R Strategy - Forex Trading Method - Reversal Continuation Signals

R Strategia

0 0 Vote
Instructor

R Strategia

Forex-koulutus osa kuusikymmentäseitsemän

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa käsittelemme perusteellisesti R-strategiaa.

R-strategia

R-strategia tuottaa luotettavia ja tehokkaita signaaleja huolimatta sen yksinkertaisesta rakenteesta ja metodista. Treidaaja voi havaita trendin suuntaan ja tärkeät Pivotit, jotka muodostuvat trendin lopussa R-strategian kautta. Treidaaja voi hyödyntää R-strategian ohella tehokkaita ja merkittäviä tuki- ja vastuslinjoja.

Aikajaksot

Treidaaja voi hyödyntää R-strategiaa kaikilla aikaväleillä, kuitenkin luotettavimmat signaalit voidaan johtaa H1 ja pitkillä aikaväleillä.

R Strategy - Powerful Support and Resistance Levels, Trends and Lines

Symbolit

R-strategiaa voidaan käyttää kaikille symboleille: Forex, hyödykkeille ja osakkeille.

Täydentävät työkalut

Treidaaja voi yhdistää R-strategian RSI:n, kynttiläpalkkeihin, poikkeamaan, piilotettuun poikkeamaan ja Fibonacci-kuvioihin.

Merkittävät ilmoitukset

Treidaajan tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

 1. Markkinahinnan täytyy koskettaa tukilinjaa vähintään 2 kertaa. Tukilinja, jossa on useampi kuin 4 osumaa on ihanteellinen tukilinja.
 2. Hyvässä tukilinjassa on yli 15 asteen kulma, kun taas ihanteellisessa linjassa kulma on yli 25 astetta.
 3. Parhaat aikajaksot ovat H4 ja pidemmät aikavälit.
 4. Jos markkinahinta palaa kohti vastuslinjaa huomattavasti, tietyn vastustuslinjan ylittämisen jälkeen, silloin R-strategiasta tulee tehoton.

R Strategy - Commodity, Stocks, Forex, CFDs and Financial Markets - Timeframes H1, H4

Myyntisignaali

Ensin hinta ylittää vastustuslinjan kohti huippua linjan yläpuolella olevien täydellisten kynttilöiden kanssa ja palaa sitten kohti annettua vastustuslinjaa. Jos hinta ohittaa vastuslinjan kohti pohjaa ja kynttilän sulkemishinta muodostuu tämän linjan alapuolelle, tuotetaan myyntisignaali, mikäli hinta menee alemmas kuin kynttilän Low-hinta.

R Strategy - Analysis of Trading Pattern and Method on Support or Resistance Lines

Kolme voiton kotiutushintaa (Take Profit) voidaan johtaa seuraavasti:

 1. Laskevan kynttilän pituus, joka muodostuu vastuslinjan alapuolelle, on yhtä kuin X1, joten 1. TP-hinta voi olla X1 pipsiä alempana kuin merkintähinta.
 2. Annetun kynttilän Low-hinnan ja viimeisen huipun kynttilän High-hinnan välinen etäisyys on yhtä kuin X2, joten treidaaja voi määritellä TP-hinnan X2 pipsiä alemmas kuin merkintähinta.
 3. Jos tällä alueella muodostuu voimakas kuvio, treidaaja voi määritellä tällä kuviolla kolmannen TP-hinnan.

R Strategy -Entry, Buy or Sell Prices - High or Low Prices of Candlestick Patterns

SL-hinta voidaan määritellä ottamalla huomioon TP-hinta, jonka treidaaja valitsee.

Kun markkinahinta on osunut kaaviossa vastuslinjaan 4 kertaa, se ylitti annetun linjan koti huippua ja palasi sitten kohti pohjaa. Koska annetun vastuslinjan alle muodostui kynttilä, treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon. TP-hinnat voidaan määrittää laskevan kynttilän pituuden mukaan. Tämän kynttilän Low-hinta ja viimeisen huipun High-hinta, sekä lippu-kuvio voidaan havaita tällä alueella lyhyemmällä ajanjaksolla. SL-hinta vaihtee riippuen valitusta TP-hinnasta.

Merkittävät ilmoitukset

 1. K un hinta nousee kohti vastuslinjaa koskettamatta, tai ylittämättä mitään ja mikäli voimakas nouseva kynttilä muodostuu lähelle vastuslinjaa, niin silloin hinnan laskiessa laskevan kynttilän alapuolelle tuotetaan tehokas ja luotettava myyntisignaali. Vasemmassa kuvaajassa, hinta ei ylittänyt kaltevaa vastuslinjaa ja kun se nousi lähelle tätä linjaa, muodostui Dark Cloud/Engulfing kynttilä. Joten treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon annetun kynttilän Low-hinnan alapuolelle.
 2. Kun hinta on ohittanut vastustuslinjan ja palannut sitä kohti, ja mikäli vastuslinjalle muodostuu voimakas nouseva kynttilä, silloin tuotetaan luotettava ostosignaali. Oikealla olevassa kaaviossa, markkinahinta on ohittanut vastustuslinjan. Markkinahinta ei voinut ohittaa tätä linjaa kohti pohjaa, kun hinta oli palannut sitä kohti. Tälle vastuslinjalle on muodostunut Piercing-linja/Engulfing-kynttilä, joten treidaaja voi asettaa ostotoimeksiannon. Sen jälkeen, kun hinta ylitti vastuslinjan kohti pohjaa, treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon laskevaa kynttilää alemmas.

R Strategy - Bullish and Bearish Candlestick - Dark Cloud or Engulfing

Ostosignaali

Hinta ohittaa vastuslinjan kohti pohjaa, täydellisten kynttilöiden ollessa vastuslinjan yläpuolella ja palaa sitten kohti annettua vastustuslinjaa. Mikäli hinta ylittää vastustuslinja kohti huippua ja kynttilän sulkemishinta muodostuu tämän viivan yläpuolelle, hinnan mennessä korkeammalle kuin kynttilän High-hinta tuotetaan ostosignaali.

Kolme voiton kotiutus hinnat voidaan johtaa seuraavasti:

 1. Nousevan kynttilän pituus, joka muodostuu vastuslinjan yläpuolelle, on yhtä kuin X1, joten ensimmäinen TP-hinta voi olla X1 pipsiä korkeampi kuin merkintähinta.
 2. Annetun kynttilän High-hinnan ja viimeisen laakson kynttilän Low-hinta välinen etäisyys on yhtä kuin X2, siten, treidaaja voi harkita TP-hintaa kaksi kertaa korkeampaa pipsiä kuin tulohinta.
 3. Jos tälle alueelle muodostuu voimakas kuvio, treidaaja voi harkita kolmatta TP-hintaa tämän kuvion avulla.

R Strategy - High or Low Prices - Take Profit and Stop Loss Prices on Buy or Sell

SL-hinta voidaan määritellä ottamalla huomioon treidaajan valitsema TP-hinta.

. Kun markkinahinta on osunut kaaviossa vastuslinjaan 5 kertaa, se ylitti annetun linjan kohti pohjaa ja sen jälkeen palasi kohti huippua. Koska kynttilä muodostui annetun vastuslinjan yläpuolelle, treidaaja voi asettaa ostotoimeksiannon. TP-hinnat voidaan määrittää nousevan kynttilän pituuden, tämän kynttilän High-hinnan ja viimeisen laakson Low-hinnan mukaan. Kuitenkaan, tällä alueella ei ollut voimassa olevaa kuviota. SL-hinta vaihteli valitun TP-hinnan mukaan.

R Strategy - Valley or Peak on Reversal Spot of Market Price Trend

Merkittävät ilmoitukset

 1. Kun hinta laskee kohti vastuslinjaa ylittämättä mitään ja jos voimakas nouseva kynttilä muodostuu vastuslinjan lähelle, niin tehokas ja luotettava ostosignaali tuotetaan, kun hinta on mennyt korkeammalle kuin nouseva kynttilä.  Vasemmalla olevassa kaaviossa, hinta ei ylittänyt laskevaa vastuslinja pitkään aikaan ja kun se laski tämän linjan lähelle, muodostui nouseva Hammer-kynttilä. Joten treidaaja voi sijoittaa ostotilauksen annetun kynttilän High-hinnan yläpuolelle.  
 2. Kun hinta ohittaa vastuslinjan ja palaa sitä kohti, ja jos voimakas laskeva kynttilä muodostuu vastuslinjalle, niin silloin tuotetaan luotettava myyntisignaali. Oikealla olevassa kaaviossa, markkinahinta on ohittanut vastuslinjan. Markkinahinta ei voinut ohittaa tätä linjaa kohti huippua sen jälkeen, kun hinta palasi sitä kohti. Tälle vastuslinjalle muodostui Engulfing-kynttilä, joten treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon.
 3. GBPUSD-kaaviossa päivittäisessä aikajaksossa, treidaaja voi havaita R-strategian nousutrendissä. Kun markkinahinta oli osunut vastustuslinjalle 3 kertaa, se on lopulta ylittänyt sen kohti huippua. Sitten markkinahinta palasi kohti pohjaa ja laskeva kynttilä muodostui vastuslinjan alapuolelle. Treidaaja voi asettaa myyntitilauksen tämän kynttilän alle. Tämä strategia tunnistaa onnistuneesti Pivot-pisteen trendin lopussa.

R Strategy - Bullish and Bearish Hammer Candlestick Patterns on Uptrend or Downtrend

Toisessa laskusuunnan esimerkissä, markkinahinta on koskettanut voimakasta vastuslinjaa, kuitenkaan tätä vastuslinjaa ei voitu ylittää. Tietyssä pisteessä lähelle vastustuslinjaa on muodostunut voimakas Engulfing/Piercing Line. Joten treidaaja voi asettaa ostotoimeksiannon annetun kynttilän yläpuolelle.

On olemassa lukuisia signaaleja joita tämä strategia tuottaa, kuten tässä esimerkissä. Markkinahinnan neljän osuman jälkeen, vastuslinja meni lopulta rikki pohjaa kohti. Nouseva Engulfing-kynttilä sulkeutui vastuslinjan yläpuolella, joten treidaaja voi asettaa ostotoimeksiannon tämän kynttilän yläpuolelle, jossa TP-hinta on 65 pipsiä korkeampi kuin merkintähinta. Siinä on myös voimakas taso.

r strategy Financial strategy daily chart with divergance and convergance - Reversal or Continuation Signals

Toinen esimerkki tästä strategiasta on nousutrendissä. Markkinahinta on koskettanut nousevaa vastuslinjaa 4 kertaa. Lopulta markkinatrendi ohitti annetun vastuslinjan, jota seuraa laskusuunta. Kun laskeva kynttilä muodostuu vastuslinjan alle, treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon, jossa merkintähinta on tämän kynttilän alapuolella. TP-hinnat voisivat olla 63 ja 84 pipsiä alempana kuin merkintähinta. Seuraavassa esimerkissä markkinahinta osuu vastuslinjaan 4 kertaa ja palaa Brakeoutin jälkeen kohti pohjaa. Tämän laskevan kynttilän jälkeen treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon, jossa TP-hinta on 85 pipsiä alempana kuin merkintähinta.

Laskusuunnassa markkinahinta voi ylittää vastuslinjan kohti pohjaa 4 epäonnistuneen yrityksen jälkeen. Kun markkinahinta eteni vastuslinjan yli, treidaaja voi asettaa ostotoimeksiannon tämän nousevan kynttilän yläpuolelle. Tämän strategian lisäksi on muodostunut myös erityinen kynttiläkuvio. TP-hinta voi olla 97 tai 155 pipsiä korkeampi kuin merkintähinta. Markkinahinta voi kasvaa 220 pipsiä korkeammalle kuin merkintähinta.

R Strategy - Pips and Pippet from Entry Price of a Trading Signals on MT4 Trading Platform

Toisessa R-strategia esimerkissä treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon, jossa TP-hinta 63 pipsiä alempi kuin merkintähinta. Treidaaja voi hyödyntää tätä hyödyllistä strategiaa jokaiselle symbolille. Esimerkiksi nousutrendin päivittäisessä kaaviossa, hinta on osunut vastuslinjaan 4 kertaa, kunnes se ylitti tämän linjan kohti huippua. Kun hinta laski vastuslinjan alle, treidaaja voisi asettaa myyntitoimeksiannon alemmas kuin laskeva Engulfing-kynttilä, jossa TP-hinta on 308 pipsiä alempana kuin merkintähinta. Toinen R-strategia osoittaa, että edellisellä myyntitoimeksiannolla voi olla pidempi TP-hinta, 650 pipsiä alempana kuin merkintähinta. Markkinahinta saavutti oletetun TP-hinnan.

Kaksi R-strategiaa rinnakkain. Treidaaja voi myös asettaa ostotoimeksiannon pitkän vastuslinjan päälle, kun nouseva Engulfing-kynttilä on muodostunut. Aiemman myyntitoimeksiannon ensimmäinen TP-hinta voi olla 308 pipsiä alempana kuin merkintähinta ja ottaen huomioon toisen R-strategian toinen TP-hinta voi olla 650 pipsiä alempi kuin merkintähinta.

R Strategy -Bullish and Bearish Engulfing Candlesticks Confirmations - Upward and Downward Trends

Tämä strategia on sovellettavissa kaikille aikajaksoille. Kultakaaviossa treidaaja voi piirtää R-strategian, joka tuottaa myyntitoimeksiannon Engulfing-kynttilän alapuolelle.  TP -hinta voi olla 394 pipsiä alempi kuin merkintähinta. Hinta laski 390 pipsiä alemmas, noin 1171$. Tämä myyntisignaali tuotettiin olettamusta vastaan, jossa jotkut treidaajat spekuloivat, että kulta menisi korkeammalle, kun hinta on saavuttanut 1900$.

Treidaajan tulee harjoitella käytännössä useita kertoja kehittääkseen kykyään havaita tämä käytännöllinen ja luotettava strategia, joka tunnistaa käänteiset, tai jatkuvat pisteet.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates