Indicators and Oscillators - Leading, Lagging, Centered, Banded

Indikaattorit ja oskillaattorit

0 0 Vote
Instructor

Indikaattorit ja oskillaattorit

Forex-koulutus, osa kolmekymmentäseitsemän

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa, käsittelemme indikaattoreita ja oskillaattoreita.

Indikaattorit

Treidaajat käyttävät indikaattoreita paljon teknisessä analyysissä. Indikaattorit lasketaan käyttämällä tiettyjen kaavojen markkinatietoja. Tämä tieto voi olla peräisin eri lähteistä, kuten Open, Close, High and Low -hinnoista, tapahtumien volyymin lisäksi. Treidaaja ei voi ennustaa tulevaisuuden liikettä ja tavoitehintaa analysoimalla vain kaavion trendiä, joten hänen on hyödynnettävä indikaattoreita välineenä nähdä markkinoiden tulevaisuuden trendi. Yksinkertaisten indikaattoreiden laajasta käytöstä huolimatta, kuten Moving Average, eli liukuva keskiarvo, jotkut treidaajat käyttävät silti mieluummin monimutkaisia indikaattoreita, kuten Stochastic.

Indikaattoreita voidaan lisätä kolmella tavalla:

  1. Hälytys: Nevaroittavat treidaajaa halutusta paikasta, tai Brakeout-pisteestä, jossa toimeksianto asetetaan.
  2. Vahvistus: Ne varoittavat treidaajaa siitä, että kuvio tai trendi on muodostumassa ja hinta etenee kohti tavoitehintaa.
  3. Ennuste: Ne varoittava treidaajia tulevasta kuviosta, tai trendistä kohti tiettyä hintaa.

Indicators and Oscillators - Market Information in Formula - Forex Market Opening and Closing Price

Olisi hyödyllistä käyttää 2 tai 3 indikaattoria samanaikaisesti, kun taas yli 5 indikaattorin käyttäminen on tuloksetonta.

Indikaattorit voidaan jakaa kahteen tyyppiin:johtavat ja jäljessä olevat indikaattorit.

Johtavat indikaattorit, kuten RSI ja CCI, voivat ennustaa tulevaisuuden trendin ja kohteen.

Jäljellä olevia indikaattoreita voidaan käyttää nykyisessä trendissä ja ne vahvistavat nykyisen suunnan, joka on hyödyllinen voimakkaissa trendeissä. Nämä indikaattorit, kuten liukuva keskiarvo, ovat tehottomia Range tai Sideway -markkinoilla.

Oskillaattorit

Oskillaattorit ovat vaihtelevia indikaattoreita, jotka ovat sidottuja 2 rajan välille, jotka muuttuvat ajan myötä. Ne voidaan luokitella kahteen tyyppiin: keskitetyt ja sitovat oskillaattorit.

Keskitetyt oskillaattorit, jotka aaltoilevat tietyllä tasolla, voidaan käyttää määrittelemään markkinatrendin suunta.

Sitovat oskillaattorit vaihtelevat ylioston ja ylimyynnin välillä, kuten RSI.

Indicators and Oscillators - Fluctuating Manner, bound Channel - Banded and Centered - Leading and Lagging

On olemassa yli 18 000 indikaattoria ja oskillaattoria. Huolimatta joistakin ennalta määritellyistä indikaattoreista, jotka ovat saatavilla MT4 alustalla, treidaajat voivat silti luoda räätälöityjä indikaattoreita kehittämään kaupoilleen parempia indikaattoreita. On olemassa joitakin laajalti levinneitä indikaattoreita kuten:

MA (Moving Average), eli liukuva keskiarvo

CCI (Commodity Channel Index), eli hyödykkeen kaavaindeksi

RSI (Relative Strength Index), eli suhteellinen vahvuusindeksi

MACD (Moving Average Convergence/Divergence), eli liukuvan keskiarvon lähentyminen/eroaminen

Bollinger Band

Ichimoku

Stochastic

Ne ovat kaikki käytettävissä MT4 ja MT5 alustoilla.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates