Price Action Trading Technique - Forex Market Technical Analysis

Price Action treidaustekniikka

0 0 Vote
Instructor

Price Action treidaustekniikka

Forex-koulutus osa viisikymmentä

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa tutustumme Price Action -treidaustekniikkaan.

Useimmat rahoituslaitokset, pankit ja ammattilaistreidaajat hyödyntävät Price Action -menetelmää havaitakseen sopivimmat myynti- tai ostomerkintähinnat sopivana ajankohtana.

Buy Zone, eli ostoalue

Buy Zone on alue laskevassa trendissä, johon muodostuu käännepiste ylöspäin ja jossa oletetaan pitkää, tai lyhyttä nousutrendiä.

Sell Zone, eli myyntialue

Nousutrendissä Sell Zone on alue, johon muodostuu pitkä, tai lyhyt laskusuunta kohti pohjaa.

Pending Zone, eli odotus alue

Pending Zone on alue, jossa ei ole voimassa olevia osto- tai myyntisignaaleja, joten treidaajien täytyy odottaa sopivan osto- tai myyntialueen ilmestymistä merkittävien uutisten tai tapahtumien jälkeen. Treidaajien on otettava huomioon, että sopivia osto- tai myynti alueita ei ole aina käytettävissä, joten onnistunut kauppa vaatii tietämystä, kokemusta ja kärsivällisyyttä.

Price Action Trading Technique - Trading Signals and Technical Analysis of Market

Price Action, eli hintatoiminta strategia

Kun markkinatrendi liikkuu suuntaa kohti, johtuen suuresta volyymistä ja myötäilevien toimeksiantojen määrästä, useimmat taitavat treidaajat sulkevat toimeksiantonsa kokonaan tai osittain tietyissä paikoissa, joissa markkinakehitys voi muuttaa suuntaansa lyhyellä, tai pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi kauppiaat ovat asettaneet myyntitoimeksiantoja laskutrendiin ja vähäisen laskun jälkeen, useimmat asiantuntijat sulkivat myyntitoimeksiantonsa juuri ennen korjaavaa, tai käänteistä pistettä, jotta he voivat asettaa tälle tietylle hinnalle ostotoimeksiantoja. Taitava treidaaja odottaa aina käännepistettä asettaakseen sopivan toimeksiannon, jossa rationaalinen voitto perustuu erilaisiin trendin ehtoihin.

Sovellettavat työkalut

Työkalut, joita treidaajat hyödyntävät Price Action strategiassa ovat:

 • Tasot, tuki- ja vastuslinjat
 • Kuviot
 • Kynttiläpalkit
 • Indikaattorit
 • Strategiat, kuten Andrewin Pitchfork

Kuvioita tulisi harkita perusteellisesti, koska niillä on keskeinen vaikutus Price Action -strategiaan.

Price Action Trading Technique - Continuation and Reversal Method - Buy and Sell Zone

Treidaajat, jotka käyvät kauppaa fundamentti-analyysin pohjalta hyötyvät teknisestä analyysistä, jotta havaitaan sopiva merkintä- tai sulkemishinta. On selvää, että treidaajat jotka käyvät kauppaa perustuen tekniseen analyysiin, käyttävät edellä mainittuja työkaluja selvittääkseen sopivimman merkintä- ja sulkemishinnan.

Aikajaksot

Treidaajien pitää asettaa aikajakso kuukausittaisessa muodossa, joka on muutettava halutuksi aikajaksoksi askel askeleelta. Jokaisessa aikavälissä, treidaajan on määriteltävä merkittävät tasot, tuki- ja vastus linjat, kuviot, kynttilät, indikaattorit ja strategiat. Esimerkiksi, jos treidaaja haluaa asettaa toimeksiannon H1 aikajaksossa, ajanjakson M1:ksi vaihtamisen jälkeen, hänen tulee lyhentää aikaväliä askel askeleelta kohti H1 hyödyntämällä halutussa kohdassa myös päätyökaluja. H4 on kaikkein helpommin sovellettavissa oleva ajanjakso, jota ammattimaiset treidaajat käyttävät. 

Price Action Trading Technique - Levels and Candlesticks - Indicator and Oscillator- Andrew\\'s Pitchfork

Price Action strategian edut

On useita syitä miksi treidaajan tulisi käyttää Price Action -strategiaa:

 1. Suurin osa treidaajista asettaa tilauksen kuvion signaalin perusteella. Joskus kuvio voi muodostua osittain, tai se generoidaan väärin ja se tuottaa epäluotettavia signaaleja johtuen virheellisistä pisteistä, tai arvaamattomista trendeistä. Treidaaja voi ennakoida tulevaisuuden markkinatrendiä analysoimalla markkinoiden kehitystä ja kuvioita käyttämällä Price Action -strategiaa. Esimerkiksi treidaaja voi spekuloida, että trendi etenee TP-hintaan, jonka tietty kuvio tai trendi generoi, tai kääntää suuntaansa, kun se saavuttaa 40% polusta kohti TP-hintaa.
 2. Treidaaja voi määritellä tarkan ja oikean TP-hinnan paikan rationaalisen voiton saamiseksi. 
 3. Treidaaja voi m ääritellä SL-hinnan tarkan paikan. Jos treidaaja määrittää liian laajan SL-hinnan, voidaan hävitä koko pääoma. Jos valitaan lyhyt SL-hinta, niin hinta voi kääntää suuntaansa kohti haluttua TP-hintaa SL-hinnan koskettamisen jälkeen, joten toimeksianto suljetaan tappiolla. SL-hinta voidaan havaita tarkasti.
 4. Treidaaja voi kehittää sovellettavan strategian tehokkuutta, jos trendin aloitus- ja sulkemispiste voidaan ennustaa perusteellisesti.
 5. Treidaaja voi parantaa riskien ja rahan hallintaa toteuttamalla Price Action -strategiaa. Koska treidaajat hyödyntävät välittäjien tarjoamaa vipua, he asettavat enemmän toimeksiantoja suuremmalla riskillä saadakseen suurempia määriä voittoa. Kuitenkin toimeksiannoille sopimaton paikka, tai aika aiheuttaa suuren tappion. Joskus treidaaja voi spekuloida, että trendi voi muuttua kohti TP-hintaa, kun markkinahinta etenee kohti SL-hintaa, mutta tämä johtaa vakuusvajeeseen.
 6. Treidaajan tulee harkita perusteellisesti trendin molempia suuntia, kun hän haluaa asettaa toimeksiannon Price Actionin käytön jälkeen. Esimerkiksi jotkut treidaajat olivat sitä mieltä, että kullan hinta nousisi kohti 2000, kun se oli saavuttanut 1300, mutta he eivät olettaneet jatkuvaa hinnan laskua. Kullan hinta laski kohti 900 ja useimmat treidaajat menettivät pääomansa. Treidaaja voi määritellä joitakin tasoja molemmin puolin niin, että jos markkinahinta rikkoo kumman tahansa näistä tasoista treidaaja voi tehdä uuden toimeksiannon viimeisimmän liikkeen perusteella.

Price Action Trading Technique - Entry, Take Profit and Stop Loss Prices

Price Action Trading Technique - Risk and Money Capital Management to avoid Margin Call

Sopivin aika

Lauantait ja sunnuntait ovat paras aikaa analysoida avoimia toimeksiantoja ja sopivia paikkoja uusille toimeksiannoille. Jos treidaaja haluaa asettaa toimeksiannon lyhyellä aikavälillä, tai hinnassa tapahtuu teräviä ja äkillisiä liikkeitä, niin treidaajan on päivitettävä tietonsa ennen Lontoon session alkua.

Laajalle levinneet symbolit

Treidaajan tulisi valita sopivimmat ja yleisimmät parit ja hyödykkeet kuten:

 • EURUSD
 • GBPUSD
 • Kulta
 • Öljy

Treidaajan tulee välttää käyttämästä analyyseissään epäsuosittuja symboleita, kuten symboleita joissa on CHF tai TRL. Talouden, verojen, korkojen, tuonnin ja viennin säännöksillä on huomattava vaikutus markkinoiden suuntaukseen ja hintaan. Fundamenttiseikoilla on merkittävä vaikutus markkinatrendiin, eikä niinkään teknisillä aiheilla, joten vähemmän tärkeillä symboleilla on pieni tai ei lainkaan vaikutusta markkinatrendiin.

Sopiva alusta

FXPro tarjoaa hienoimman ja kätevimmän alustan, jossa on vähän hintaheittoa ja pitkä käytettävissä historia kullekin symbolille. Niinpä treidaajat pääsevät käsiksi tietyn symbolin historiaan, joka on välttämätöntä tehtäessä Price Action -strategiaan pohjautuvaa analyysia. Esimerkiksi öljy-symbolin kaavio FXPro:n MT4-alustalla näyttää historian vuodesta 2002 lähtien, joten treidaaja voi analysoida markkinoiden kehitystä eri aikaväleillä. On erittäin suositeltavaa, että treidaajalla on 2 alustaa samanaikaisesti, yksi analysoimaan markkinoiden kehitystä ja toinen toimeksiantojen asettamiseen. Treidaaja voi analysoida rationaalisemmin, kun avoimet toimeksiannot eivät häiritse häntä. Treidaajan on seurattava aina markkinoiden kehitystä ja analysoida viimeisimpiä trendejä, mutta tämä ei tarkoita, että hänen pitäisi sulkea toimeksiantoja markkinoiden vaihtelun mukaan. Suurimman osan ajasta TP-hinta on saavutettavissa, joidenkin vaihteluiden jälkeen.

Price Action Trading Technique - Trading Platform MetaTrader 4 Price Chart - Bullish and Bearish Trend

Pisteen tärkeys

Valitun hinnan merkityksellä käytettäessä Price Action analyysiä, on kolme eri tasoa: pieni, normaali ja suuri. Tärkeys voidaan määrittää eri tekijöillä:

 1. Ajanjakso: Analysoidun hinnan tärkeys M5 ja M15 -jaksoilla on vähäinen, kun taas viikoittaisilla ja kuukausittaisilla jaksoilla on suurempi merkitys Price Action -analyysissa.
 2. Vahvistus: Jotkut kuviot tai kynttilät voivat generoida useita myötäileviä signaaleja, joten tällä hinnalla on tärkeä merkitys Price Action -analyysiin. Jos hinnalla on yksi vahvistus, niin hinnan tärkeystaso on normaali.
 3. Päällekkäisyys: Jos muut työkalut vahvistavat hintakehityksen ja suunnan eri aikaväleillä, niin tämän hinnan tärkeystaso nousee.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates