Elliott Waves Theory - Fibonacci on Main and Corrective Swings

Elliott aaltojen teoria

0 0 Vote
Instructor

Elliott aaltojen teoria

Forex-koulutus, osa neljäkymmentäviisi

Tervetuloa Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa käsittelemme Elliott-aaltoja.

Elliott Waves, eli Elliott-aallot

Elliott-aaltoteoriaa hyödynnetään säännöllisesti teknisessä analyysissä. Tämä teoria perustuu universaaliin järjestykseen ja järjestelmiin. Ihmiset ovat osa maailmankaikkeutta, joten ihmisten käyttäytyminen on peräisin universumimme järjestelmästä. Niinpä Elliott-aallot soveltavat finanssimarkkinoiden maailmanlaajuista järjestystä ennustamaan tulevaisuuden markkinoiden kehitystä ja hintaa.

Elliott-aallo sisältävät 5 suurta (major) ja 3 korjaavaa (corrective) swingiä. Numerot 3, 5 ja 8 ovat käytettävissä Fibonacci-jaksossa. Pää-swingit ovat 1, 2, 3, 4, 5 kun taas A, B ja C ovat korjaavia swingejä, joissa B:llä on päätrendiä myötäilevä suunta. Numerot 1, 3 ja 5 ovat pää-swingejä, joilla on päätrendiä myötäilevä suunta, kun taas numerot 2 ja 4 ovat käänteisiä pää-swingejä. Swingit 1, 3, 5, B ovat myötäileviä ja swingit 2, 4, A ja C ovat käänteisiä. Elliott-aaltojen trendi voi olla tasainen, aaltoileva tai siksak. Kukin swingi voi sisältää rakenteessaan myös Elliott-aaltokuvion. Esimerkiksi, tässä kuviossa on 34 swingiä. 34 on myös Fibonacci-numero.

Elliott Waves Theory - Nature Order Numbers in Forex Market Market Analysis and Prediction

Swingit voidaan luokitella 9 kategoriaan niiden koon ja aikavälin perusteella.

 1. Grand Super sykli: usea vuosisata
 2. Super sykli: usea vuosikymmen
 3. Cycle, eli sykli: yksi vuosi tai useampi vuosi
 4. Primary (ensisijainen): Muutama kuukausi, tai usea vuosi
 5. Intermediate (välissä oleva): viikoista kuukausiin
 6. Minor (Pieni): viikot
 7. Minute: päivät
 8. Minuette: tunnit
 9. Subminuette: minuutit

Suurten Elliott-aaltojen olosuhteet ovat:

 • 2. swingi ei saa saavuttaa 1. swingin aloituspistettä
 • 4. swingi ei saa saavuttaa 3. swingin aloituspistettä
 • 3. swingi ei saa koskettaa korkeampaa hintaa kuin nousevan tyypin 1. swingi
 • 3. swingi ei saa koskettaa matalampaa hintaa kuin laskevan tyypin 1. swingi
 • 3. swingi ei voi olla lyhyempi kuin 1 ja 5 swingi, kun se on toistuva pisin swingi
 • 4. swingin ei saa saavuttaa 1. swingin päätepistettä

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion - Corrective and Major Waves and Trends - Zigzag

Elliott Waves Theory - Primary and Intermediate Cycle Time - Rippling, Smooth and Zigzag Swings

Swingit numero 1, 3 tai 5 voivat jatkua osa-swingeillä. Jatketulla swingillä on 5 osa-swingiä ja Elliott-aaltokuvio, jotka ovat näkyvissä pää Elliot-aalto swingin aikavälillä. 3. swingillä on usein rakenteessaan jatke. Vasen kaavio näyttää jatkeen, joka esiintyy 1. swingissä. Keskimmäinen kuvaaja havainnollistaa jatkeen 3. swingissä, kun taas oikeassa kaaviossa näkyy jatke 5. swingissä.

Elliott Waves Theory - Extension Pattern in Main Swings - Bullish and Bearish Sub-swings trend

Vaikka treidaaja ei voinut havaita jatketta ja tärkeimpiä swingejä, hän voi harkita kaikkien 9 swingin analyysiä. Jatkeita voi esiintyä myös osa-swingeissä.

Joskus swingi numero 5 tulee 3. swingin korkeimman pisteen jäljessä, johtuen nopeasta 3. swingin noususta. Joten treidaajat voivat pitää 3. ja 5. swingiä Double Top -kuviona, joka antaa myyntisignaalin.

Jos 5. swingi sisältää 5 osa-swingiä ja näissä osa-swingeissä ei ole Elliott-aaltokuviota, silloin treidaaja voi pitää swingiä Triangle-kuviona. Kun trendi ohittaa breakout-pisteen, nousevaan trendiin voidaan asettaa myyntitoimeksianto ja laskevaan trendiin ostotoimeksianto. Usein, jokainen suuri swingi sisältää 3 osa-swingiä, jotka muodostavat Triangle-kuvion, joka voi joskus olla eriävä.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion, Triangle Pattern - Support and Resistance Levels

Yleensä joko 2. tai 4. swingillä on monimutkainen muoto ja rakenne.

Treidaaja voi yhdistää 1. swingin päätepisteet ja 3. swingin trendilinjalla, jolloin yhdensuuntainen linja voidaan sijoittaa 2. swingin aloituspisteeseen. 4. ja 5. swingi voidaan päätellä tätä kanavaa tarkastelemalla. Jos 4. swingi ei muodostu määritellylle linjalle, mikäli se on korkeammalla tai matalammalla, treidaaja voi piirtää trendilinjan 2. swingin päätepisteestä 4. swingin päätepisteeseen. Ja asettaa trendilinjan kanssa yhdensuuntaisen linjan 3. swingin päätepisteeseen ennustamaan 5. swingin päätepisteen.

Elliott Waves Theory - Zigzag, Flat, Triangle Corrective Waves - Trendline and Levels - Reversal Trading Signals

Korjaavat swingit tarkentavat markkinahinnan ja liikkuvat pää-swingien vastaisesti. Korjaavat swingit vaativat enemmän huomiota, niiden monimutkaisuuden vuoksi. On olemassa kolmenlaisia korjaavia swingejä:

 1. Zigzag, eli siksak
 2. Flat, eli tasainen
 3. Triangle, eli kolmio

Siksak kuvio 5-3-5 on nousutrendin laskeva trendi, eli se on käänteinen kuvio. Laskevassa trendissä tällä kuviolla on noususuunta.  2 tai 3 siksak-kuviota voidaan havaita trendissä, jossa on yksikin osa-swingi kuvio. Ensimmäinen trendi on W, jota seuraavat X ja Y trendit.

Elliott Waves Theory - A, B and C Corrective Sub-Swings - Bullish and Bearish Pattern

Flat on korjaavien swingien toinen tyyppi, 03/03/2005, joissa swingit on nimetty A, B ja C. C:llä on korkeampi hinta kuin A:lla, tämä tarkoittaa vähäisempää merkitystä pää-swingien tarkentamisessa. Tämä tyyppi esiintyy usein vahvojen ja voimakkaiden viimeisimpien suurten swingien jälkeen, kuten numerot 1, 3 ja 5. Erityinen tasainen muoto muodostuu, kun B-swing suljetaan korkeammalla kuin 5. swingi ja C- swing on matalampi kuin A-swing nousevassa trendissä. Harvinaisissa olosuhteissa B voidaan sulkea 5. swingin yläpuolella, kun taas C:n päätepiste on korkeammalla kuin A:n päätepiste.

5 peräkkäisen 3-sarjan korjaavissa swingeissä, osa-swingillä ei ehkä ole korjaavaa kuviota. Aivan kuten kolmiokuviossakin, perättäiset aallot ja swingit muodostavat symmetrisiä, laskevia, nousevia ja käänteisiä symmetrisiä kolmiokuvioita. Swingit ovat nimeltään A, B, C, D ja E. Koska nämä muodot ovat jatkuvia kuvioita, ne ovat läsnä korjaavissa kuvioissa. B-aallon on oltava suurempi ja pidempi kuin A-aallon. Osien vaihtelut voivat olla ZZ, tai Flat-muodossa. Kolmiokuviot syntyisivät B:n jälkeen, tai muodostuisi neljäs aalto. Kolmiomuodossa voi olla 9 swigiä, joten suuntaus muodostuu vasta pitemmän ajan jälkeen.

On olemassa muoto, jossa jotkut korjaavat swing tyypit yhdistetään toisiinsa. Yhdistelmä voi koostua siksak, tasaisesta ja kolmiokuvioista samanaikaisesti. Vaikka tasaisia, eli Flat-kuvioita voi olla useita, voi muodostua vain yksi kolmiokuvio, joka on tämän yhdistelmän viimeinen kuvio. Lyhyellä yhdistelmäkuviolla on WXY pisteet, kun taas pidemmällä muodolla on WXYXZ pisteet. Elliott-aalto on monimutkainen ja vaikea kuvio, joka vaatii hyvää tietämystä ja kokemusta usean vuoden käytännön harjoittelun myötä. Pisteiden määrittely on tehtävä pidemmille aikaväleille, jolloin osa-swingit voidaan määrittää lyhyemmille aikaväleille. Tärkeintä Elliott-aaltokuvioiden havaitsemisessa on kyky määritellä swingit ja pisteet. Internetissä on olemassa useita sivustoja, jotka tarjoavat hyödyllistä materiaalia Elliott-aalloista, kuten Elliottwave.com.

Elliott Waves Theory - Symmetrical, Asymmetrical, Descending and Ascending plus Reversal Symmetrical Triangle

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates