Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex

Fibonacci Retracement ja Expansion -tasojen esittely

0 0 Vote
Instructor

Fibonacci Retracement ja Expansion -tasojen esittely

Forex-koulutuksen osa kaksikymmentäkahdeksan

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa on johdatus Fibonacci retracement (käänteinen) ja expansion (laajeneva) tasoihin Käsittelemme myös Fibonaccin sääntöjä ja yksityiskohtia.

Fibonacci-teoria

Leonardo Pisano Bigollo, joka tunnetaan myös nimellä Leonardo Fibonacci, italialainen matemaatikko, kehitti teoriansa väestönkasvu kaavasta. Sekvenssi numerot jotka laskettiin Fibonacci kaavalla, saatiin kaikista luonnollisista tapahtumista, kuten tähtien etäisyyksistä, tai jopa ihmisen elimien sijainnista. Numerot on laskettu lisäämällä kaksi viimeistä numeroa seuraavasti:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55?

Tuloksena saatu Fibonacci numero jaetaan toisella Fibonacci numerolla ja sitä paljon käytetään rahoitusmarkkinoilla. Sekvenssi on:

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Theory and Natural Order in Universe of Fibonacci

0 - 23.6% - 38.2% - 50% - 61.8% - 76.4% - 88.6% - 1 ? 1.27 - ??

Numerot 0 ja 1 välillä voidaan esittää prosenttiosuuksina, jotka muodostavat tukitasoja. Kun taas suuremmat luvut 1 yli luovat vastustasoja. Tukitasoja käytetään Retracement Fibonaccissa ja vastustasoja käytetään Expansion Fibonaccissa.

Fibonacci Retracement, eli käänteinen Fibonacci

Fibonacci retracement voidaan piirtää kahden swingin (heilahduksen) välille, jotka osoittavat todennäköisen tukitason. Kunkin tason vaikutusta voidaan soveltaa, kunnes markkinahinta ylitetään. Jos hinta nousee korkeammille tasoille, trendillä on suurempi taipumus muuttaa suuntaa. Ottaen huomioon, että Fibonacci vedetään kahden käänteisen pistettä välille, tasot ovat tukevia, mikäli treidaaja huomioi koko trendin suunnan. Jos treidaaja määrittää trendin suunnan sen jälkeen, kun se osuu 0 tasolle, Fibonacci tasot toimivat vastuksena.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Swings with Levels Support and Resistance

Lisäselvennystä varten voidaan tarkastella esimerkkejä MT4-alustalla. Treidaaja löytää Fibonacci painikkeet työkalupalkista. Jos ne eivät näy työkalurivillä, treidaaja voi klikata työkalurivillä hiiren oikealla. Valikon muokkaa vaihtoehdon kautta treidaaja voi lisätä minkä tahansa vaihtoehdon ?Saatavilla?-listasta ?Valitut?-listalle. Valitsemalla Swing voidaan piirtää Fibonacci retracement. Swingin korkeat ja matalat pisteet yhdistetään. Fibonaccin asettamisen jälkeen, treidaaja voi klikata hiiren oikealla punaisella viivalla ja avata ominaisuusikkunan. 76,4%: n taso voidaan lisätä Fibo tasot -välilehdelle, treidaajan on kirjoitettava 0.764 tasokenttään ja kuvauskettään 76.4. Pääsuunta on ylöspäin, joten treidaajan olisi harkittava Fibonaccin vaikutuksia suuntaan sen jälkeen, kun se osuu 0 tasolle. Hinta on saavuttanut 2.6 tukilinjan, jolla oli vähän vaikutusta trendiin, kun taas 38.2 ja 50 tasoilla ei ollut merkittävää vaikutusta. Suunta muuttui ylöspäin, kun hinta kohtasi 61.8. Jotkut Fibonacci-tasot eivät ole tärkeitä, joten niillä tasoilla on vain todennäköinen vaikutus trendiin. Kohdassa 61.8 on toinen taso, joten oli odotettavissa, että hinta muuttaisi suuntaa ylöspäin. Toinen esimerkki voidaan piirtää toiseen swingiin. Laskusuunnassa Fibonacci retracement voidaan sijoittaa hintaan, jossa trendin suuntaa on muuttunut 23.6, 50, 76.4 ja 88.6, kun taas 38.2 ja 61.8 sillä ei ollut mitään vaikutusta hinnan liikkeeseen. Mitä pidempi valittu swing on, sitä voimakkaampi vaikutus Fibonaccilla saattaa olla hintakehitykseen.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex Market Price over Levels

Ottaen huomioon, että taso on tehokas ainoastaan, jos markkinahinta ylitetään, 23.6 ei ollut tehokas enää sen jälkeen, kun hinta ohitti sen, aivan kuten tasolla 50. Treidaaja voi jakaa Fibonaccin neljään pääosaan, ensimmäinen jakso on 0 - 38.2, toinen 38.2 - 61.8, kolmas 61.8 - 88.6 ja viimeinen on 88.6 - 100. Kun hinta vaihtelee ensimmäisellä alueella, myötäilevä suunta olisi erittäin todennäköinen, jos markkinahinta ohittaa 0 tason. Voimakas myötäilevä trendi suuntaa kohti vähenee, kun markkinahinta saavuttaa Fibonaccin korkeamman alueen. Jos hinta nousee toiseen jaksoon, se jatkaa edellistä suuntausta kohti 0. 0-tason ylityksen jälkeen suunnan myötäilemisen todennäköisyys on normaalia. Jos hinta kohtaa 3. ja 4. alueet, niin myötäilevä suunta kohti 0-tasoa ei ole todennäköistä.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Levels between Start and Stop Points

Jos markkinahinta ohittaa 0-tason, niin treidaajan on päivitettävä Fibonacci 0 piste. Jos esimerkiksi treidaaja asettaisi 0 tason swingin loppuun, joka vaihdetaan alempaan pisteeseen sen jälkeen, kun markkinahinta etenee uudelle tasolle ja se voidaan päivittää edelleen uuteen kurssiin. Viimeisellä 0-tasolla, Fibonacci näytti huomattavia tasoja kohdissa 38.2, 50 ja 61.8.

Fibonacci Expansions, eli laajeneva Fibonacci

Fibonacci Expansions -taso osoittaa todennäköiset vastustasot nykyistä markkinakehitystä vastaan. Se on hyödyllinen joidenkin kuvioiden rinnalla, kuten Flag (lippu), tai Head and Shoulder (pään ja olkapää). Tasohinnat voidaan määritellä treidaajan valitsemien strategioiden perusteella.

MT4-alustalla, treidaaja voi piirtää Fibonacci Expansions -tason noususuuntaan, jossa on keskikohta ja loppupisteet. Klikkaamalla hiiren oikealla, treidaaja voi muokata Expansion-ominaisuuksia, ja Fibo-tasoja. Sisäiset ja ulkoiset tasot ovat käytettävissä tältä välilehdeltä, joten treidaaja voi muokata tai lisätä toisen tason, jossa tason kurssia pidetään korkeampana kuin 1.

Treidaaja voi siirtää loppupistettä helposti. Jos punaisen viivan pituutta alusta keskikohtaan pidetään 100%, silloin 61.8 tarkoittaa, että taso on 61,8% swingin pituudesta, joka on korkeampi kuin Fibonaccin keskipiste. Keskipisteen ja 100 tason väli on yhtä suuri kuin swingin pituus. Sen voi tarkistaa helposti MT4-alustalla sijoittamalla saman Fibonaccin edellisen kuvion päälle.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Adding New Levels to Customize Fibonacci

Treidaaja voi käyttää Fibonacci Retracement -taso trendissä ja lisätä joitakin tasoja näyttämään, Fibonacci Expansions -laajennukset. Klikkaamalla valikkoa hiiren oikealla ?Fibo Levels? tai ?Fibo properties? -kohdissa, treidaaja voi lisätä uusia tasoja -0.5 tason ja h/2 kuvaus kenttään, -1 tasokenttään ja h kuvauskenttään. h/2 ja h tasot lisäävät Fibonacci Expansions -ominaisuuksia annettuun Fibonacci Retracement -tasoon, jotta voidaan harkita tulevaisuuden TP hintoja ja tavoitehintoja

PForex.com -sivustolla on useita Fibonacci-tyyppejä, joita treidaajat voivat opiskella edelleen, mutta yleisimmät tyypit ovat käänteinen ja laajeneva.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates