulutuksen kolmaskymmenes osa

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa käsittelemme yksityiskohtaisesti Continuation ja Reversal Head (jatkuva ja käänteinen pää) ja shoulder (olkapää) kuvioita. Ennen näihin kuvioihin tutustumista, treidaajien on selvitettävä, joitakin pakollisia asioita.

Neckline Downtrend, eli Laskeva pääntie

Treidaaja voi piirtää Neckline, eli pääntie -viivan yhdistämällä vasemman olkapään laakson oikean olkapään laaksoon. Vasen laakso on vasemman olkapään ja pään välillä, kun taas oikea laakso on pään ja oikean olkapään välillä. Johtuen siitä, että ?pää ja olkapäät? on käänteinen kuvio, tämä muoto muodostuu noususuunnassa, joten ennakoitu trendi olisi alaspäin, kun markkinahinta ylittää pääntien.

Neckline Uptrend, eli Nouseva pääntie

Treidaaja voi piirtää pääntien yhdistämällä vasemman olkapään huipun oikean olkapään huippuun.  Vasen huippu on vasemman olkapään ja pään välillä, kun taas oikea huippu on pään ja oikean olkapään välillä. Koska tämä pään ja hartioiden muoto muodostuu laskutrendissä, kun hinta on ohittanut pääntien, sen ennustettu suunta on ylöspäin.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Valley and Downward Trend of Neckline

H height, eli H-korkeus

Pystysuora viiva pään huipun ja laskevan pääntien välissä, tai pään alimman pisteen ja pääntien välissä.

Entry price, eli merkintähinta

Toimeksiannon entry price, eli merkintähinta on kohdassa, jossa pääntie ylittää markkinahinnan.

Take profit, eli voiton kotiutus

Take profit on yhtäsuuri kuin H, tai puolet H-arvosta.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Trading Entry Price - Take Profit and Stop Loss Price is Height of Pattern

Stop loss, eli rajahinta

Laskevassa mallissa, Stop Loss, eli rajahinta on oikean olkapään huipun yläpuolella, kun taas nousevassa mallissa rajahinta asetetaan oikean olkapään laakson alapuolelle.

Last kiss

Last kiss on suosiollinen piste, jossa treidaajat voivat asettaa toimeksiannon, se tapahtuu, kun hinta palaa pääntiehen, jonka se ylitti aikaisemmin.

Kaavioissa esitetään erilaisten ?pää ja olkapäät? -kuvioiden määrittelyt. On olemassa 3 hieman erilaista käänteistä tyyppiä. Nousevassa trendissä, ensimmäisessä kaaviossa, hinta liikkuu ylöspäin nousutrendissä, kunnes se kohtaa vasemman olkapään huipun, sitten pientä laskua seuraa nousutrendi pään huippuun asti. Toista laskua seuraa nousu ja lopulta aleneva liike ohittaa pääntien laskua jatkaen. Keskimmäinen kaavio näyttää toisen esimerkin nousutrendistä. Siinä on muodostunut vasen olkapää, pää ja oikea olkapää. Nousutrendiin voidaan piirtää pääntie yhdistämällä vasemman olkapään laakso oikean olkapään laaksoon. H on pystysuora viiva pään huipulta pääntiehen. Pääntie on joskus vaakasuora, mutta siinä on usein putous. Oikean yläosan kaavio osoittaa, että pääntie on kalteva viiva, jossa treidaajat eivät aseta toimeksiantoja, johtuen epäedullisesta, tai myöhästyneestä merkintähinnasta.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Downtrend and Uptrend Neckline Exit Price

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Bullish and Bearish Neckline

Laskevassa mallissa pääntie yhdistää vasemman olkapään huipun oikeaan olkapään huippuun. H on pystysuora viiva pään pohjan ja pääntien välillä. Vasemmassa kaaviossa on aleneva pääntie, kun taas oikealla näkyy nouseva pääntie, jossa on myöhästynyt brakeout-piste, joka ei sovi toimeksiannon tekemiseen. Merkintäkohta on brakeout-hinta, jossa hinta ylittää pääntien, joten noususuunnassa treidaaja voi asetaa myyntitoimeksiannon brakeout-pisteeseen, 3 kuvaajan päälle. 3 alinta kuvaajaa osoittavat markkinoiden laskutrendin, jossa treidaajat voivat asettaa ostotoimeksiannon brakeout-pisteeseen. Myyntitoimeksiantojen rajahinta voi olla oikean olkapään huipun yläpuolella, ostotoimeksiannoissa se voi puolestaan olla alempana kuin oikean olkapään laakso.  

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Breakout Entry Price - Height H is Close Price

H ja oikean olkapään välillä on 3 erilaista suhdetta. Vasemmassa kaaviossa näkyy kuvio, jossa oikean olkapään korkeus on pienempi kuin H/2. Tämän tyyppinen pää ja olkapäät edustavat parasta mahdollisuutta asettaa myyntitoimeksianto. Keskimmäinen kaavio havainnollistaa, että H/2 korkeus on sama kuin oikean olkapään, TP ja SL ovat saman suuruisia, mutta vastakkaisissa suunnissa. Oikea kaavio osoittaa, että oikean olkapää on korkeammalla kuin H/2. Tämän tyyppisessä SL-arvo on suurempi kuin TP, joten tätä tyyppiä ei suositella toimeksiantojen asettamiseen. Suurimman osan aikaa TP on asetettu H/2 arvoon poispäin brakeout-pisteestä. Vasemman alaosan kaavio, jonka pääntie on noususuunnassa, näyttää treidaajalle parhaat edellytykset asettaa myyntitoimeksianto. Oikean alareunan kuvaaja, jonka pääntie on laskusuunnassa, havainnollistaa huonointa tilannetta treidaajan asettaa myyntitoimeksianto.

Nouseva ja laskeva pää ja olkapäät kuviossa on samat olosuhteet ja käyttäytymistapa, kuin oikean olkapään korkeuden ja H/2 välillä.  

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Support and Resistance, Peaks and Valleys

Continuation Head and shoulder, eli jatkuva pää ja olkapäät

Seuraavissa kaavioissa näkyy jatkuva pää ja olkapää -kuvio. Vasen kaavio kuvaa nousutrendiä, jota seuraa pieni lasku. Vasen olkapää, pää ja oikea olkapää muodostavat noususuunnassa, joka ylittää pääntien. Nousutrendi seuraa selkeästi pään ja hartioiden muodostumista, joten tämä malli on luokiteltu jatkuvaksi. Kaaviossa oikealla, muodostuu pään ja hartioiden jatkuva laskutrendi.

Pää ja olkapäät on ainutlaatuinen kuvio, jossa on sekä jatkuva että käänteinen muoto.

Treidaaja voi katsoa MT4-alustalta useita esimerkkejä. Siellä on mm. käänteinen pää ja olkapää. Treidaaja voi piirtää sen linjan työkalupalkin Trendilinja-valinnalla. Vasenta olkapäätä seuraa pää ja oikea olkapää, joten pääntie voidaan piirtää helposti. Trendin liike voidaan ennustaa käyttämällä Fibonacci-kuviota H-linjalla. Fibonacci näyttää, että trendi ohittaa H/2 määrän ja sitä seuraa lasku, kuitenkin se ohittaa H-määrän breakout-pisteessä. Treidaajan tulisi harjoitella runsaasti kehittääkseen treidaustaitojaan. On parempi piirtää epäsymmetrisiä pään ja olkapäiden kuvioita, joita on vaikea tunnistaa.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Fibonacci, Support and Resistance Levels

Siellä on toinen esimerkki, jossa on pitkä vasen olkapää, jota seuraa pää ja pieni oikea olkapää, jossa pääntie on nousevalla linjalla. Sekä vasen että oikea laakso on yhdistetty ja Fibonacci-kuvio on piirretty H:lle pystysuorassa muodossa, joten se voidaan siirtää brakeout-pisteen päälle tunnistamaan H/2 ja H-pisteet. Trendi on seurannut laskusuuntaa ja ohittanut H/2-hinnan. Tässä esimerkissä treidaaja voi vetää muitakin erilaisia pää ja olkapäät -kuvioita, mutta sen brakeout-piste muodostui liian myöhään. Jatkuva pää ja olkapäät -kuvio voidaan piirtää helposti laskusuuntaan. Pääntie voidaan piirtää yhdistämällä vasen ja oikea laakso, joilla on noususuunta. Fibonacci-kuvio voi auttaa treidaajaa löytämään H/2 ja H-hinnat helposti, kuten edellisessä esimerkissä. Sekä H että H/2 hinnat ovat kohdanneet markkinahinnan.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - H and H/2 on MetaTrader Price Charts

Toinen esimerkki löytyy D1-aikavälillä. Noususuunnassa voidaan piirtää jatkuva pää ja hartiat. Fibonacci esimerkki on sijoitettu H-riville. Treidaaja voi siirtää Fibonacci-linjan selkeyttämään kaaviossa tapahtuvaa vilinää. Markkinakehitys on saavuttanut myöhemmin H/2 ja H-hinnat. Symbolin eri aikaväleistä on olemassa lukuisia esimerkkejä. Treidaaja voi löytää pää ja hartiat kuvion H4-aikaväliltä, joten alueen voi merkitä jatkotutkimuksia varten. Vasen olkapää, pää ja oikea olkapää voidaan tunnistaa helposti. Kuviossa on erilainen olkapäiden pituus, jolloin pää ja hartiat voivat olla myös epäsymmetrinen kuvio. Toinen käänteinen pää ja hartiat on laskutrendissä. Aiempi kuvio on nousulinjalla, vaikka viimeisimmässä esimerkissä oli laskeva pääntie.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates