Option CP Options Fundamentals - Strike Price and Premium

Optio - Binäärioption perusteet

0 0 Vote
Instructor

Optio - Binäärioption perusteet

Forex-koulutus osa kuusikymmentäkahdeksan

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa käsittelemme perusteellisesti optioita ja binäärioptioiden perusteita, sekä niiden välisiä eroja.

Optio, binäärioptio ja niiden väliset erot

Optio on määritelty treidaajan ja yrityksen, joka tarjoaa treidaus palveluja, välinen sopimus. Siinä treidaaja ostaa taustalla olevat hyödykkeet vapaaehtoisesti, ostaakseen tai myydäkseen kyseisen hyödykkeen tiettyyn hintaan, tai tiettyyn aikaan. Ottaen huomioon, että treidaajan myynnille ja ostolle ei ole olemassa ennalta asetettua hintaa sopimuksen voimassaolon päättymiseen asti. Eikä ole varmaa saadaanko sopimuksesta voittoa.

Voiton määrä nousee, jos hyödyke on saavuttanut halutun hinnan ennen voimassaolon päättymistä ja trendi jatkaa suuntaansa. Sopimus on määritelty täsmällisillä ehdoilla ja olosuhteilla.

Option Binary Options Fundamentals - Bullish and Bearish Trend Directions -Purchase and Sell Order

Myynti- ja osto optiot

Optiot voidaan luokitella kahteen tyyppiin: Call (osto) ja Put (myynti). Call-option ostaminen tarkoittaa, että treidaaja odottaa hyödykkeen hinnan kasvavan ennen sovittua aikaa. Toisaalta, jos treidaaja olettaa, että kyseisen hyödykkeen hinta laskee tietyn ajan kuluessa, hän asettaa tälle hyödykkeelle Put-vaihtoehdon.

Jos ostetun hyödykkeen hinta ylittää "lunastushinnan" (sopimuksessa käytetty hinta)päättymispäivän lopussa, niin treidaaja saa voittoa, muuten "preemio" jonka treidaaja maksaa menetetään.

Verrattaessa kaupankäyntiin Forex-markkinoilla, Call on sama kuin osto, kun taas ostaa Put on sama kuin myynti.

Markkinoihin liittyviä osallistujatyyppejä on neljä, perustuen niihin kytkeytyvään asemaan:

  1. Call ostajat
  2. Call myyjät
  3. Put ostajat
  4. Put myyjät

Henkilöt jotka ostavat Call/Put kutsutaan haltijoiksi (Holders) ja niitä jotka myyvät Call/Put kutsutaan kirjaajiksi (Writers). Call/Put haltija, tai kirjaaja ei ole velvollinen tekemään Call, tai Put ostoa, kuitenkin Call/Put myyjän, tai kirjaajan on myytävä Call, tai Put ja tehdä lupaus ostaa, tai myydä.  

Option Binary Options Fundamentals - Buyer and Seller of Call and Put Contracts - Premium Amount

Toisin kuin Forex-välittäjien kaupankäynnissä, optio ja binäärioption tarjoajilla ei ole vipua.  Näin ollen riski menettää valtava summa rahojasi optiosopimuksessa on pienempi kuin parin treidaus Forex-markkinoilla.

Binäärioptio

Binäärioptio on optiotyyppi, jolla on samat määritelmät, kuten palkkio, lunastushinta ja voimassaolon päättymispäivä. Option ja Binäärioption välinen ero on sopimus palkkio (preemio), joka treidaaja on valinnut lyhyemmän päättymisjakson lisäksi.

Lukuisat binäärioptioiden tarjoajat ovat edustettuina verkkosivustomme binäärioptio-osiossa. Siellä on runsaasti arvioita, mukaan lukien: sääntely, maksutapa, tuetut kielet, sekä edut, jotka on kaikki kuvattu avuksesi.

Option Binary Options Fundamentals - Contract Expiration and Expiry Date - Strike and Target Prices

Nämä ovat option ja binäärioption erot:                        

Päättymisaika

Binäärioptiossa voi olla lyhyen aikavälin sopimus, kuten yhden tunnin päättymisaika. Treidaajat voivat tehdä välitöntä voittoa useilla saatavilla olevilla ajanjaksoilla ja joustavammilla investointi valinnoilla. Vaikka option päättymisaika voi olla viikoittainen, kuukausittainen, tai jopa kauemmin, binäärioptiossa päättymisaika voi olla alle minuutista muutamaan päivään. Esimerkiksi 24Option on yksi tunnetuimmista binäärioptioiden tarjoajista, jolla on alle 1 minuutin päättymisajan sopimuksia. Tämä on hyödyllinen ja suosittu treidaajille, jotka haluavat tehdä treidauksia nopeasti.

PayOut, eli osingonjakosuhde

Binäärioptioiden tarjoajien osingonjakosuhde on prosenttiosuus treidaajan valitsemasta preemiosta, mikäli kaikki sopimuksen ehdot täyttyvät, hyödykkeen hinta osuu, tai ohittaa tavoitehinnan päättymisaikaan. Tämä osoittaa, että treidaaja saavuttaa kiinteän määrä voittoa, vaikka hinta ohittaa merkittävästi tavoitehinnan.

Sopimuksen päättyminen

Toisin kuin optiokaupoissa, binäärioptiossa treidaajan on pidettävä kiinni sopimuksesta päättymisaikaan asti.  Joten binäärioptio vaatii huolellista harkintaa ja huomiointia. Jotkut binäärioption tarjoajat sallivat treidaajan pidentää päättymisaikaa, eli roll over -vaihtoehton. Jotkut sallivat treidaajien sulkea voittopositiot ennen päättymisaikaa voiton varmistamiseksi.

Option Binary Options Fundamentals - Expiration Time - 24Options Websites - Open Real Accounts

Katsotaan muutaman esimerkin avulla, kuinka optio ja binäärioptio toimivat.

Option voitto- ja tappiolaskelmat

21. helmikuuta yrityksen osakekurssi oli 115$ ja preemio oli 11. huhtikuuta 8$ ja lunastushinta on 124$. Tämä osoittaa, että päättymispäivä on 11. huhtikuuta ja sopimuksen kokonaishinta on $ 2 * 100 = 200$ (muista, että osakeoptiosopimus on ostaa 100 osaketta). 124$ lunastushinta osoittaa, että jos osakekurssi on alle 124$, sinun Call-vaihtoehtosi on arvoton. Ottaen huomioon 200$ preemion jonka olet maksanut, olet jo menettänyt 200$. 2. huhtikuuta asti osakekurssi nousee 128,54$. Voittosi lasketaan seuraavasti:

Option Binary Options Fundamentals - Contract Termination and Extend Roll Over Option after Expiry Time

$128.54 - $124 =$4.54

$4.54 * 100 = $454

$454 - $200 = $254

Tämä osoittaa, että vasta 2. huhtikuuta voittosi on 254$. 11. huhtikuuta yrityksen osakkeen hinta laskee 109.99$. Sopimus päättyy huhtikuun 11. lopussa. Lopulta 2. huhtikuuta tehty voitto on kadonnut ja olet menettänyt 200$ preemion, jonka maksoit tästä sopimuksesta.

Option Binary Options Fundamentals - Payout Percentages and Formula for Profit and Loss Calculations

Binäärioptioiden voitto- ja tappiolaskelma

Binäärioptioiden voittolaskelman menettely on aivan erilainen. Esimerkki: haluat treidata parilla USDCHF, jonka kurssi on 0.9644 ja ennustat, että korko nousee ensi viikkoon mennessä. Tarkistamalla binäärioption tarjoajan alustalta näet, että 1 päivän sopimuksen osingonjakosuhde Call ostosta tällä parilla, nykyisellä lunastushinnalla 0.9644 on 85%. Valitsemalla 200$ preemion, ja sopimuksen tälle parille, jossa on tietty preemiomäärä, vanhenemisaika ja tavoitehinta on suoritettu. Jos hinta nousee päättymisaikaan (1 päivä) lunastushinnan yläpuolelle, voit saada voittoa 200$ * 85% = 170$-Preemion lisäksi olet maksanut 200$. Toisaalta, jos hinta laskee alle lunastushinnan 0.9644, tappiosi rajoittuu preemioon.

Option Binary Options Fundamentals - Payout Percentages - Contract Types and their Specifications

Täysvoitto vs. nollavoitto

Sopimuksen lopussa tulot näkyvät komissio-osiossa.

VOITTO

Jos markkinatrendi ja hintakehitys täyttävät ennustamasi sopimusolosuhteet, saat voittoa ja saat lisäksi takaisin preemion, joka veloitettiin tilisi rahastosta.

TAPPIO

Nolla volyymi osoittaa, että olet menettänyt kaupan ja preemion, joka vähennettiin tilisi varoista. Se on otettu korvauksena tappiostasi.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates