Harmonic Patterns - Fibonacci Levels - Forex Trading Signals

Harmoniset kuviot

10 1 Vote
Instructor

Harmoniset kuviot

Forex-koulutuksen osa neljäkymmentäneljä

Tervetuloa Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa käsitellään harmonisia kuvioita.

Harmonic Patterns, eli harmoniset kuviot

Harmoniset kuviot perustuvat kääntöpisteeseen, eli PRZ, joka on johdettu Fibonacci-tasoista, jotka osoittavat mahdolliset käänteiset alueet (Potential Reversal Zones). Harmonisissa kuvioissa epäonnistumisen todennäköisyys on korkea, joten treidaajan on yhdistettävä se muihin vahvistuksiin, jos hän haluaa asettaa toimeksiannon harmonisen signaalin perusteella. Vahvistukset voidaan saada kynttiläpalkki-kaavioista, indikaattoreista, yliosto- ja ylimyyntialueista, Fibonacci-tasoista, tai vahvoista tuki- ja vastuslinjoista.

Joissakin olosuhteissa harmoninen kuvio voi tuottaa usein virheellisiä signaaleja, kuten:

  • Virheellinen signaali, joka johtuu hintaerosta markkinoiden sulkemisaikana perjantaista maanantaihin.
  • Hintaero voi kehittyä työpäivinä tärkeiden uutisten,  tai tapahtuman seurauksena.
  • Virheellinen signaali, joka johtuu epätarkasta kynttiläpalkki analyysistä. Kynttilä voi sulkeutua huomattavasti treidaajan spekulaation yli tai alle.

?AB on yhtä suuri kuin CD? -kuvio on suosituin harmoninen kuviotyyppi, jolla on yksinkertaisempi rakenne kuin muilla harmonisilla kuviotyypeillä. Kuten kaaviossa kuvataan, kolmeen swingiin tulee piirtää kaksi Fibonacci-kuviota. Jos ensimmäinen Fibonacci on piirretty AB-swingiin, silloin trendin tulee palata 61.8% tai 78.6% väliselle alueelle. Tämän alueen käännepistettä kutsutaan C:ksi ja se aiheuttaa trendin suunnan vaihtumisen. Toinen Fibonacci tulisi piirtää B:stä C:hen. Trendin tulee edetä toisen Fibonaccin 127.2%ja 161.8% väliselle alueelle. On mahdollista, että trendi kääntää suuntaansa uudelleen, pisteestä D. Treidaaja voi asettaa toimeksiannon, joka myötäilee trendin suuntaa pisteessä D. Tällä kuviolla on nouseva ja laskeva tyyppi ja tämän kuvion epäonnistumisen mahdollisuus on suuri.  

Harmonic® Patterns - PRZ Potential Reversal Zone - Candlestick Pattern, Indicator, Overbought and Oversold Confirmation

MT4-alustalla olevaan esimerkkiin on piirretty laskeva trendi. Markkinahinta on laskenut pisteestä A pisteeseen B, sitten se on palannut pisteeseen C, joka on yli 61.8% ensimmäisestä Fibonaccista. Trendi on laskenut pisteeseen D asti, lähelle toisen Fibonaccin 127% tasoa. Oletettiin, että trendi muuttaisi suuntaansa kohti huippua.

Harmonic® Patterns - AB=CD, Fibonacci, Support and Resistance Levels - Potential Reversal Zone PRZ

Toinen harmoninen kuvio on nimeltään Gartley. Se koostuu 3 erilaisesta Fibonacci-kuvioista, joilla on 2 erilaista TP-hintaa. Sekä nousevalla että laskevalla tyypillä on samanlainen menettelytapa ja suhteet, kuitenkin nouseva trendityyppi jatkaa nousevaa suuntaa ja laskeva suuntaus vähenee tiettyjen vaihteluiden jälkeen.

Trendi liikkuu aloituspisteestä X kohti pistettä A, sitten se kääntää suuntaa, kunnes se saavuttaa pisteen B. Jos ensimmäinen Fibonacci piirretään XA-linjalle, silloin B:n tulisi olla 61.8% tason paikkeilla. Käännöspisteessä B, trendi palaa takaisin aiempaan suuntaansa ja jatkaa tiettyyn C-pisteeseen. Toinen Fibonacci tulisi piirtää AB:lle ja C:lle toisen Fibonaccin 38.2% ja 88.6% välille. Toisen suunnanvaihdon jälkeen, trendi jatkaa kohti pistettä D. Viimeinen Fibonacci tulisi piirtää BC-linjalle ja D:n tulisi olla kolmannen Fibonaccin 127% ja 161.8% välisellä alueella. Pisteen D tulisi olla ensimmäisen Fibonaccin 78.6% paikkeilla, joka piirrettiin XA-swingiin. Pisteen B ja XA-swingin välinen suhde esitetään katkoviivalla XB. Myös C ja AB linjan välinen suhde esitetään katkoviivalla AC. Lopuksi D ja BC:n väliset suhteet, D ja XA, on vastaavasti määritelty katkoviivoilla BD and XD.

Harmonic® Patterns - Fibonacci support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

MT4-alustalla oleva esimerkki selventää, miten tätä kuviota hyödynnetään. Kultakaaviossa on laskeva trendi, joka on palannut yli 61,8% Fibonacci tason. Kun se on kohdannut tämän pisteen, trendi on laskenut tiettyyn paikkaan, joka on toisen Fibonaccin 61,8% paikkeilla. Trendin suunta muuttui kohti huippua ja kunnes se saavutti 127% kolmannesta Fibonaccista. Tämän kohdan jälkeen oli selvää, että hinnat laskevat.

Butterfly, eli perhonen on toinen harmoninen kuvio, jossa on 3 Fibonacci-kuviota ja jossa trendi alkaa pisteestä X. Nousevassa tyypissä, kun trendi saavuttaa pisteen A, se vaihtaa suuntaansa kohti pistettä B. Käännepiste B on 78.6% Fibonaccista yli XA:n. Sitten hinta nousee kohti pistettä C, joka on AB:n Fibonaccin 38.2% ja 88.6% välillä. Viimeisen swingin tulisi olla kohti pohjaa, kunnes se koskettaa D-pistettä. Pisteen D tulee olla kolmannen Fibonaccin 161.8% ja 261.8% välillä. Myös D:n tulisi olla yli 127% ja vähemmän kuin 161.8% ensimmäisestä Fibonaccista. Laskevalla tyypillä on sama metodi ja menettelytapa.

Harmonic® Patterns - Gartley on MetaTrader MT4 Price Chart - Reversal Trading Signals and Analysis

Esimerkki laskevasta perhosesta on jo piirretty valmiiksi MT4-alustalle. Pisteiden ja linjojen väliset suhteet on määritelty. Kahdella aallolla on tietty huipun ja laakson korkeus. Lopuksi trendi on laskenut viimeisestä pisteestä, joka oli hyvä paikka asettaa myyntitoimeksianto.

Bat, eli lepakkokuvio on toinen harmoninen kuviotyyppi, jolla on 3 Fibonacci-kuviota. Hinta alkaa sen liikkeestä X:sta A:han, sitten AB-swingi palaa 38.2% ja 50%. väliselle alueelle. Trendi palaa B:stä pisteeseen C, joka on Fibonacci AB:n 38.2% ja 88.6% välillä. Viimeisellä swingillä C:stä D:hen on BC:n vastakkainen suunta. D-piste olisi BC:n 161.8% ja 261.8% välisellä alueella, plus 88.6% XA:sta. Trendi muuttaisi mahdollisesti suuntaansa pisteestä D.

Harmonic® Patterns - Bearish and Bullish Butterfly - RSI Relative Strength Index Overbought and Oversold

Bat, eli lepakkokuvio esimerkki näytetään MT4-alustalla, jotta selvennetään sen muoto ja suhteet. Lepakkokuvion on muodostanut kaksi yhdistyvää aaltoa.

Viimeinen harmoninen kuviotyyppi, jota käsitellään tässä osiossa, on Crab eli rapukuvio. Ensimmäinen swingi on X:stä A:han, jota seuraa AB-swingi XA:n 38.2% ja 61.8% välisellä alueella. BC-swingi, jolla on vastakkainen suunta AB:n kanssa, on AB:n 38.2% ja 88.6% välisellä alueella. Toinen käänteinen swingi, CD, joka on yli 224% ja vähemmän kuin 361.8% BC:stä. D-piste on Fibonaccin 161.8% paikkeilla ja yli XA:n.

Harmonic® Patterns - Bat and Alternative Alt Bat - Candlestick Pattern Confirmations - Waves and Trends

MT4-alustalla on esimerkki, joka näyttää Crab, eli rapukuvion ja sen suhteet, sekä olosuhteet.

On olemassa muitakin harmonisia kuvioita, kuten:

  • 5-0 -kuvio
  • Shark, eli haikuvio
  • 3Drives -kuvio
  • Alternate Bat, eli vuorottainen lepakko -kuvio

Täydellinen koulutusmateriaali löytyy Harmonictrader.com -verkkosivulla. On suositeltavaa, että treidaajat hyödyntävät ilmaisia indikaattoreita, joita on saatavilla Internetissä. Niiden avulla harmonisia kuvioita voidaan piirtää automaattisesti.

Harmonic® Patterns - Crab, 3Drives, 5-0, Shark Format - MACD and CCI Commodity Channel Index Oscillator

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates