Moving Average Indicator and its Particularities - Forex Market

Liikkuvan keskiarvon indikaattori ja sen erityispiirteet

0 0 Vote
Instructor

Liikkuvan keskiarvon indikaattori ja sen erityispiirteet

Forex-koulutuksen osa kolmekymmentäkahdeksan

Tervetuloa Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa käsitellään liukuva keskiarvo indikaattoria ja sen erityispiirteitä.  

Moving Average Indicator, eli liukuva keskiarvo indikaattori

Liukuva keskiarvo on hinnan keskiarvo tietyn aikavälien määrällä, jotka treidaaja voi kustomoida. Liukuvalla keskiarvolla, joka on määritelty pienemmällä aikaväli määrällä, olisi nopeampi liike, kun taas useammat aikavälit hidastaisivat MA-siirtymää, koska siellä on laskettu keskiarvossa enemmän dataa.

MA on luokiteltu 4 tyyppiin: Yksinkertainen (Simple), nopea (Exponential), tasainen (Smooth) ja lineaaripainotteinen (Linear-Weighted) liukuva keskiarvo.

SMA, tai yksinkertainen liukuva keskiarvo, voidaan johtaa summatusta hintatiedosta jaettuna lisätyn datan määrällä.  

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple, Exponential, Smooth and Linear-Weighted

EMA, tai eksponentiaalinen liukuva keskiarvo voidaan laskea kunkin hintatiedon summasta kerrottuna sen eksponentiaalisella määrällä ja jaettuna lisätyn datan määrällä. Se voidaan selvittää ottamalla huomioon kunkin datan merkitys, perustuen sen uutuuteen. Viimeisimmillä uutisilla on merkittävämpi vaikutus markkinoilla verrattuna aikaisempiin uutisiin. Sillä on enemmän nopeaa liikettä kuin SMA:lla.

SMMA, tai tasaisesti liukuva keskiarvo on kuin EMA, mutta pidemmällä aikajaksolla. Johtuen pidemmästä aikajaksosta, SMMA:lla on pienempi liike kuin EMA:lla.

LWMA, tai lineaaripainotettu liukuva keskiarvo voidaan laskea hintojen summan avulla, joka kerrotaan sen tietyllä painolla, jaettuna asetettujen hintojen määrällä. Suurin paino, joka kerrotaan viimeisimmällä hinnalla, on hintojen määrä, joka sijoitetaan LWMA:an. Jokaisen hinnan paino vähennetään aikavälien määrästä, poispäin viimeisimmästä hinnasta, joten vanhin aikaväli kerrotaan 1.

Moving Average Indicator and its Particularities - Linear Weighted LWMA - Exponential EMA - Simple SMA - Smooth SMMA

SMA:n ja markkinahinnan välinen suhde, tai toinen SMA-tyyppi ovat seuraavat:

  1. Hinta ja SMA: Jos markkinahinta on alle SMA, silloin myyntitoimeksianto olisi paikallaan. Jos markkinahinta on yli SMA:n, silloin markkinatrendi olisi nouseva
  2. Hinta 2 SMA:lle, SMA2 > SMA1: Jos hinta on alle SMA1 ja SMA2 on yli SMA1, silloin treidaaja voi asetaa myyntitoimeksiannon. Jos hinta on yli SMA1, kun SMA1 on korkeampi kuin SMA2, silloin nousutrendi on todennäköinen.
  3. Hinta 3 SMA:lla, SMA3>SMA2 > SMA1: Jos hinta on alle SMA1 kun SMA3 on korkein ja SMA2 on yli SMA1, silloin trendi voi jatkua alaspäin. Jos hinta on korkeampi kuin kaikki ne ja SMA3 on indikaattori, kun SMA1 on yli SMA2, silloin olisi perusteltua odottaa noususuuntaa.

MT4:lla treidaaja voi tuoda MA- indikaattorin haluttuun kaavion indikaattorilistan trendiosiossa yllä olevalla työkalurivillä. Liukuva keskiarvo -ikkuna avautuu ja siinä voidaan muuttaa MA-ominaisuuksia. Treidaaja voi määrittää halutun jaksojen lukumäärän Parametrit-välilehdellä. Jaksojen määrän lisääminen hidastaisi MA-trendin vauhtia. Treidaaja voi määrittää MA-tilan MA-menetelmällä. Treidaaja voi määritellä jokaisen kynttilän hinnan päättelypaikan ?Lisää?- valinnalla. Treidaaja voi esimerkiksi sijoittaa yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, joiden jaksojen määrä on 8 ja väri punainen. Jokainen MA-piste lasketaan summaamalla 8 peräkkäistä aikaisempaa markkinahintaa jaettuna 8:lla. Kuten edellä mainittiin, jos hinta on yli SMA, niin treidaaja voi asettaa ostotoimeksiannon ja päinvastoin. Treidaaja voi sijoittaa toisen SMA:n saadakseen luotettavampia indikaattoreita. Toinen SMA voi olla 13 jaksoa sinisellä värillä, joten tässä kaaviossa on kaksi SMA:ta joilla on eri liikkeet. Jos punainen linja on korkeammalla kuin sininen linja, ja hinta on korkeammalla kuin punainen linja, silloin noususuunta on todennäköisempi.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple Moving Average SMA - Upward and Downward

On olemassa paikka, jossa treidaaja voi asettaa ostotoimeksiannon ja se eteni kohti 5771 pipsin korkeinta kohtaa. Jos hinta laskee alle SMA 8 ja SMA8 liikkuu alle SMA13, niin voidaan tehdä myyntitoimeksianto. Treidaajalla oli hyvä tilaisuus asettaa myyntitoimeksianto, mutta oli odotettava, kunnes kaikki ehdot ovat täyttyneet. Toinen SMA, jossa on 25 jaksoa ja tumman orkidean väri voidaan lisätä, jotta saadaan luotettavampia indikaattoreita. Perustuen periaatteeseen, jossa korkeampien jaksojen SMA asetetaan alempina jaksoina SMA alle ja hinta liikkuu korkeammalle kuin kaikki SMAS:t, silloin olisi hyvä paikka asettaa ostotoimeksianto. Esimerkissä on nousutrendi, jossa on SMA-indikaattoreiden antama ostosignaali. Myöhemmin markkinahinta ja signaalit, eivät osoittaneet mitään mahdollisuutta asettaa toimeksiantoa, kunnes nousutrendissä on toinen ostosignaali. Liukuva keskiarvo on jäljessä tuleva indikaattori, joten se ei voi tuottaa luotettavia ja tärkeitä signaaleja Range-markkinoilla. Erikoisindikaattoreita, joita voidaan pitää tuki ja vastuslinjoina ovat seuraavat:

Moving Average Indicator and its Particularities - EMA and SMA on MetaTrader Price Chart

  1. EMA 50 jaksolla
  2. SMA 100 jaksolla
  3. EMA 200 jaksolla

Edelliset SMA-esimerkit voidaan poistaa kaaviosta ja lisätä uudet MA-indikaattorit. Yksinkertaisella markkinahinnan muutoskatsauksella ja EMA50 avulla voidaan päätellä, että EMA50 tukee hintakehitystä. EMA50:lla on tukeva vaikutus kurssin liikkeeseen, vaikka aikaväli muuttuu toiseen muotoon. Treidaaja voi tuoda SMA100 ja EMA 200 saadakseen enemmän signaaleja.

Moving Average Indicator and its Particularities - Supportive Market Trend - Continuation Trading Signals

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates