Double Top and Double Bottom Patterns - Bullish and Bearish

Double Top ja Double Bottom kuviot

0 0 Vote
Instructor

Double Top ja Double Bottom kuviot

Forex-koulutuksen osa kolmekymmentäyksi

Tervetuloa Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa käsittelemme Double Top ja Double Bottom -kuvioita.

Double Top, eli tuplahuippu -kuvio

Kun nousutrendiin muodostuu vierekkäin kaksi huippua, Double Top -kuvio voidaan piirtää asettamalla kaksi tasolinjaa korkeimman huipun lisäksi huippujen väliseen laaksoon. Huippujen korkeus voi olla sama tai erilainen, kun taas niiden muodostumisaika voi vaihdella. Pääntien (neckline), joka tunnetaan vahvistuslinjana, on oltava tasolinjalla, joka määrittää brakeout-pisteen, jossa treidaaja voi asettaa toimeksiannon. Kahden huipun välinen laakso ei saa ohittaa Fibonacci-kuvion 38.2%, joka tulisi piirtää trendin alkupisteestä ensimmäisen aallon huippuun. H on kaikkien korkeimman aallon ja pääntien etäisyys, jonka tulee olla pystysuoralla viivalla. TP-hinta olisi H pipsiä poispäin brakeout-pisteestä, kun taas SL-hinta on toisen aallon huipun yläpuolella.

Double Top and Double Bottom Patterns - Two peaks and A Valley-Speculated Downward Trend Bearish

Double Bottom, eli tuplapohja -kuvio

Laskusuunnassa Double Bottom -kuvio muodostuu kahdesta peräkkäisestä laaksosta, joissa on eri, tai sama korkeus ja leveys. Pääntie, tai vahvistuslinja on huippupisteen tasoviiva, joka näyttää brakeout-pisteen. Jos huippupiste ohittaa 38,2% Fibonacci-kuvion tasosta, joka on piirretty trendin alkupisteestä ensimmäiseen laaksoon, silloin Double Bottom -kuvio ei ole luotettava. H on pisimmän laakson pohjan ja pääntien pystysuora etäisyys. TP-hinta on H pipsiä poispäin brakeout-pisteestä, kun taas SL-hinta on alempana kuin toinen laakso.

Katsotaan joitakin hyödyllisiä esimerkkejä MT4-alustasta. Yksi tärkeimmistä asioista tässä kuviossa on, että laakson Double bottom ei saa ohittaa swingissä 38.2% Fibonacci-kuvion tasosta. Tässä esimerkissä Fibonacci piirretään trendin aloituspisteestä pidemmän aallon huipulle. Laakso on ohittanut 38.2%:n tason, joten Double Top kuvio ei muodostunut. Double top -kuviosta voidaan piirtää toinen esimerkki, joten Fibonacci piirretään swingin aloituspisteestä pidemmän aallon laaksoon. Treidaaja voi piirtää trendin kaavion sijoittamalla trendilinjan ja pääntien huippupisteeseen. Huippupiste ei ylittänyt 38.2%: n tasoa, joten tämä Double bottom -kuvio on luotettava. Toinen Fibonacci voidaan piirtää pystysuoraan pidemmän aallon laaksosta pääntiehen, ottaen huomioon, että H ja H/2 pipsit ovat brakeout-pisteen yläpuolella. Treidaaja voi siirtää sitä vähentääkseen tapahtumia kartalla. H on 202 pipsiä ja trendi on ohittanut TP-hinnan vähäisellä vaihtelulla.

Double Top and Double Bottom Patterns - Valley and Peaks on Fibonacci Levels - Bullish and Bearish Price Trend

Toinen esimerkki on Double Top -kuviosta, johon on muodostunut kaksi huippua peräkkäin. Treidaaja voi piirtää tähän kuvioon trendiviivat ja asettaa Fibonacci-kuvion selvittääkseen, jos laakso on ohittanut 38.2% tason. Koska se on näkyvissä, laakso ei ole ohittanut tätä tiettyä tasoa, joten tämä Double Top -kuvio on pätevä ja brakeout-piste voidaan ilmoittaa piirtämällä pääntie. Fibonacci selkeyttää TP-hinnan brakeout-pisteen alle H/2, tai H pips määrän kanssa.

Double Top and Double Bottom Patterns - Two Valleys and A Peak-Speculated Upward Trend Bullish

Jos Double Top -kuvio on muodostunut tietyllä aikavälillä, treidaaja voi muuttua aikavälin toiseen muotoon. Tässä esimerkissä vastustasot antavat toisen vahvistuksen myyntitoimeksiannolle. Perustuen hinnan toimintapataan, treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon ennen breakout-pisteen muodostumista. Kun hinta on kohdannut vastustason D1-aikavälillä, kuviossa on useita laskuja. H4:ssa treidaaja voi tarkistaa, onko olemassa toinen kuvio alueen merkitsemiseksi ja jotta treidaaja löytää alueen helposti aikavälin muuttuessa. Toisen Double top-kuvion huipussa on Engulfing-kynttiläkuvio, joten treidaaja voisi asettaa myyntitoimeksiannon Engulfing-kynttilän alle saadakseen enemmän voittoa, kun SL-hinta ylittää annetun kynttilän. Kun markkinahinta kohtaa brakeout-pisteen, treidaaja voi saavuttaa yli 90 pipsin voiton. SL olisi noin 70 pipsiä, kun taas TP olisi 261 pipsiä, joten voitto suhteessa riskiin oli noin 4 kertaa korkeampi. On tuottoisampaa tunnistaa trendisuunta erilaisten kuvioiden kautta, varsinkin kun kynttiläkuvio on muodostanut Double Top -kuvion.

Double Top and Double Bottom Patterns - Trading Signal Confirmations - H and H/2 Take Profit Neckline Breakout

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates