Order Types and Specifications - Buy Sell Stop Trade MetaTrader

Toimeksiantotyypit ja määrittelyt

8 1 Vote
Instructor

Toimeksiantotyypit ja määrittelyt

Forex-koulutuksen kahdeskymmenes osa

Tervetuloa Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa tarkastelemme toimeksiantotyyppejä ja määrityksiä, voitto- ja tappiosummia, odottavia toimeksiantoja ja toimeksiantojen sulkemista.

Instant Execution, eli välitön toteutus

Toimeksiannot voidaan luokitella kahteen tyyppiin perustuen niiden toteutustapaan: välitön toteutus ja markkinatoteutus.  Jos välittäjä tarjoaa toimeksiannon välitöntä toteutusta, ja treidaaja haluaa toimeksiannon tietyn hintaiselle symbolille, tällöin välittäjän TÄYTYY tehdä tämä toimeksianto täsmälleen treidaajan haluamaan hintaan. Jos toimeksiantoa ei voida asettaa, välittäjä voi kysyä treidaajalta haluaako hän tehdä toimeksiannon toisella lähellä olevalla hinnalla. Jos välittäjä ei tee välittömiä toimeksiantoja, mutta treidaaja pyytää asettamaan toimeksiannon tarkkaan hintaan, eikä toimeksiantoa voida asettaa haluttuun hintaan, välittäjällä on valtuudet tehdä toimeksianto hinnalla, joka on toivotun hinnan lähellä. Välittömät osto- ja myyntitoteutukset tehdään sellaisenaan, ilman muutoksia. Kuitenkin markkinatoimeksiannossa niitä kutsutaan nimillä ?Osta markkinoiden mukaan? ja ?Myy markkinoiden mukaan?.

Take Profit, eli voittoraja

Take profit, eli voittoraja tai voittomäärä, lyhennettynä TP on toimeksiannolle asettamasi raja ja jonka hyväksyt, jos markkinahinta kohtaa tavoitehinnan. Jos hinta täyttää Take profit -rajasi, niin toimeksianto suljetaan automaattisesti. Luonnollisesti ostotoimeksiannossa, Take profit -hinnan tulee olla korkeampi kuin nykyisen hinnan. Myyntiasemassa treidaajan tulee tehdä päinvastoin, eli asettaa Take profit -hinta alemmas kuin nykyinen hinta.

Stop Loss, eli tappioraja

Stop loss, eli tappioraja tai tappiosumma, lyhennettynä SL on hinta, jonka valitset rajoittamaan markkinatappiota, mikäli markkinat menevät vastakkaiseen suuntaan kuin oman toimeksiantosi ennuste. Ostotoimeksiannoissa SL on matalampi kuin nykyinen hinta. Kuitenkin myyntitoimeksiannon SL:n on oltava korkeampi kuin nykyisen hinnan. On erittäin suositeltava asettaa SL, varsinkin epävakaassa markkinatilanteessa, tai viikonloppuisin, kun perjantain ja maanantain välisillä hinnoilla on suuri väli. Tämän välin volyymi voi olla mitä tahansa 10 ja 200 pipsin väliltä.

Order Types and Specifications - Take Profit and Stop Loss of Orders - Value, Sell and Buy by Market

Takuu

Jotkut välittäjät kuten ICMBrokers voivat taata SL ja TP hintojen toteuttamisen markkinoiden työpäivinä (ei sisällä perjantain ja maanantain välistä väliä), joten toimeksiantosi suljettaisiin automaattisesti heti, kun SL tai TP ovat kohdanneet markkinahinnan. Takuu on erittäin tärkeä osapuolille, jotka treidaavat kultaa, öljyä ja osakkeita.

Order Types and Specifications - SL and TP in Volatile Market with Price Gap - Order Guarantee of Price

Poikkeama

Kun markkinahinta vaihtelee paljon, treidaaja ei voi avata tai sulkea toimeksiantoa täsmälleen halutulla hinnalla, jolloin tapahtuu hinnan muutos tai hintatarjouksen uusiminen (re-quote). Jotta välittäjällä on lupa sulkea, tai avata toimeksianto lähellä haluttua hintaa, treidaajan tulee sallia hintatarjous toimeksiantoikkunassa. Tämä vaihtoehto on tarjolla välittäjillä, jotka tarjoavat toimeksiannoille välittömän toteutuksen. Välittäjät, joka tekevät markkinatoteutus toimeksiantoja, ovat jo hakeneet tätä vaihtoehtoa kaikille toimeksiannoille.

Toimeksianto-ikkuna

Treidaaja voi avata toimeksiantoikkunan eri tavoilla, joista helpoin on painaa ?Uusi toimeksianto?-painiketta yläreunan työkalurivillä, tai näppäimistön F9-pikanäppäintä. Symboli voidaan valita ensimmäisestä kentästä, jossa ovat lueteltuina vain välittäjän tarjoamat aktiiviset symbolit.  Esimerkiksi EURUSD_Ask ei ole treidattavissa FXOpen-välittäjällä, koska tämä välittäjä edustaa sekä EURUSD ja EURUSD-Ask symboleita. Markkinavahdissa ovat näkyvissä molemmat tunnukset. Jos treidaaja pitää osoitinta kunkin symbolin päällä ilman liikuttamatta, ilmestyy ruutu, jossa on joitakin tietoja symbolista. Treidaus toimeksiannon edessä oleva ?Ei?tarkoittaa, että se ei ole tällä välittäjällä vaihdettava symboli. Joten EURUSD on treidattava symboli FXOpen-alustalla. Jos käyttäjä vaihtaa ?Uusi toimeksianto? -ikkunan avaamisen jälkeen GBPUSD-kaavioon ja tuo EURUSD_Ask -kaavion, GBPUSD-symboli täytetään symboliruutuun automaattisesti. Treidattavan symbolin valinta toimeksianto-ikkunassa on välttämätöntä.

Order Types and Specifications - Deviation and Re-quote in Market Execution - New Order Window for Trading

 Seuraavassa ruudussa pohditaan treidaajan haluamaa volyymiä. Kommenttiruudusta on hyötyä tulevaisuudessa, jos treidaaja haluaa palauttaa tietoja tai haluaa perusteita tälle kaupalle. Koska FXOpen ei tee toimeksiantojen välittömiä toteutuksia, myy/osta -painikkeet ovat "Myy markkinoiden mukaan" ja "Osta markkinoiden mukaan". Tämä tarkoittaa, että välittäjä ei takaa, että toimeksiantosi olisi avoinna tarkkaan haluamallasi hinnalla, mutta välittäjä valitsee automaattisesti lähellä saatavilla olevan markkinahinnan. Esimerkiksi myyntitoimeksianto valitaan aiemman myyntitoimeksiannon lisäksi, jotta voidaan nähdä, valitaanko aiempi aikaväli. Treidaaja voi valita ostotoimeksiannon painamalla "Osta markkinoiden mukaan" -painiketta.

Treidaajat voivat hakea tiliä välittäjältä, joka tarjoaa välittömän toimeenpanon, kuten FXPro. Kun valitaan Uusi toimeksianto-painike, SL- ja TP-kentät ovat aktiivisia käyttäjän määrittelemille numeroille. Treidaaja voi painaa näillä alueilla ylös/alas, jotta MT4 lisää nykyisen hinnan automaattisesti. Tilauksen tyyppi näkyy tyyppikentässä. Treidaaja voi valita ennusteensa perusteella joko osto- tai myyntipainikkeen. Jotta hinnanmuutos, tai uusintatarjous tilanne poistuisi epävakailla markkinoilla, käyttäjä voi laittaa päälle "Tarjotun hinnan maksimipoikkeamakurssi" -valintaruudun. Maksimipoikkeama osoittaa pip-määrän, jota välittäjä voi harkita toimeksiannolle epävakailla markkinoilla. Se voi olla treidaajan luvan perusteella esimerkiksi 4 tai 10 pipsiä.

Esimerkiksi EURUSD symbolille valitaan myyntitoimeksianto, joka on 0.1 lot. Vaikka TP voidaan antaa manuaalisesti, olisi tarkoituksenmukaisempaa määritellä TP-numerot ylös/alas -painikkeella. Myyntitoimeksiannon TP:n tulee olla matalampi kuin nykyisen hinnan, joten tässä esimerkissä treidaajan on laskettava TP-määrää. Seuraavassa askeleessa myyntipainiketta painamalla, tehdään EURUSD myyntitoimeksianto määritetyllä TP-hinnalla. Viimeisimmässä MT4:ssä treidaaja voi valita, muokata ja poistaa TP- tai SL-hinnan. Lisäksi niitä voidaan siirtää helposti kaaviossa.

Order Types and Specifications - Sell and Buy by Market with SL and TP of Quoted Price Symbol

Treidaajan on otettava huomioon, että saman välittäjän tarjoamien demo- ja oikeiden tilien välillä on olemassa valtavia eroja. Useimmilla välittäjillä on alemmat palkkiot, spread ja nopeampi alustan palveluvaste demotileillä, kuin oikeilla tileillä. Erinomainen palvelu demotilillä ei tarkoita, että oikea tili toimisi yhtä hyvin.

Odottava toimeksianto

Odottavat toimeksiannot voidaan luokitella Limit- (raja) ja Stop (pysäytys) -toimeksiantoihin.

Ostorajatoimeksianto tulisi antaa, kun treidaaja on sitä mieltä, että markkinatrendi nousee, kun se koskettaa tiettyjä hintaa (entry price), joka on alempana kuin nykyinen laskusuuntainen hinta. Joten ostoraja on toimeksiannossa hinnassa, joka on alempi kuin nykyinen hinta ja sille on ennustettu nouseva suuntaus.  

Oston lopetustoimeksiannot annetaan korkeammalle hinnalle, silloin kun treidaaja arvioi, että markkinahinta nousee tiettyyn määrään ja sitä seuraa edelleen nousu. Siksi oston lopetustoimeksianto tulee asettaa korkeammalle hinnalle, kuin nykyinen hinta.

Order Types and Specifications - Volume of Sell or Buy Orders - Expiry Time of Pending Orders MetaTrader

Myynnin rajahintatoimeksianto tulee tehdä, kun treidaaja on sitä mieltä, että markkinoiden kehitys laskee, kun se koskettaa tiettyä hintaa (entry price), joka on nykyistä nousevaa hintaa korkeammalla. Treidaaja voi asettaa myynnin rajahinnan siihen hintaan, joten hänen on annettava nykyistä hintaa korkeampi hinta.

Myynnin Stop-toimeksianto tehdään, kun treidaaja odottaa hinnanlaskun jatkuvan sen jälkeen, kun markkinahinta kohtaa nykyisen hinnan sijasta tietyn alemman hinnan. Siksi treidaajan on valittava myynnin Stop-toimeksiantoa varten nykyisen hinnan sijaan matalampi hinta.

Voimme vetää johtopäätöksen, että rajahintatoimeksiannot on asetettava markkinoille, joilla voi olla suunnanmuutos tietylle hinnalle. Stop-toimeksiannot puolestaan osoittavat treidaajan ennustavan, että markkinatrendissä EI ole suunnan muutosta, sen jälkeenkään, kun hinta on saavuttanut merkittävän tason.

Jokaisessa odottavassa toimeksiannossa, treidaaja voi määrittää päättymispäivämäärän sille missä järjestyksessä toimeksianto aktivoituu, kun hinta saavuttaa asetetun hinnan. Tässä esimerkissä selvennetään kyseistä tapahtumaa; treidaaja voi avata Uusi toimeksianto -ikkunan EURUSD symbolille. Toimeksiannon tyyppi tulee muuttaa odottavaksi toimeksiannoksi. Uusi toimeksianto tulee näkyviin Toimeksianto-ikkunaan. Tässä esimerkissä oston Stop-toimeksianto on valittu siten, että lähtöhinnan täytyy olla suurempi kuin nykyinen hinta. Kommentti näkyy Toimeksianto-ikkunan alaosassa, joka paljastaa minimi pipsit, jotka treidaajan on lisättävä nykyiseen hintaan, jotta hän voi asettaa oston Stop-toimeksiannon.

Valuuttamarkkinoilla, se voi olla 2 ja 20 pipsin välillä, kun taas hyödykemarkkinoilla pipsien lukumäärä olisi normaalisti suurempi. Ottaen huomioon, että nykyinen hinta on tässä esimerkissä 1.37221, oston lopetustoimeksiannon hinta voi olla 1.37400. Kun olet klikannut Aseta-painiketta (Place), toimeksianto toteutetaan ja se näkyy kaaviossa yksityiskohtien kanssa. Esimerkiksi, jos treidaaja odottaa, että hinta nousee ja se kuitenkin laskisi tiettyyn arvoon ennen nousuliikettä, oston rajahintatoimeksiannon kanssa 1.37020 hinta voidaan sijoittaa EURUSD. Perustuen treidaajan arvioihin, markkinahinta laskisi tietylle tasolle, jota seuraisi nouseva trendi kohti korkeampaa hintaa kuin 1.37400.

Order Types and Specifications - Sell and Buy Limit in Forex Market Trading Platform MetaTrader MT4

Treidaaja ennustaa GBPUSD symbolille suuntauksen alaspäin, jolloin hän voi asettaa myynnin Stop-toimeksiannon alemmalle hinnalle kuin nykyinen hinta, miinus 10 pipsiä. 1.6790 hinta voidaan lisätä hintaruutuun ja painaa ?Aseta?. Jos treidaaja ennustaa pienen liikkeen ylöspäin ennen suunnan laskua, niin hän voi sijoittaa myynnin rajahintatoimeksiannon hintaan 1.6850. Molemmat toimeksiannot näkyvät annetussa kaaviossa. Jos päättymispäivä liitetään mihin tahansa toimeksiantoon, treidaajan tulee klikata hiiren oikealla haluttua toimeksiantoa. Valikosta tulisi valita muokkausvaihtoehto ja aktivoida valintaruutu Toimeksianto-ikkunassa. Päättymispäivä voidaan valita, kun treidaaja haluaa asettaa uuden toimeksiannon, tai myös aiempien toimeksiantojen muokkausikkunassa. Päättymispäivä voidaan asettaa tietylle kellonajalle, päivälle, kuukaudelle ja vuodelle. Toimeksianto, jolla on päättymispäivä on aktiivinen, kunnes päättymispäivä on saavutettu.

Muokkaus

Toimeksiantojen muokkauksia voidaan soveltaa SL, TP, tai mihin tahansa toimeksiannon päättymispäivään. Toimeksiannot luetellaan pääteikkunan (Terminal window) Treidaus-välilehdellä. Niiden toimeksiantojen TP-kentässä, joissa on alle 10 pipsiä, TP-hinta on vihreällä värillä, kun taas toimeksiantojen SL-kentät, joissa on vähemmän kuin 10 pipsin väli SL hintaan, muuttuvat punaisiksi. Toteutetut toimeksiannot on luokiteltu osio, kun taas odottavat toimeksiannot voidaan pitää toisessa ryhmässä. Esimerkiksi toteutettua myyntitoimeksiantoa voidaan muokata muokkaa- tai poista toimeksianto -valinnalla, klikkaamalla hiiren oikealla annetun toimeksiannon valikkoa.

Tässä esimerkissä treidaaja ei aseta SL hintaa. Se voidaan antaa manuaalisesti, tai treidaaja voi valita nykyisen hinnan ja SL-hinnan välin määrän Tasokentästä (Level). Tason arvo esitetään pipette-yksiköissä, joten 100 pistettä tarkoittaa 10 pipsin väliä. Joten SL- ja TP-hinnat voidaan muuttaa muokkausikkunan kautta. Ne voidaan poistaa valitsemalla niiden määrä ja painamalla näppäimistön askelpalautin painiketta ja ne poistetaan tietyssä järjestyksessä. Treidaaja voi lisätä SL- ja TP-hintoja missä tahansa järjestyksessä Treidaus-välilehden muokkausikkunan kautta. Odottavien toimeksiantojen muokkaus tehdään samalla tavalla. Esimerkiksi oston Stop-toimeksiannossa, treidaaja voi muuttaa hintaa SL, TP ja päättymispäivää. Odottavat tilaukset voidaan poistaa muokkausikkunan kautta, muutoin treidaaja voi käyttää ?Poista?-painiketta, joka on sijoitettu kunkin toimeksiannon oikeaan reunaan pääteikkunan Treidaus-välilehdelle.

Order Types and Specifications - Order Stop Loss, Take Profit and Volume Amount - Account History

Trailing Stop (Pysäytyksen liukuma)/Break Even (nollatulos)

Treidauksessa, jossa hinta liikkuu kohti TP-pistettä, treidaaja voi asettaa toimeksiannon, jossa SL-hinnasta tulee toimeksiannon lähtöhinta. Tämä vaihtoehto on nimeltään Trailing Stop. Treidaajan tulee valita Trailing Stop -määrä niin, että jos hinta liikkuu kohti TP-hintaa nopeammalla vauhdilla, SL asetettaisiin automaattisesti uudelle hinnalle nykyisen hinnan Trailin Stop -määrällä. Toinen vaihtoehto on Brake Even, jossa treidaaja voi siirtää manuaalisesti toimeksiannon SL-hintaa.

Esimerkistä näkyy, kuinka Trailing Stop -vaihtoehto asetetaan toimeksiantoon. Pääteikkunan Treidaus-välilehdellä, treidaaja klikata hiiren oikealla tiettyä symbolia ja Trailing Stop -vaihtoehdosta voidaan valita mikä tahansa määrä. Tässä esimerkissä Trailing Stop -määrä on asetettu 15 pisteeseen. Tämä tarkoittaa että, kun hinta liikkuu 15 pipetteä kohti TP-hintaa, SL olisi 15 pipetten päässä nykyisestä hinnasta. Joten jos markkinahinta laskee kohti TP-pistettä, SL:stä tulee toimeksiannon hinta ja kun se lähenee TP-hintaa, SL siirtyisi uuteen hintaan 15 pipetten päähän nykyisestä hinnasta. Normaalisti pieni Trailing Stop -arvo sulkee toimeksiannon äkillisesti, koska 15 pipetten arvo on niin pieni, että markkinoiden normaalissa vaihtelussa se saavutetaan lyhyessä ajassa. Tämä tilaus suljetaan automaattisesti, koska uusi SL hinta on saavutettu pienellä heilahduksella.

Toinen toimeksianto voidaan tehdä tietyllä TP- ja SL-määrällä. Mikäli treidaaja haluaa saavuttaa korkeamman pisteen, tulisi valita kustomointi vaihtoehto, johon voidaan syöttää mikä tahansa haluttu määrä. On otettava huomioon, että tämä arvo on pipetteinä, eli jos treidaaja haluaa valita 40 pipsiä, tulisi merkitä 400 pipetteä. 400 pisteen Trailing Stop on suositeltu määrä markkinoille, joissa on normaali vaihtelu.

Closing position (sulkemiskohta)

Toimeksiannot voidaan sulkea kokonaan, tai osittain. Kaikki aktiiviset toimeksiannot näkyvät pääteikkunassa. Jotkut voivat olla 0.1, kun taas toisissa voi olla enemmän volyymiä. Esimerkiksi treidaaja voi sulkea toimeksiannon muokkausikkunan kautta. Toimeksianto voidaan sulkea kokonaan painamalla muokkausikkunan ?Sulje?-painiketta. Toimeksianto voidaan sulkea myös osittain vaihtamalla muokkausikkunassa annetun toimeksiannon volyymia. Jos treidaaja laittaa 1 lotin toimeksiannossa volyymikenttään 0.2 lotia ja klikkaa ?Sulje?-painiketta, annetusta toimeksiannosta vähennetään vain 0.2 lotia. Toimeksiannon jäljelle jäävä volyymi on 0.8 lotia. Toimeksiannon osittainen sulkeminen riippuu välittäjän tarjoaman tilin tyypistä. Esimerkiksi FXPro:n tarjoama volyymi kullekin toimeksiannolle on 0.1 lotia, joten treidaaja ei voi laskea volyymiä alle 0.1 lotin, Kuitenkin ICMBrokers tarjoaa toimeksiantoja 0.01 lotin volyymillä, joten nämä 0.1 volyymin toimeksiannot voidaan sulkea osittain.

Order Types and Specifications - Trailing Stop and Break Even in Financial MArket - Pip and Pippet in Trading

Treidaajien tulisi ottaa huomioon, että jos myyntitoimeksiannon hinta saavuttaa SL-pisteen, toimeksianto suljetaan. Kun taas jos hinta nousee TP-tasolle toimeksiantoa ei suljeta, ellei ohita TP:tä ja spreadä. Ostotoimeksiannoissa hinnan on saavutettava TP-hinta, jotta toimeksianto voidaan sulkea. Jos hinta liikkuu kohti SL-hintaa, toimeksianto suljetaan, vaikka se ei saavuttaisi SL-hintaa. SL-hinta plus spread on lähempänä tilauksen hintaa kuin pelkkä SL-hinta. Esimerkiksi jos SL-hinta on tässä toimeksiannossa 1.66955 ja GBPUSD spread on 2 pipsiä, niin tilaus suljetaan 1.66975 kohdalla. Myynnin Stop-toimeksiannossa alusta suorittaa vireillä olevat toimeksiannot heti kun hinta saavuttaa myynnin Stop-hinnan, kun taas oston Stop-toimeksiannot suoritetaan nopeammin spreadin määrällä.

Order Types and Specifications - Exit Price and Closing Position of a Trade - Partial Closure Policy and Terms of Brokers

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates