Fundamental Analysis Basics - Forex Market Price Direction

Fundamentti analyysin perusteet

0 0 Vote
Instructor

Fundamentti analyysin perusteet

Forex-koulutus osa viisikymmentäkaksi

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa tutustumme fundamentti analyysin perusteisiin, riskinottoon ja riskin välttämiseen.

Fundamentti analyysi

Fundamentti analyysi on laajalle levinnyt menetelmä, jota treidaajat hyödyntävät ennen toimeksiannon asettamista. Se johdetaan äkillisestä, tai tämän hetkisistä uutisista, jotka ovat peräisin luotettavista lähteistä. Fundamentti analyysi perustuu tärkeystasoihin ja uutisten markkinakehityksen seurauksiin. Johtuen uutisten epäjohdonmukaisuudesta, fundamentti analyysi on melko monimutkainen. Tapahtumalla, tai uutisella voi olla eri alueilla erilaisia perusteluja ja seurauksia. Uutisten epäjohdonmukaisuuden vuoksi, treidaajien ei pitäisi asettaa toimeksiantoa perustuen pelkästään fundamentti analyysiin.  Esimerkiksi kun nestekaasu (LPG) saavutti 15$, se oli laskenut noin 3$, koska useiden uutisten tutkinnat olivat ristiriidassa.

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report and News - Bullish and Bearish Price

Perustuen maan geopoliittisiin, poliittisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin, uutisilla voi olla erilaisia vaikutuksia kyseisen maan finanssimarkkinoihin. Toisin kuin teknisellä analyysillä, fundamentti analyysilla ei ole määriteltyä ja tunnusomaista menettelyä. Esimerkiksi Head and Shoulders -kuvio antaa tietty määrän TP-hinnalle sen H määrällä, kun taas fundamentti analyysi edustaa erilaisia ehtoja tietylle hinnalle. Useimmat treidaajat käyttävät mieluummin vain teknistä analyysiä, kuitenkin fundamentti analyysilla on merkittäviä vaikutuksia finanssimarkkinoihin. Ne treidaajat, jotka yhdistävät teknisen ja fundamentti analyysin voivat saada runsaasti tietoa markkinatrendeistä.

On erittäin suositeltavaa, että treidaajat tutkivat uutisanalyysejä itse uutisten sijaan. Uutisten sisällä olevilla numeroilla ja tiedoilla voi olla erilaisia vaikutuksia kuin mitä uutinen edustaa. Treidaajan tulisi lukea analyyseja tietyistä uutisista uskottavilta sivustoilta tai luotettavalta ammattilaiselta, uutisten analysointikyky kehittyy noin 3 tai 4 vuoden jälkeen. Jopa kokeneet treidaajat voivat tulkita uutisia väärin.

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report - Definitions and Examples of Fundamental Analysis

Kun treidaaja haluaa kehittää tietämystään symbolista, silloin hän olisi tulisi analysoida ja opetella kaikki symbolin näkökohdat kuten poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja geopoliittiset tilanteet maissa, jotka edustavat symbolia. Esimerkiksi Euro on valuutta, jota käytetään useimmissa Euroopan maissa, joten treidaajan tulisi tarkistaa kyseisten maiden poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet kehittääkseen Euro-valuutan tuntemustaan.

Treidaajan tulisi tutkia kalenteriuutisia ja tapahtumia normaalien päivittäisuutisten lisäksi. Joskus päivittäisuutisilla voi olla huomattavampi vaikutus markkinahintaan kuin kalenteriuutisilla tai tapahtumilla.

Fundamental Analysis Basics - Geopolitical and Financial News of Forex and CFD Markets

On joitakin pakollisia aiheita, jotka treidaajien on ymmärrettävä täysin.

  • Onko vahvempi valuutta edullisempi kuin heikko valuutta?

Niissä maissa, joissa on heikompi valuutta voi olla suurempi määrä hyödykkeiden vientiä ja pienempi määrä tuontimateriaaleja, johtuen alhaisista valmistuskustannuksista. Näissä maissa on paljon turismimatkailua johtuen halvemmista palveluista. Koska työ, tai liiketoiminta tarvitsee vähemmän pääomaa, niistä löytyy suurempi määrä ulkomaisia investointeja. Näin ollen heikommalla valuutalla on enemmän etuja kuin voimakkaammalla valuutalla. Esimerkiksi Saksa haluaa säilyttää Euroopan yhtenäisyyden, sekä heikommat Eurovaluutat verrattuna muihin päävaluuttoihin kasvattamaan vientikorkoa. Jos eurovaluutta hanke epäonnistuu, silloin niiden euromaiden, joilla ei ole euroa, valuutan arvo vahvistuisi huomattavasti, joka johtaisi viennin laskun lisäksi turismimatkailun laskuun. Kiina vaatii pitämään valuuttansa niin alhaisena kuin mahdollista ylläpitääkseen, tai kasvattaakseen myös vientikorkoa. Jos Yuan voimistuisi, se aiheuttaisi budjettivajeen, johtuen korkeasta väestön määrästä.

Fundamental Analysis Basics - Monetary Rivalry and Currency Power Indicator of Countries

  • Onko inflaatiolla mitään etuja finanssimarkkinoilla?

Kun on olemassa taloudellista edistystä ja kehitystä, on väistämättä myös jonkin verran inflaatiota, johtuen korkeammasta hinnoittelun vastaisesta kysynnästä. Niin kauan kuin kysyntä on korkeampi kuin hinnoittelu, likviditeetin määrä kasvaa. Taloudellinen ja taloudellinen kehitys on myös seurausta likviditeetistä. Vaikka likviditeetti on pakollinen asteittaiseen kansantalouteen, likviditeetti on pidettävä tietyn nopeuden alla.

Riskin kasvu

Talouskasvu ja työttömyysaste kehittävät riskin kasvua, joten ihmiset vetävät pois pääomaansa ja varojansa pankeista sijoittaakseen tiettyihin markkinoihin, tai liiketoimintaan. Keskuspankin tulisi tällöin nostaa korkoja pitääkseen inflaatio järkevällä tasolla. Korko muuttuu aina kun inflaatio vaihtelee. Tässä tilassa kullan, hyödykkeiden, osakkeiden ja valuuttojen, joissa on korkeampi korko, kuten AUD ja NZD, hinta nousee.

Fundamental Analysis Basics - Risk Seeking and Aversion - Inflation and Interest Rate Reports

Riskin lasku

Laskusuhdanteessa useimmat ihmiset tallettavat rahastoihinsa ja pääomaa pankkeihin saadakseen korkoja, koska ne eivät voi saada voittoa liiketoiminnastaan. Johtuen finanssimarkkinoiden likviditeetin suuresta määrästä, pankit vähentävät korkoaan saadakseen ihmiset sijoittamaan omiin yrityksiinsä. Tässä tilassa kiinnostus matalan koron, kuten USD ja GBP valuuttoihin lisääntyy. Esimerkiksi AUDUSD trendi etenisi kohti pohjaa, koska korko Uudessa-Seelannissa laskee. Kulta, hyödykkeet ja osakkeet voivat laskea alempaan hintaan. Kulta laski 1900 dollarista 1200 dollariin taloudellisen romahduksen takia. Kullalla on nousutrendi riskinkasvu olosuhteissa, mutta sen hinta putoaa riskin laskutilanteessa, johtuen epäsuotuisista markkinaolosuhteista, etenkin Intiassa ja Kiinassa.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates