Introduction to Candlesticks - High and Low, Open and Close Price

Kynttiläpalkkien esittely

0 0 Vote
Instructor

Kynttiläpalkkien esittely

Forex-koulutuksen osa kaksikymmentäkolme

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tämä osio on johdatus kynttiläpalkkeihin (Candlestick), japanilaiseen kynttilään, kynttilän yksityiskohtiin, nousevaan ja laskevaan kynttilään, ja käsittelemme myös kynttilöiden aloituskohtaa, voittoviivaa ja tappioviivaa.

Candle stick, eli kynttiläpalkki

Candle stick, tai japanilainen kynttilä mainittiin ensimmäisen kerran, kun sitä käyttivät japanilaiset treidaajat. Kynttilän muoto kuvaa ostajan ja myyjän tunteiden lisäksi heidän osto- ja myyntitoimeksianto aikeista

Kynttiläpalkin käyttö

Kynttiläpalkkien avulla tehdyllä teknisellä analyysillä on eniten vaikutusta tulevien markkinoiden kehitykseen. Kaikkien maiden pörssimarkkinatieto annetaan japanilaisella kynttiläpalkki -tyylillä samalla hinnalla ja ominaisuuksilla, johtuen siitä, että kaikkea tietoa edustaa ainoastaan Stock Exchange -organisaatio. Toisaalta, koska valuuttamarkkinat ovat pankkien sisäinen verkosto, eri välittäjien esittämissä japanilaisissa kynttiläpalkeissa on erilaiset ominaisuudet ja hinta, koska kukin markkinapalveluntarjoaja on eri aikavyöhykkeellä. Välittäjien esittämien kynttiläpalkkien muoto, korkea, matala, avaus- ja sulkemishinta vaihtelevat huomattavasti.

Introduction to Candlesticks - Japanese Style - Stock Exchange Market Application - Time Zone Frame MetaTrader

Parhaat ja tarkimmat kynttilät tarjoaa FXPro, jonka pitkä kurssihistoria on hyödyllinen parempaa teknistä analyysiä varten, erityisesti hyödykkeillä, kuten öljy ja kulta. Jotkut välittäjät esittävät vain rajallisen aikavälin kurssihistorian, tällaisille hyödykkeille se on ongelmallista.

Pörssin kaupankäynnin volyymi on luotettava, koska tietoa esittää ainoastaan yksi organisaatio, Stock Exchange -organisaatio, kuitenkaan sen transaktiovolyymi ei ole käyttökelpoinen. Jos treidaaja haluaa tarkistaa Forex-markkinoiden liiketoiminta volyymin, on aiheellista tehdä se FXPro, FXCM, IG ja OANDA alustalta, koska niillä on lukuisia asiakkaita. On olemassa yli 140 kynttiläpalkkityyppiä, joilla on erilaiset luotettavuusarviot. Kynttiläpalkki on luotettavampi H4 ja pidemmillä ajanjaksoilla. Tekninen analyysi, joka esitetään käyttämällä kynttilänpalkkitietoa, on luotettavampi, kun treidaaja käyttää H4 tai pidempää ajanjaksoa. Lyhyemmällä aikavälillä kynttiläpalkilla on vähemmän luotettava tulos, johtuen hintojen jyrkistä vaihteluista.

On olemassa erilaisia kynttiläpalkkeja, jotka perustuvat niiden käytettyyn määrään teknisessä analyysissä.

Introduction to Candlesticks - Forex Market and Financial Market - Price Market in Time-frame - Lot Size

Tekninen analyysi voidaan perustaa yhteen kynttiläpalkkiin.

Tekninen analyysi voidaan tehdä useammalla kuin yhdellä kynttilällä, esim. 2-5 kynttilällä. Kynttilöiden välisellä vuorovaikutuksella on merkittävä vaikutus tekniseen analyysiin.

Kynttilät voidaan luokitella niiden merkityksen perusteella.

  1. Suuri merkitys
  2. Kohtalainen merkitys
  3. Vähäinen merkitys

Parhaiten sovellettavissa olevilla kynttilöitä on tärkeä merkitys teknisessä analyysissä.

Kynttiläpalkin eri osat:

Kynttilällä on päärunko, joka tunnetaan myös todellisena runkona. Open on hinta, josta kynttilä muodostuu. Close on hinta, jolla kynttilä sulkeutuu. High tarkoittaa korkeinta määrää, jonka kynttilä täyttää. Low on alin hinta, johon kynttilä on koskettanut. Rungon ja High-/Low-hintojen välistä aluetta kutsutaan varjoksi, eli shadow. Ylä-varjo on high?n ja rungon välillä, kun taas ala-varjo on päärungon ja low?n välillä. Jos high ja low ovat samat kuin open ja close, varjoja ei ole.

Introduction to Candlesticks - Main Body, High and Low Prices, Opening and Closing Price of Candlstick

Kynttilätyypit

Kynttilänjalka voidaan luokitella kahteen ryhmään: kasvava (increasing, tai Bullish), tai vähenevä (decreasing, tai bearish);

Kasvava, tai Bullish kynttiläpalkki, jossa Open-positio sijaitsee Close-position alapuolella, näkyy vasemmanpuoleisessa kuviossa. Hinta alkaa Open-positiosta, ajanjakson ja joidenkin hinnanmuutosten jälkeen, se sulkeutuu korkeampaan määrään kuin merkintähinta. Laskeva, tai Bearish kynttiläpalkki, jossa Open-positio sijaitsee korkeammalla kuin Close-positio, näkyy oikeanpuoleisessa kuviossa. Hinta alkaa Open-positiosta, ajanjakson ja muutosten jälkeen, se sulkeutuu alempaan määrään kuin aloitushinta.  

High ja low -hinnat ovat näissä molemmissa samat.

Toimeksiannon merkintähinta on erilainen, riippuen kynttiläpalkin tyypistä. Bullish-kynttiläpalkissa toimeksiannon hinnan tulee olla korkeampi kuin annetun kynttiläpalkin High-hinta. Osto toimeksiannon merkintähinnan on oltava kynttiläpalkin High-hintaa korkeampi. Bearish-kynttiläpalkissa myynti toimeksiannon hinnan tulee olla alhaisempi kuin tietyn kynttiläpalkin low-hinta.

Introduction to Candlesticks - Bullish and Bearish Type - Higher and Lower Shadow Price

Suositellaan, että treidaajat sijoittavat alkuperäiset toimeksiantonsa 3 pips päähän H4-aikavälin kynttilöistä. Tämä päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen kuilu oli vastaavasti 5, 7 ja 10 pipsiä. Tämä menetelmä vähentää kynttiläpalkkiin perustuvan teknisen analyysin epäonnistumista.

Osto toimeksiannon TP (Take Profit), tulisi sijoittaa Bullish-kynttiläpalkissa tietyn kynttilän High-hinnan yläpuolelle, plus kynttilän pituus. Toimeksiannon SL (Stop Loss) tulisi asettaa kynttiläpalkin Low-hinnan kohdalle.

Myynti toimeksiannon TP tulisi sijoittaa Bearish-kynttiläpalkissa tietyn kynttilän Low-hinnan kohdalle, miinus kynttilän pituus. SL tulisi olla tietyn kynttiläpalkin Low-hinnan kohdalla.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates