Risk Management and Money Management - Forex Market

Treidauksen riskinhallinta ja rahan hallinnointi

0 0 Vote
Instructor

Treidauksen riskinhallinta ja rahan hallinnointi

Forex-koulutus osa viisikymmentäneljä

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa tutustumme riskin ja rahan hallinnointiin treidauksessa.

Treidaus menettely

Aluksi treidaajan on opittava tekninen ja fundamentti analyysimenetelmät tunnistaakseen markkinahinnan suunnan ja trendin. Jatkuva vuosien harjoittelu on välttämätöntä, jotta treidaaja kehittää kyvyn käydä kauppaa menestyksekkäästi. Harjoittelujakso vaihtelee henkilöiden välillä, riippuen heidän taustatiedoistaan sekä innosta oppia lisää. Treidaajan tulee harjoitella ja opetella aina, aivan kuten urheilijan, joka ei saa koskaan lopettaa rutiinin harjoittelua päästäkseen ammattinsa huipulle.

Sen jälkeen, kun treidaaja saa riittävästi kokemusta ja tietämystä, niin hän voi määrittää myynti- tai osto merkintähinnan Price Action -menetelmällä. Treidaajan on otettava huomioon, että joillakin alueilla ei ole mahdollista asettaa mitä tahansa toimeksiantoa, joten on parempi katsella markkinoiden kehitystä ja odottaa sopivia pisteteitä, jotka voidaan havaita strategioilla tai kuvioilla, kuten Price Action, Elliottin aallot, Andrewin Pitchfork ja harmoniset -kuviot

Treidajan tulisi oppia ja käyttää strategioita, jotka voidaan mukauttaa kunkin treidaajan mukaan. Tätä käsitellään yksityiskohtaisemmin seuraavassa osiossa "Strategioiden luominen ja kustomointi".

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

Lopulta treidaaja voi määrittää tarkan osto, tai myynti merkintähinnan, TP- ja SL-hinnat. Treidaaja voi hyödyntää skenaario-pohjaista suunnittelua kehittääkseen kaupankäyntitaitojaan. Perustuen toimeksiantojen määrään ja pipsien määrään, treidaajan on hyödynnettävä toimeksiannoissaan riski ja pääoman hallintaa.

Erilaisten strategioiden useiden vahvistusten, kuvioiden ja analyysien avulla, treidaaja voi sijoittaa sopivan toimeksiannon.

Rahan hallinnointi

Treidaajan on käytettävä rahanhallinnointi strategioita saavuttaakseen varman treidaus prosessin ja suuremman tuoton.

  1. Rahan hallinnointi talletetuista varoista todelliselle tilille voidaan luokitella eri treidaajille seuraavasti:

a.Amatööri treidaajien tulisi avata tili, jossa on $50-$500 yhdelle vuodelle.

b.Keskitason yksityiset treidaajat eivät ole saaneet tarpeeksi kaupankäynti kokemusta välttääkseen virheitä, kuten virheellisiä volyymeja toimeksiannoissa, TP- tai SL-hinnoissa. Näiden treidaajien tulisi tallettaa alle 3% ylimääräisestä budjetti pääomastaan 3 vuodeksi.

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

c.Ammattilaistreidaajat joilla on laaja kokemus ja osaaminen voivat tallettaa alle 10% heidän ylimääräisen budjetin pääomasta. Kuitenkin kattava tietämys, rationaaliset ennusteet ja analyysi eivät takaa onnistuneita kauppoja ja voittoja.

  1. Toimeksiantojen ja treidauksien rahan hallinnointi voi tapahtua seuraavasti:

a.Perustuen treidaus menetelmään ja käyttäytymiseen: Pitkä, keskipitkä tai lyhyt aikaväli: kauppias voi avata oikean treidaustilin. Esimerkiksi, jos treidaaja voi asettaa lyhyen aikavälin toimeksiannon, jossa TP-hinta on 20 pipsiä merkintähinnasta poispäin ja vastaavasi keskipitkän ja pitkän aikavälin toimeksiantoja samalle symbolille, jotka ovat vastaavasti 50 pipsiä ja 500 pipsiä. Lyhyen aikavälin toimeksiannot voidaan sulkea minuuteissa, tai tunneissa, kun taas keskipitkän aikavälin toimeksiannoissa kestää muutama päivä ja pitkän aikavälin muutama kuukausi. On erittäin suositeltavaa, että treidaaja asettaa toimeksiantoja eri tileille perustuen niiden ehtoihin. Tätä menetelmää voidaan soveltaa vähentämään treidaajan päätöksenteon painetta.

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.Treidaaja voi siirtää tietyn määrän varoja kultakin tililtä toiseen. Esimerkiksi, jos treidaaja sai voittoa keskipitkän aikavälin tililtä ja lyhyen aikavälin tillä havaitaan sopiva kohta, jossa on useita vahvistuksia, treidaaja voi siirtää tietyn määrän varoja keskipitkän aikavälin tililtä lyhyen aikavälin tilille.

c.Treidaaja ei saa koskaan laittaa kaikkia varojaan yhdelle tilille, tai yhteen toimeksiantoon. Kukaan ei voi taata, että toimeksianto olisi 100% onnistunut. Jokainen uutinen tai tapahtuma, kuten sota, tulva tai maanjäristys voi muuttaa treidaajan asettaman toimeksiannon trendin suuntaa, jossa on useita voimakkaita vahvistuksia.

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d.Treidaajan on määriteltävä jokaisen toimeksiannon volyymi, ottaen huomioon seuraavat seikat:

i.Voiton suhde tappioon perustuu 1 pipsiin per siirto. Esimerkiksi voitto, tai tappio EURUSD kussakin pipsissä on 10$.

ii.Pipsien määrä, jonka TP tai SL pisteet ovat poispäin merkintähinnasta.

iii.Riskin prosenttiosuus, joka on määritetty riskinhallinta menetelmällä.

iv.Toimeksiantojen määrä tietyn hinnan ympärillä

  1. Rahan hallinnointi varoja nostamalla on tärkeä asia, jota useimmat treidaajat eivät koskaan kokeile. Pitämällä liikaa varoja tilillä lisätään pääoman menettämisen riskiä. Esimerkiksi treidaaja voi saada huomattavia voittoja treidauksista. Joidenkin vahvistusten jälkeen treidaaja asettaa tilauksen, jonka volyymi on valittu järjettömän korkeaksi, koska tilillä on suuri määrä varoja. Joidenkin vaihteluiden jälkeen, hinta koskettaa SL-pistettä ja treidaaja menettää kaikki varansa. Jos treidaaja olisi nostanut vain tietyn määrän varoja voiton saamisen jälkeen, hänen pääomansa olisi tallessa.

a.Treidaajan on asetettava kunkin tilin varoille tietty raja treidaus menetelmään perustuen.

b.Treidaajan tulisi nostaa pois rahasumma, joka ylittää määritellyn rajan.

c.Jos treidaaja saa $900 voittoa $100 tilitä, se ei tarkoita, että hän saa $9000 voittoa $1000 tililtä. $100 tilillä on eri ehdot kuin $1000 tilillä.  $100 on pienehkö summa, kun taas $1000 ei ole summa jonka useimmat ihmiset jättävät huomiotta. Mitä suurempi rahamäärä, sitä enemmän stressiä treidaajalla on.  

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

Riskin hallinta

Yksi tärkeimmistä asioista joita treidaajan tulee harkita, kun hän haluaa asettaa toimeksiannon, on riskin hallinnointi. Kuten kaasupoljin autossa, jos kauppias väärinkäyttää riskienhallintaa, niin kaikki tilin pääoma katoaa.

Hyvän riskienhallinta menetelmän avulla treidaaja voi riskeerata osan pääomastaan perustuen sovellettuihin strategioihin, signaalien tehoon ja tietyn pisteen vahvistukseen. Esimerkiksi kukaan ei voi ajaa tasaisella nopeudella jokaisessa tilanteessa. Auton nopeus kapealla kadulla on oltava alle 8 mailia tunnissa, kun se voi olla moottoritiellä yli 70 mailia tunnissa.

Treidaajan strategialla on 4 ehtoa, joista jokaisella on erilainen mahdollisuus onnistua perustuen vahvistaviin signaaleihin:

  1. 65%
  2. 72%
  3. 77%
  4. 85%

Kun treidaajan toimeksiannolla on 65% mahdollisuus onnistua, hän voi riskeerata 2% pääomastaan. Jos toinen strategia on määritetty, silloin hän voi riskeerata 3% pääomastaan, kun taas 3. ja 4. ehdossa treidaaja voi riskeerata vastaavasti 4% ja 8%. Joten perustuen treidaus ehtoihin treidaaja voi valita osan tilin pääomasta kehittääkseen sopivaa riskienhallintaa. Treidaaja voi määritellä lisää strategia ehtoja asettaakseen lisää toimeksiantoja.  Esimerkiksi 5 eri treidaus strategiaa voivat kehittää olosuhteita, joissa treidaajalla on enemmän aikaa ja keskittymiskykyä havaita edullisempia pisteitä ja trendejä. Treidaajat, jotka käyttävät enemmän strategioita ja odottavat parempia olosuhteita, voivat asettaa toimeksiannon olosuhteissa, joissa on suurempi mahdollisuus menestykseen, joten tappion mahdollisuus vähenee huomattavasti. Huolimatta toimeksiantojen vähäisemmästä määrästä, nämä treidaajat voivat saada toimeksiannoistaan enemmän voittoa.

Yksi tärkeimmistä asioista joka treidaajan tulee ymmärtää ja huomioida treidauksia tehdessään on riskienhallinta. Treidaajan riskienhallinnan virheellinen käyttö voi aiheuttaa kaikkien käytettävissä olevien varojen menetyksen.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

Riskienhallinta, tai investoinnin osan sijoittaminen treidaukseen, voidaan tehdä käyttämällä strategioita ja vahvistavia tekijöitä. Esimerkiksi on mahdotonta ajaa 100 km tunnissa kaikkina aikoina jatkuvasti. Yhdellä kadulla voi ajaa 5 kilometriä tunnissa ja muilla kadulla voi ajaa 20 kilometriä tunnissa, tai moottoritiellä voi ajaa jopa 100 kilometriä tunnissa. Joten se minkä nopeuden valitset, perustuu omaan riskienhallintaasi ja tien tuntemiseen, aikaan ja nopeuteen.

Samanlaisia esimerkkejä löytyy finanssimarkkinoilla, esimerkiksi kun sinulla on strategia, jossa on neljä mahdollisuutta ja jokaisessa prosentuaalinen voitto-osuus on erilainen. Ensimmäisessä strategiassa voittoprosenttisi on 65%. Toisessa on paremmat vahvistukset, joten voittoprosentti on 72% ja kolmannessa, jossa on vielä parempi vahvistus 77% ja neljännessä on paljon enemmän vahvistuksia, joten voittoprosentti on 85%. Joten yhdessä treidauksessa, joka perustuu vahvistusten määrään, voidaan laskea myös treidauksen riski.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

Tässä on riskienhallinnan erittely seuraten edellistä esimerkkiä: 65% voitossa voi ottaa enintään 2% riskin, kun taas 72% voitossa vain 3,5% riskin. Kun voitto on 77%riski voi olla vain 4% ja lopulta kun voitto on 85% voi ottaa jopa 8% riskin.

Jos haluat tehdä enemmän kauppoja, on suositeltavaa käyttää 2 - 5 strategiaa. Se auttaa myös saamaan paremman aikarajan kauppojen tekemiseen ja erityistilanteissa sinulla on käytettävissä parempia vaihtoehtoja kauppojen tekemiseen, kun markkinat tasaantuvat. Esimerkiksi käyttämällä 2-5 erilaista strategiaa saat paremman näkökulman, joten et enää tee 65% tai 72% kauppoja ja teet vain 77% ja 85%kauppoja. Muista, että hyvässä riskinhallinnassa pitäisi käyttää enemmän strategioita ja odottaa kauemmin. Treidaajilla, jotka tekevät kauppoja perustuen tähän periaatteeseen on markkinoilla paremmat tulokset.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates