Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns

Dark Cloud-lävistyslinja ja Engulfing Candlestick kuviot

0 0 Vote
Instructor

Dark Cloud-lävistyslinja ja Engulfing Candlestick kuviot

Forex-koulutuksen kahdeskymmenesseitsemäs osa

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Käsittelemme tässä osiossa Dark Cloud -kynttilää, Piercing Line ja Engulfing -kynttiläpalkki kuvioita.

Dark Cloud, eli Tumma pilvi -kynttilä

Dark Cloud -kynttilä on yksi tärkeimmistä kuvioista, joka ilmestyy yleensä nousevan suuntauksen kääntöpisteessä. Kun trendi on nousemassa ja tärkeä uutinen aiheuttaa äkillisen suunnanmuutoksen alaspäin sitä seuraa Bearish, eli laskusuuntainen kynttilä. Dark Cloud -kynttilöihin perustuva analyysi perustuu kahteen viimeiseen kynttilään. Jos toisen kynttiläpalkin Open- ja High-hinnat ovat ensimmäisen kynttilän Close- ja High-hintojen yli, muodostuu vastaavasti Dark Cloud -kynttiläkuvio. Dark Cloud -kynttilän muoto on ihanteellinen, kun toisen kynttilän Close-hinta on matalammalla, kuin ensimmäisen kynttilän rungon keskipiste. Lisäksi toisen kynttilän Open-hinnan tulee olla korkeammalla kuin ensimmäisen kynttilän High-hinta.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trading Strategy Forex Market

Piercing Line, eli Lävistyslinja

Piercing Line muodostuu laskusuunnassa, päinvastoin kuin Dark Cloud -kuvio, se osoittaa laskevan trendin käänteistä suuntaa. Kuten Dark Cloud, Piercing Line -kuviokin muodostuu kahdesta kynttilästä. Piercing Line voi muodostua, kun merkittävät uutiset, tai tapahtumat muuttavat laskevan suunnan noususuuntaan.  Vastaavasti toisen kynttilän Open- ja Low -hinta on pienempi, kuin ensimmäisen kynttilän Close ja Low-hinta. Ihanteellinen Piercing Line -kuvio kehittyy, kun toisen kynttilän Open-hinta on pienempi, kuin ensimmäisen kynttilän Low-hinta. Ja myös silloin, kun toisen kynttilän Close-hinta on ensimmäisen kynttilän rungon keskikohdan yläpuolella.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trend of Bullish and Bearish

Mikä tahansa Dark Cloud ja Piercing Line -kuvioiden ihanteellisista olosuhteista osoittaa sopivan hinnan ja treidaaja voi tehdä onnistuneet kaupat.

Joitakin hyödyllisiä esimerkkejä MT4-alustalta. Laskusuunnassa on muodostunut Piercing line -kynttilä. Toisen kynttilän Open-hinta ei ole alle ensimmäisen kynttilän Close-hinnan, joten ihanteelliset olosuhteet eivät täyty. Toisen kynttilän Close-hinta on korkeampi kuin ensimmäisen kynttilän rungon keskipiste, joten Piercing Line -kuvion ihanteelliset olosuhteet ovat osittain täyttyneet.

Ostotoimeksiannon merkintähinta tulisi olla toisen kynttilän High-hinnan yläpuolella, myös SL oli toisen kynttilän Low-hinta ja TP olisi voinut olla 122 pips korkeampi kuin merkintähinta, koska toisen kynttilän koko pituus vastaa 122 pipsiä. Markkinahinnan nousua seurasi romahdus, joka lopulta nousi toivottuun hintaan. Toisessa esimerkissä havainnollistetaan noususuunnan Dark Cloud -kuviota, jossa toisen kynttilän Open-hinta on korkeampi kuin ensimmäisen kynttilän Close-hinta. Kun taas ensimmäisen kynttilän High-hinta on matalampi kuin toisen kynttilän High-hinta. Jos treidaaja tarkistaa ihanteelliset olosuhteet, hän saa selville, että ensimmäinen kynttilän pituus on noin 38 pipsiä.

Toisen kynttilä Close-hinta on matalampi kuin ensimmäisen kynttilän runko, joten yksi ihanteellisista olosuhteista on täyttynyt. Jos tarkastellaan kynttilän tietoja, toisen kynttilän Open-hinta on 98.80, kun taas ensimmäisen kynttilän High-hinta on myös 98.80. Toisen kynttilän Open-hinta on yhtäsuuri kuin ensimmäisen kynttilän High-hinta, joten treidaajalla on hyvä tilaisuus asettaa myyntitoimeksianto. Treidaaja voi suurentaa lisää kuvioita kaaviossa ja lähentää niitä edelleen tarkastelua varten. Toisessa esimerkissä tarkastellaan kuviota ja annetun esimerkin suurentamisen jälkeen havaitaan, ettei se ole Dark Cloud -kuvio. Seuraavassa esimerkissä nähdään, että siinä oli laskusuunta, joka saa aikaan Piercing Line -kuvion. Tilaushinta voidaan sijoittaa toisen kynttilän High-hintaan, jossa 100 pipsin TP-hinta on korkeampi toimeksiannon merkintähinta.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Close and Open Price

Piercing Line ja Dark Cloud -kynttilät ovat tärkeitä ja tehokkaita kuvioita joita treidaajien tulisi tarkkailla.

Bearish Engulfing -kynttilä

Bearish Engulfing on tärkeä kynttilä, joka voi muodostua noususuunnan kääntöpisteessä. Se koostuu kahdesta kynttilästä, joissa toisen kynttilän Close-hinta on matalampi kuin ensimmäisen kynttilän Open-hinta. Toisen kynttilän Low-hinnan tulee olla matalampi kuin ensimmäisen kynttilän Low-hinnan.

Bearish Engulfing -kynttilän ihanteelliset olosuhteet ovat seuraavat:

  1. Toisen kynttilän Open-hinta on korkeampi kuin ensimmäisen kynttilän Close-hinta
  2. Toisen kynttilän High-hinta on korkeampi kuin ensimmäisen kynttilän High-hinta
  3. Toisen kynttilän Close-hinta on alempana kuin ensimmäisen kynttilän Open-hinta
  4. Toisen kynttilän Low-hinta on alempana kuin ensimmäisen kynttilän Low-hinta

Toinen kynttilä kattaa kaikki ensimmäisen kynttilän hintapisteet ja sitä kutsutaan kaiken nieleväksi (engulfing).

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - MetaTrader MT4 Bullish and Bearish Trend

Bullish Engulfing -kynttilä

Bullish Engulfing -kuvio näyttää laskevan suunnan kääntymispisteen. Se sisältää kaksi kynttilää, joiden vaatimukset ovat seuraavat: toisen kynttilän High-hinta on ensimmäisen kynttilän High-hinnan yläpuolella, ja toisen kynttilän Close-hinnan on oltava korkeampi kuin ensimmäisen kynttilän Close-hinta.

Tämän kuvion ihanteelliset olosuhteet ovat seuraavat:

  1. Toisen kynttilän Open-hinta on matalampi kuin ensimmäisen kynttilän Close-hinta
  2. Toisen kynttilän High-hinta on korkeampi kuin ensimmäisen kynttilän High-hinta
  3. Toisen kynttilän Close-hinta korkeampi kuin ensimmäisen kynttilän Open-hinta
  4. Toisen kynttilän Low-hinta on matalampi kuin ensimmäisen kynttilän Low-hinta

Kaaviossa useita hyödyllisiä esimerkkejä. Bullish Engulfing -kynttilä on muodostunut laskusuunnassa, jossa toisen kynttilän High-hinta on korkeampi kuin ensimmäisen kynttilän High-hinta. Toisen kynttilän Close-hinta on korkeampi kuin ensimmäisen kynttilän Open-hinta. Ajateltiin, että markkinat nousisivat 123 pipsiä korkeammalle. Toinen kynttilä on myös pitkä kynttilä. Se on erinomainen kohta asettaa ostotoimeksianto.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Open and Close Price - higher and Lower Shadow

Toinen esimerkki osoittaa Bearish Engulfing -kynttilän, jolla on ihanteelliset olosuhteet, joita seuraa laskusuuntaus. On muodostunut toinenkin Engulfing-kuvio, jota seurasi laskusuunta. Toista Bearish Engulfing -kynttilää seurasi jyrkkä lasku. Toinen laskusuunnassa oleva Increasing Engulfing -kynttilä seurasi nousevaa suuntausta. Bullish Engulfing -kynttilä esimerkissä on kaikki ihanteellisten olosuhteiden edellytykset, kääntöpiste on laskusuunnassa. On olemassa useita esimerkkejä, erityisesti hyödykemarkkinoilla, kuten öljykaavio. Toinen Engulfing-kuvio on havaittavissa tässä kaaviossa. Treidaaja voi tunnistaa useita kuvioita kaaviossa helposti opiskeltuaan perusteellisesti mitä tahansa kuviota.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates