Different Types of Option Contracts - Short or Long Term

Eri tyyppiset binäärioptio sopimukset

0 0 Vote
Instructor

Eri tyyppiset binäärioptio sopimukset

Forex-koulutus osa kuusikymmentäyhdeksän

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa käsittelemme erityyppisiä binäärioptio-sopimuksia. Vaikka ensisijainen fokuksemme on binäärioptioissa, esittelemme myös option yksityiskohtaisesti.

Binäärityypit

On olemassa kahden tyyppisiä binäärioptioita: eurooppalainen ja amerikkalainen.

Eurooppalainen optio

Tässä optiossa, treidaajien pitää odottaa sopimuksen päättymisaikaan asti.  Sopimus voidaan toteuttaa vain, jos päättymisaika on saavutettu.

Amerikkalainen optio

Tämä on yleisin optiotyyppi ja sitä sovelletaan sopimuksen voimassaoloaikana aloituspäivästä lähtien.

Different Types of Binary Option Contracts - American and European Types - Call and Put

Binäärioptio tyypit

Binäärioption tarjoajat edustavat lukuisia erilaisia binäärioptioita perustuen asiakkaidensa kysyntään. Myönnettäköön, että yksinkertaisimmat tyypit ovat yleisimmät treidaus metodit.

Binäärioptiot on luokiteltu perustuen erilaisiin ominaisuuksiin.

Yksi kategoria perustuu treidaustyypin tuotto/riski marginaaliin. Eli mitä riskialttiimpia sitä parempi voittomarginaali. Suosituimpien ja yksinkertaisimpien voitto on 40% ja 80% välillä preemiosta, kun taas kaikkein monimutkaisimmissa voi voitto olla 500% preemiosta. Mitä korkeamman lunastushinnan valitset sopimukseen, sitä suurempi määrä voittoa. Jos valitset tikapuutyyppisen kaupan, kauemman tason lunastushinta on tuottoisampi sijasta lähemmän tason.

Yleisin kategoria, johon binäärioptiot on järjestetty, perustuu lunastushinnan liikkeeseen sopimusajan aikana.

Different Types of Binary Option Contracts - Risk and Payouts - Profit, Strike Price and Premium

Ylös/Alas, Klassinen High/Low, Call/Put

Tunnetaan helpoimpana ja yleisimpänä binäärioptio treidaus tyyppinä, jossa treidaaja ennustaa hinta liikkeen suunnan nykyisestä hinnasta. Jos Call on ostettu, niin hinnan on noustava nykyisestä hinnasta päättymisajan lopussa, jotta voitto on saavutettu. Palautusprosentti tässä tyypissä on 40% ja 90% välillä. Mitä enemmän väliä lunastushinnan ja nykyisen hinnan välillä, plus arvaamattomuus voisi kasvattaa osingonjakoa.

Korkeampi/Matalampi, Yli/Ali

Johtuen sen monimutkaisuudesta verrattuna Call/Put -kauppoihin, tämän tyyppisen kaupan voitto on yli 100% preemiosta, joka voi nousta jopa 1200%. Tällaisessa kaupassa, treidaajan on määriteltävä lunastushinta (tavoitehinta). Jos hinta osuu, tai ohittaa lunastushinnan päättymisajan lopussa, tehdään voittoa. Esimerkiksi treidaaja ennakoi, että lunastushinta on 25 pipsiä korkeampi kuin nykyinen hinta 1 päivän päättymisajalla. Jos päättymisaikaan hinta osuu, tai ohittaa tavoitehinnan, silloin treidaaja onnistuu sopimuksessaan.

Different Types of Binary Option Contracts - Above and Below, Higher and Lower, Up and Down

Range (alue), Channel (kanava), Tunnel (tunnel), Boundary (raja), Level (taso)

Riippumatta eri nimistä, treidauksen konsepti on silti sama, treidaajien tulee määritellä alue, jonka sisällä tai ulkona hinta vaihtelee. Tämä tyyppi on jaettu kahteen:sisäalueeseen (In-Range) ja ulkoalueeseen (Out-Range).

 In-Range, eli sisäalue

Ottaen huomioon, että hyödykkeellä on monotoninen liike, treidaaja voi spekuloida, että sopimus, jolla on 1 viikon päättymisaika olisi tuottoisa. On määriteltävä alue, jossa on korkeampi ja matalampi nykyisen hinnan reunahinta. Jos päättymisaikaan hinta ei ylitä määritellyn alueen rajoja, niin silloin treidaaja saa voittoa, muutoin he menettävät preemion ja kaupan. Vaikka jotkut binäärioptioiden tarjoajat sallivat treidaajien valita alueen korkean ja matalan rajat, toiset antavat ennalta määritellyt reuna-alueet, jolla hinnan tulee liikkua. Alue, jossa on tiukat rajat johtaa suurempaan 10% - 600% osingonjako määrään.

Different Types of Binary Option Contracts - Target Price at Expiration Expiry Date - In Range Type

Out-Range, eli ulkoalue

Toisin kuin sisäalueessa, hinnan tulee ylittää määritellyn alueen rajat päättymisaikaan. Tällainen tyyppi on tuottoisa epävakailla hyödykkeillä, erityisesti silloin, kun sopimuksen aikana on jokin voimakkaasti vaikuttava tapahtuma tai ilmoitus. Osingonjako on tällaisessa tyypissä 50% - 700% riippuen reunahintojen välisestä erosta, sekä myöhemmät tulokset riippuvat sopimuksen aikana tapahtuvista keskeisistä asioista.

Ladder, eli tikkaat

Tikkaat on yksi viimeisimmistä tyypeistä, joita palveluntarjoajat, kuten IGMarkets ja GOptions tarjoavat. Lunastushinnat (tavoitehinta) eri tasoilla ja eri osingonjako määrät voivat olla näkyvissä ennalta määritellyissä hinnoissa, muuten treidaajat voivat määrittää tasoja ja hintoja. Epäilemättä lähempänä olevilla hinnoilla on pienempi palautusprosentti kuin kauemmalla olevilla tasoilla. Saadakseen tietyn määrän voittoa sopimuksesta, hinnan on ylitettävä ja ohitettava tietty taso päättymisajan lopussa. Se voi muistuttaa hyödykkeen vastus- ja tukitasoja, kuitenkin päättymisaika on harkittava huolellisesti. Pivot-pisteet ovat hyödyllisiä, kun treidaaja pyytää kauppaa tämän tyyppisellä sopimuksella. Palautusprosentti olisi 60% - 400% koskettaessa tason arvoa päättymisaikaan.

Different Types of Binary Option Contracts - Pair and No Touch - Ladder Payouts and Premium

Touch, eli kosketus

Tämän tyyppisellä sopimuksella on kaksi hintatasoa, jotka määrittelevät kaupan onnistumisen tai epäonnistumisen. Seuraavilla alatyypeillä selvennetään sopimusehtoja, joiden tulisi täyttyä, jotta kauppa olisi kannattava.

One Touch, eli yksi kosketus

Hinnan on saavutettava lunastushinta vähintään kerran ennen päättymisaikaa. Jotta saadaan voittoa tällä sopimuksella, sillä ei ole väliä, jos hinta ylitetään, tai lunastushintaa kosketetaan useita kertoja.

No Touch, eli ei kosketusta

Jos lunastushintaa kosketetaan, tai siihen osutaan edes kerran sopimuksen aikana, treidaaja häviää kaupan ja näin ollen myös preemion.  

Different Types of Binary Option Contracts - One and No Touch - Rollover and Out-Range

Double One Touch, eli kerran kosketus tuplana

Tämä on samankaltainen kuin yksi kosketus metodi, kuitenkin tässä on kaksi lunastushintaa. Toinen on korkeammalla kuin nykyinen hinta ja toinen alempana. Vaikka hinta osuisi näihin lunastushintoihin sopimuksen aikana, kauppa on treidaajalle onnistunut.

Double No Touch, eli tupla ilman kosketusta

Toisin kuin Double One Touch optiossa, hinta ei saa kohdata lunastushintaa, jotka ovat sopimuksen aikana nykyisen hinnan ylä- ja alapuolella. Jopa yksi osuma lunastushintaan aiheuttaa sopimuksen tappion. Hintatoiminta tekniikka, joka selitettiin Forex-valuuttakauppa osiossa, on hyödyllinen, kun treidaaja käyttää tämän tyyppistä sopimusta. Palautusprosentti on 30% - 480%, johon vaikuttaa enimmäkseen lunastushinta ja nykyinen hintaero

Pair Option, eli optiopari

Harvinainen binäärioptio treidausmenetelmä, jossa treidaajan on verrattava kahta itsenäistä hyödykettä ja määrittää kummassa olisi korkeampi hintamuutos sopimuksen aikana. Palautusprosentti Pair Option -mallissa on 50% - 90%.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates