Gold Trend Analysis Applying Price Action - Forex Trading Signals

Kullan trendianalyysi käyttämällä Price Actionia

0 0 Vote
Instructor

Kullan trendianalyysi käyttämällä Price Actionia

Forex-koulutus osa viisikymmentäyksi

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa tutustumme kullan trendianalyysiin käyttämällä Price Action -analyysia.

Kullan trendin analysointi Price Actionin avulla

Treidaaja voi sijoittaa 3 kultakaavioita vierekkäin kuukausittaiselle ajanjaksolle. Ensimmäisessä kaaviossa treidaaja voi liittää liukuvan keskiarvon markkinahintaan. Toisessa kaaviossa, voidaan soveltaa mallipohjaa niin, että se määritetään tunnistamaan Andrewin Pitchfork -kuvioita. Kolmannessa kaaviossa, hyödynnetään kolmatta mallipohjaa joka sisältää indikaattoreita, kuten RSI, CCI ja AO. Ensimmäiseen kaavioon, voidaan lisätä tuki ja vastustus linjat. Tähän trendiin voidaan lisätä tukilinja. Ohuempi linja olisi hyödyllinen, jos treidaaja haluaa lisätä kaavioon useita linjoja. Tämä tuki piirretään kuukausittaiseen ajanjaksoon, joten sillä on merkittävä vaikutus trendin liikkeeseen. Johtuen terävästä laskusta siinä ei ole mitään muita tukilinjoja. Vastuslinja voidaan asettaa laskevaan rinteeseen. Treidaajan ei tulisi asettaa kaavioon mitään mitättömiä kuvioita tai viivoja. On suositeltavaa, että treidaaja lisää kuvauksen kuhunkin lisäämäänsä linjaan, jotta siitä selviää linjan tiedot ja niiden piirtämisen tarkoitus. Esimerkiksi kuvauskenttään voidaan kirjoittaa "S M", joka on lyhenne sanoista "Tuki(Support)/Kuukausittainen(Monthly)". Kuvauskenttään voidaan kirjoittaa "R M" kuvaamaan vastustuslinjaa (Resistant line). Kun hiiri asetetaan linjan päälle, kuvaus näkyy. On olemassa toinen linja, joka on tukeva(Support)/vastustava(Resistant) riippuen valitusta ajanjaksosta, joten sitä voidaan kuvata tässä aikajaksossa esim. kirjaimilla "S R". Seuraavassa vaiheessa voidaan määrittää tasoja (Level), joilla on merkittäviä vaikutuksia markkinatrendiin. Trendi on reagoinut tähän tasoon neljä kertaa. Viimeisimmillä markkinahinnan reaktioilla on enemmän merkitystä kuin aiemmilla. Kuvauskenttään treidaaja voi kirjoittaa esim. "L M". Treidaaja voi pitää alhaalla näppäimistön CTRL-näppäintä ja tupla klikata tasoa monistaakseen sen. Monistettu taso voidaan siirtää edelleen toiseen hintavaihteluun. Seuraavalle tasolle on kuitenkin parempi piirtää ne tasot, jotka ovat lähempänä uusinta markkinahintaa. Värähtelyn määrällä sillä tasolla on väliä. Hinta on osunut tähän tasoon viisi kertaa. Trendi on reagoinut tähän linjaan neljä kertaa.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Gold Chart, Levels and Trendlines, Patterns, Candlesticks

Seuraavassa askeleessa treidaaja voi piirtää merkittävimmät kuviot, kuten Fibonaccin. Tämä kuvion kiinnittämisen jälkeen, treidaaja voi poistaa merkityksettömät tasot. Tälle alueelle on muodostunut viirimalli, joka osoittaa TP-hinnan tasolla H. Joten tämä kuvio osoitti validin ostosignaalin.  Siirtämällä Fibonacci kuviota, voidaan löytää toinen kuvio, jossa on oikea ostosignaali. Nousutrendissä ei ole mitään muita nousevia kuvioita, joten Fibonaccia voidaan muokata, jotta nähdään, onko olemassa yhtään käännepistettä. Alue voidaan merkitä 61,8%asettamalla siihen laatikko. Treidaaja voi syöttää "61.8 F M", jossa F edustaa Fibonacci kuvion lippua. M tarkoittaa kuukausittaista aikataulua. Jos hinta muodostuu tähän laatikkoon, sitten Fibonaccin lippu on viallinen ja nousutrendi heikkenee tietyllä ajanjaksolla. Tällä alueella on voimakas taso, kuten myös vahva tukilinja. Joten hinnan 1172 ympärillä olevalla alueella on huomattava vaikutus markkinatrendiin.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Expansion and Retracement Levels

Toinen alue on kuukausittaisen swingin, tai lipun 76,4% tasolla, kuukausittaisen tason lisäksi. Fibonacci-taso liittyy huomattavaan tasoon. Hinta on ohittanut 50% tason, joten jäljellä olevat tasot on harkittava huolellisesti. Treidaaja voi sijoittaa toisen Fibonaccin suurempaan trendiin. Ne alueet, joissa on enemmän vahvistuksia vaativat täyden huomion. Esimerkiksi suuremman Fibonaccin 38,2% taso on päällekkäin pienemmän Fibonaccin 50% tason kanssa, joten tämä taso on tärkeä alue, jota treidaajan on harkittava huolellisesti. Kuvioiden piirtämisestä viimeisimpiin trendeihin, olisi enemmän hyötyä kuin piirtämisestä aikaisempiin. Liukuvan keskiarvon arvot ovat 50, 100 ja 200. Hinta ei voi täysin ylittää 50 linjaa huippua kohti, ja seuraavalla alueella on 61,8% Fibonacci-taso, sekä voimakas taso ja liikkuvan keskiarvon linja 100. Seuraavaksi oletetulla tasolla on liikkuva keskiarvo linja 200 plus toinen tehokas taso ja 76,4% Fibonacci kuviosta.

Nyt voidaan analysoida laskusuuntaa ja siitä voidaan paikallistaa laskusuunnassa oleva Fibonacci kuvio. Siinä on Double Top ja pääntie Fibonaccin 0% tasolla. Trendi on laskenut H/2: een, kun se ylitti brakeout-pisteen. Oletuksena on, että hinta koskettaa H:ta tulevaisuudessa. Joten toinen vahvistus voidaan mainita ensimmäisen laatikon kuvauskentässä. H tarkoittaa korkeutta, kun taas DT tarkoittaa Double Top. Tämä alue voimistuu. Toinen kuvio tässä trendissä on viiri. On parempi sijoittaa laatikko Fibonaccin 61,8% joka näyttää voimakkaan vaikutuksen markkinatrendiin, aina kun hinta etenee kohti tätä tasoa. Joten kuvauskenttään voidaan kirjoittaa "61.8 F M" ja "L M". F tarkoittaa Fibonacci lippua ja L tarkoittaa tasoa. Hinta ei ylitä Fibonaccin 38,2%.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Overlapped Levels and Trendlines - Moving Average Indicator

Jos hinta palautuu 0%tasolle ohittamatta 38,2% tasoa, niin hinta nousisi tasolle H/2. Laaksoihin voidaan piirtää Viirikuvion brakeout-linja, mutta sillä voi olla 6 pivot-pistettä, jolloin siinä on enemmän vaihtelua. Jos linja 1181 ylitetään, niin hinta laskee kohti H/2. Jos hinta nousee kohti Fibonaccin 61,8% se palaa kohti pohjaa, kunnes tason M hinta muuttuu 1018. TP-hinta voidaan sijoittaa H/2 Fibonacciin. Joten treidaaja voi lisätä "H/2 P M". P tarkoittaa Pennant, eli viirikuviota. Kulta ei ehkä yletä tähän hintaan, mutta kaavio osoittaa, että 1018 voidaan saavuttaa teknisellä analyysillä. Kuten öljyn hinta, joka osui 32 kun se oli koskettanut 147, kullan hinta voi myös laskea tätä arvoa. Tästä tasosta kaukana olevat kuviot ja tasot voidaan jättää huomiotta.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Downtrend and Uptrend on Forex Trading Platform MetaTrader

Toinen laskutrendi voidaan tarkistaa Fibonacci-kuviolla, jossa on muodostunut kolmiokuvio. Jos Fibonaccin 0% taso on tämän laskevan kolmion oletetus brakeout-linja, niin TP olisi viimeisimmän Fibonaccin tasolla H/2, tai tasolla H, joka on lähellä tärkeää aluetta. Treidaaja voi lisätä kuvauskenttään "H T M", jossa T tarkoittaa Triangle, eli kolmiokuviota. Lähellä olevat tärkeät pisteet voidaan määrittää yhdeksi pisteeksi. Kaikki tärkeät kuviot, tasot ja pisteet huomioidaan. Tälle alueelle voidaan muodostaa Double Bottom, joten taso H/2 on päällekkäin tärkeän alueen ruudun kanssa. Kuvaukseen voidaan lisätä "H/2 D B M ", jossa "" osoittaa, että tämä kuvio ei ole vielä muodostunut. Toista tulevaisuuden kuvion kuvausta voidaan muokata lisäämällä "". Jos kuvio ei onnistu, treidaaja voi poistaa tiedot kuvauskentästä. Joten molemmat suunnat huomioidaan ja havaitaan luotettavampaa analyysiä varten. Viimeisin trendi voidaan tarkistaa, mutta mitään kuviota ei löydy aaltojen ja vaihtelun puuttumisen vuoksi, joten tarkistus voidaan tehdä lyhyemmässä ajassa.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Levels, Pennant Pattern - Rectangle Properties

Nyt kaaviossa voidaan havaita myös kynttiläpalkki. Tälle alueelle on muodostunut Dark Could -kuvio. High, joka on edelliseen Highn yläpuolella ja Open-hinta on aiemman kynttilän Close-hinnan yläpuolella. Myyntitoimeksianto voidaan asettaa 1000 pipsiä alemmas kuin Dark Could -kynttilän Close-hinta. Jos treidaaja on jo sijoittanut myyntitoimeksiantonsa, niin TP-hinta voisi olla tukilinjan ja tärkeän alueen ympärillä. Treidaajan pitäisi havaita viimeaikaiset kynttilät. Dark Cloud osoittaa, että hinta laskee 1157 ja se on hyvä mahdollisuus niille treidaajille, jotka odottavat laskusuuntaa. Tässä kaaviossa tulee tutkia huolellisesti kaikkia tärkeitä kuvioita, tuki ja vastuslinjoja ja kynttilöitä.  

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Breakout Price of Triangle Pattern - Double Top and Bottom

Andrewin Pitchforkia voidaan hyödyntää analysoidessa markkinatrendiä.  Voidaan valita 3 pivotia. Voidaan piirtää Trigger-linja trendilinjan kautta. Trigger-linja on dynaaminen tukivastus. Tämä linja vastustaa ​​hinnan kasvua tällä paikalla. Kun Trigger-linja ylitetään, siitä tulee nousutrendin tukilinja. Hinta voi koskettaa tätä linjaa uudelleen, joten se voi vaikuttaa trendiin tuki- tai vastuslinjana. Jotta treidaaja saa tarkempien Andrewin Pitchfork -pisteiden sijainnin, hänen on valittava lyhyempi aikajakso. Olemme jo käsitelleet Andrewin Pitchforkia aiemmissa osioissa. On suositeltavaa muuttaa visualisointi ominaisuuksia, jotta tämä kuvio nähdään vain kuukausittaisessa ja viikoittaisessa aikajaksossa. Andrewin Pitchfork -kuviota ei vielä ole. Fibonacci kuvio osoittaa, että hinta on edelleen alle 38,2% tason, joten tämä kohta olisi toivottu 3. pivot-pisteessä. Indikaattorikaaviossa AO osoittaa, että on muodostunut piilotettu Divergence, eli poikkeama. CCI on lähellä -100, ensimmäinen kosketus -100 oli tällä paikalla ja sitä seurasi laskusuunta. Ylimyynnin ehto ei ole vielä täyttynyt, joten tälläkin alueella laskusuunnan jatkuminen on todennäköistä. RSI ei näytä mitään merkittävää signaalia.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Bullish and Bearish Candlestick Patterns - Dark Cloud

Nyt treidaaja voi analysoida viikoittaista aikajaksoa. Ensimmäisessä kaaviossa, treidaajan on otettava huomioon viimeisimmän aikajakson kaikki mahdolliset kuviot, tasot, kynttilät, tuki- ja vastustustasot. Aiemmat trendin liikkeet eivät ole yhtä tärkeitä kuin uusimpien trendien. Lähellä markkinahintaa olevat tasot ja tuki- ja vastuslinjat tulisi piirtää. Siinä on taso, jossa on useita osumia ja jonka visualisointia treidaaja voi muokata päivittäiseen ja lyhyempään ajanjaksoon H1 asti. Siinä on aalloilla tukilinja, jota pidetään tukilinjana ottaen huomioon nouseva päätrendi. Joten kuvauskenttään voidaan kirjoittaa "S W". Myös taso 1182 on vahvistettu tässä aikataulussa. Kolmiokuvio oli piirretty jo kuukausittaisessa aikajaksossa. Viimeisin trendi voidaan analysoida Fibonacci-kuvion kautta. Engulfing-kynttilä on muodostunut viimeiseen huippuun, sen pituus on 755 pipsiä. Treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon tämän kynttilän alapuolelle, jossa SL-hinta on 755 pipsiä alempana kuin merkintähinta, noin Fibonaccin 76,4% tasolla. Hinta on jo laskenut 1269, joten oletetaan, että hinta laskee kohti 1231. Hinta ei kosketa 61,8% tasoa, kuitenkin toinen jyrkkä lasku on todennäköinen, johtuen vaihtelusta 50% tasolla.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Andrew\\'s Pitchfork Pivot, Trigger and Median Lines

Treidaaja voi asettaa Boxin 61,8% tason alle, jossa on kuvaus "61.8 F W". Se on käytettävissä W1, D1 ja H4 aikajaksoissa. Tästä tasosta huolimatta, on todennäköisempää, että hinta laskisi 76,4% tasolle. Tämän tason laatikkoon tulisi kuvaus "76.4 F M + H CANDLE W", joka on aktiivinen W1, D1 ja H4 aikajaksoilla. Jos hinta menee ylöspäin se saavuttaa 1447, jossa on merkittävä alue välillä 1447 ja 1431. Laatikko voidaan sijoittaa kohtaan M, joten sen kuvaus voi olla "M W", joka tarkoittaa Fibonacci lipun M-tasoa viikoittaisessa aikataulussa. Se voi näkyä viikoittain, päivittäin, H4 ja H1 aikajaksoissa. Tämä oletus voi olla virheellinen, joten treidaajan pitää lisätä kysymysmerkkejä kuvaus kenttään. Tutkittuaan viimeisen aallon, treidaaja voi siirtää Fibonaccin viimeiseen trendiin. Siinä on viirikuvio, jossa on varsi, sekä kolmiokuvio lopussa. Ylempi trendilinja yhdistää huiput. Treidaajan on yhdistettävä laaksot trendilinjalla löytääkseen Brakeout-pisteen. Fibonacci-kuvio voidaan siirtää määrittämään TP-hinta. Fibonaccin H/2 -taso joka määrittää ensimmäisen TP-hinnan on päällekkäin laatikon kanssa, siksi kuvaukseen voidaan kirjoittaa "H / 2 P W". Seuraavassa TP-hinnassa H-pipsit ovat lähellä toista laatikkoa. Joten kuvauskenttään voidaan kirjoittaa "H P W". Vahvistus signaalit kasvavat, joten treidaajan pitäisi mainita kaikki tiedot kuvauskentässä. Jos treidaaja katsoo vain kolmiokuviota, silloin havaitaan TP ja SL -hinnat. Toinen tieto voidaan liittää laatikoiden kuvaukseen, jotka ovat päällekkäisiä TP-hintojen kanssa. "H/2 T W" ensimmäiseen laatikkoon ja "H T W" toiseen. Laatikot, joissa on enemmän vahvistussignaaleja, voidaan merkitä muuttamalla niiden värit osoittamaan tärkeämpiä merkitystasoja. Tässä viimeisimmässä trendissä ei ole muita kuvioita.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Pip and Pippet to Stop Loss and Take Profit Prices

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Relative Strength Index Levels 70 and 30 - Oversold and Overbought

Engulfing ja Dark Cloud -kynttilät osoittavat todennäköisen hintojen laskun 1233 asti. Alue ja markkinavaatimukset osoittavat, että treidaajat odottavat suuria uutisia tai tapahtumia. Kolmiokuvion TP-hinta olisi 640 pipsiä alempana kuin Brakeout-piste.

Nyt katsomme viikoittaista aikajaksoa toisessa kaaviossa. Siinä on laskeva Andrewin Pitchfork viimeisimmässä trendissä. Hinta ei ole liikkunut merkittävästi viimeisimpien viikkojen aikana, mutta jos treidaaja katsoo viimeistä aaltoa, hän näkee, että hinta on palannut Fibonacci-kuvion 38,2% tasolle. Joten edelleen jatkuva lasku on todennäköinen. Tästä kuviosta voidaan piirtää Trigger-linja. Tätä linjaa voidaan pitää dynaamisena tuki-/vastuslinjana.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Weekly Timeframe, Awesome Oscillators - RSI and CCI

Kolmannesta kaaviosta, jossa on indikaattoreita, voidaan havaita, että CCI on lähellä tasoa -100 joten jos kosketetaan tätä linjaa, markkinahinta laskee. Trendilinja voidaan sijoittaa viimeisen trendin laaksojen alapuolelle RSI kohtaan. RSI:ssä ei ole breakia, joten treidaaja ei voi saada mitään signaalia tästä indikaattorista. AO ei osoita viimeisimpien trendien poikkeamaa, tai piilotettua poikkeamaa.

Ensimmäisen kaavion päivittäinen ajanjakso näyttää kuviot ja linjat. Kaikki viimeisimmän aallon kuviot ja linjat ovat saatavilla. Kolmiokuvio on selvempi tässä aikajaksossa. Markkina-alue osoittaa, että treidaajat odottavat tärkeitä uutisia, tai tapahtumia asettaakseen toimeksiannon haluttuun suuntaan. Ainoa jäljellä oleva asia tästä trendistä voidaan määrittää piirtämällä siihen Fibonacci. Siten laatikko voidaan sijoittaa 61,8% tasolle, joten sen kuvaus olisi "61,8 F D". Väri tulisi vaihtaa normaaliin vihreään. Tähän tärkeään hintaan voidaan piirtää dynaaminen tuki-/vastustaso, kuvaukseen voisi merkitä, "L D". Tähän hintaan voidaan sijoittaa myös toinen taso. Johtuen erilaisista markkinoista, ei ole olemassa merkittävää tuki tai vastuslinjaa, tai viimeisimmän trendin tasoa. Markkina-alueella ei ole mitään merkittävää kynttiläpalkkia, kuten tämän kaavion viimeisimmässä trendissä.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Major Financial Market Annual Reports and News

Toisen kaavion Andrewin Pitchfork voidaan siirtää tarkempaan päivittäiseen ajanjaksoon. Siinä on viimeisimmässä trendissä nouseva Andrewin Pitchfork, jonka näkyvyys ominaisuuksia olisi muutettava. Koska hinta on ylittänyt kolmannen pivot-linjan, vain myyntisignaali olisi voimassa oleva. Trendilinja sijoitetaan Trigger-linjan määrittämiseksi, joka ei ole ylittänyt vielä hintaa. Jos hinta ohittaa Trigger-linjan niin se etenisi kohti TP-pisteitä 3. ja 1. pivotissa.

3. kaavion päivittäisen aikataulun viimeisimmät trendit osoittavat, että hinta on Bollinger nauhassa ja liikkuvat keskiarvolinjat siirtyvät oikeille paikoilleen. Jos hinta ylittää 50 linjan pohjaa kohti ja linja 50 laskee alemmas kuin 100 linja, silloin laskutrendi voi jatkaa kohti pohjaa. CCI on lähellä tasoa -100 ja RSI on lähellä sen trendilinjan rikkomista.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Flag and Pennant Pattern - Pivot Lines and Levels - Gold Price Chart

H4-aikajaksossa 1. kaavio näyttää mainitut kuviot ja linjat, johtuen markkina-alueesta 1300 ja 1288 välillä. Joten siinä ei ole merkittäviä kynttiläpalkkeja, kuvioita tai linjoja. 2. kaaviossa on samat olosuhteet. Vain nouseva Andrewin Pitchfork voidaan sijoittaa, jossa 3. pivot ei ole vielä muodostunut. Trigger-linja olisi tämä trendilinja. Sen näkyvyys voidaan asettaa H4-jaksolle. Jos hinta rikkoo 1283 alaspäin, silloin treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon. 3. kaaviossa, jossa on H4-aikajakso, CCI ja AO eivät näytä mitään signaalia.

Gold Trend Analysis Applying Price Action -Commodity Channel Index Oscillator - Overbought oversold

Kaikkien analyysien jälkeen treidaaja voi tallentaa kaavioita tietyillä nimillä tulevaa tarkastelua varten. Tämä profiili sisältää 3 kaavioita ja kaikki niiden ominaisuudet.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 1. kaaviossa, jossa on kuukausittainen ajanjakso, on osto merkintähinta 1154, 1054 ja 977, kun taas merkintähinta myynnille 1557. Viikoittaisessa aikajaksossa voidaan määrittää muut osto merkintähinnat ja myyntitoimeksiannot. Käyttäen 3 kaavioita treidaaja voi analysoida mitä tahansa symbolia perusteellisesti. On erittäin suositeltavaa, että treidaajat aloittavat analyysin kuukausittaisessa aikajaksossa ja työstävät sitä lyhyemmille aikajaksoille.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates