Special Candlestick Patterns - Reversal and Continuation Signals

Erityiset kynttiläpalkki kuviot

0 0 Vote
Instructor

Erityiset kynttiläpalkki kuviot

Forex-koulutus osa kuusikymmentäkolme

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa käsittelemme perusteellisesti erityisiä kynttiläpalkki-kuvioita.

Special Candle Sticks, eli erityiset kynttiläpalkit

Treidaaja voi käyttää erityisiä kynttiläpalkkeja, kun ne muodostavat seuraavissa tilanteissa:

  1. Lähellä H4-aikajaksojen tasoja
  2. Lähellä Fibonacci-tasoja H4, päivittäisillä ja viikoittaisilla aikajaksoilla
  3. Lähellä tärkeitä talousuutisia, tai New Yorkin session alkamisaikaa
  4. Lähellä tuki- ja vastuslinjoja
  5. Lähellä Andrewin Pitchforkin keskilinjaa
  6. Terävässä laskussa, tai nousussa

Ensimmäinen metodi

Hammer, Piercing Line, Dark Cloud, Hanging Man ja Shooting Star ovat erityisiä kynttiläpalkki-kuvioita, jotka voivat muodostua trendiin määrittämään tulevaa suuntaa.

Special Candlestick Patterns - Economic News - Andrew\\'s Pitchfork Median, Pivot and Trigger Lines

Vasemmassa kaaviossa, nouseva Hanging Man on muodostunut noususuuntaan heti laskevan Hanging Man kuvion jälkeen. Tämä kuvio vahvisti, että nousutrendi jatkaisi suuntaansa kohti huippua.

Oikealla olevassa kaaviossa nousutrendiin on muodostunut nouseva kolmiokuvio, jossa on laskeva Hanging Man Brakeout-pisteessä. Tämä kynttiläkuvio vahvisti voimakasta ja sopivaa ostosignaalia, joka on generoitu annetun kolmiokuvion Brakeout-pisteeseen. Joten treidaaja voi asettaa tähän pisteeseen ostotoimeksiannon. Nämä kynttiläkuviot tuottavat pidennettyjä signaaleja ja vahvistavat viimeaikaista trendin suuntaa.

Vasemmassa kaaviossa, laskutrendiin on muodostunut Inverted Hammer (käänteinen vasara). Tähän laskutrendiin on muodostunut toinenkin käänteinen vasara, joten treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon näihin paikkoihin. 

Oikealla olevaan kaavioon on muodostunut käänteinen vasara, jota seuraa laskusuunnan jatkuminen. 

Special Candlestick Patterns - Piercing Line Higher and Lower Shadow - Inverted Hammer on Trend

Joten käänteinen vasara generoi pidennetyn signaalin laskusuuntaan.  

MT4-alustalla on useita esimerkkejä lisäopiskelua varten. Esimerkiksi, tämän laskevaan trendiin on muodostunut käänteinen vasara, jota seuraa terävä lasku. Toisessa laskutrendissä toinen käänteinen vasara generoi myyntisignaalin. Joten aina kun käänteinen vasara muodostuu laskusuuntaan, on todennäköistä, että trendin jatkaa laskevaa suuntaansa.  

Toisessa esimerkissä voimakkaan nousevan kynttilän jälkeen on muodostunut Hanging Man, joten treidaaja voi asettaa ostotoimeksiannon Hanging Man -kynttiläpalkin High-hinnan yläpuolelle.

Shooting Star, Hanging Man ja Hammer -kynttiläkaavioiden jälkeen, on perusteltua olettaa, että markkinahinta jatkaa viimeaikaista suuntaustaan, mikäli on olemassa toisen kuvion tai strategian generoima vahvistus. Tässä esimerkissä on muodostunut lippukuvio ja viimeiseen huippuun on muodostunut Tweezer, eli pinsettikuvio. Joten treidaaja voisi asettaa ostotoimeksiannon kynttiläkuvion yläpuolelle. Kaksi Hanging Man -kuvioita on muodostunut Brakeout-pisteeseen, joten treidaaja voi asettaa toisenkin ostotoimeksiannon. Myöhemmin toinen Hanging Man, tai Hammer on vahvistanut nousevan trendin.

Jos treidaaja havaitsee pitkittyneen signaalin joistakin kuvioista ja strategioista, silloin mainitut kynttiläkuviot voivat olla hyödyllisiä kaupan onnistumisessa.

Special Candlestick Patterns - Bullish and Bearish Trend Line - Shooting Star with Hanging Man

Toinen metodi

Treidaaja voi havaita osto- tai myyntipaikkoja tasojen kautta. Esimerkiksi vasempaan kaavioon voidaan piirtää taso, jolla on merkittävä vaikutus markkinatrendiin. Voidaan lisätä Fibonacci-kuvio hintamarkkinoille, joka käänsi suuntaansa tasolla 61,8%. Tälle paikalle on muodostunut nouseva vasara, joten näistä kuvioista voidaan johtaa 3 ostosignaalia.

Oikealla olevassa kaaviossa markkinahinta on palannut suuntaan alaspäin sen jälkeen, kun se kosketti tasoa 76,4%. Dark Cloud on muodostunut tässä Brakeout-pisteessä, joten treidaaja voisi asettaa myyntitoimeksiannon, kun markkinahinta on ohittanut annetun kynttilän Low-hinnan pohjaa kohti.

Käänteiset nousevat kynttilät kuten Hammer (vasara), Engulfing (kaiken nielevä) ja Piercing Line (lävistyslinja) muodostuvat laskutrendiin. Treidaajat voivat hyödyntää myös Fibonacci-kuviota havaitsemaan näitä erityisiä kynttiläpalkkeja.

Käänteiset laskevat kynttilät kuten Shooting Star, Engulfind ja Dark Could muodostuvat noususuuntaan. Treidaajat voivat käyttää myös Fibonacci-kuviota havaitsemaan näitä erityisiä kynttiläpalkkeja.

Special Candlestick Patterns - Dark Cloud over Fibonacci Levels - Support and Resistance Levels

Treidaaja voi esimerkiksi piirtää tason tähän nousutrendiin, sekä liukuvan keskiarvon kuvioon. Kun hinta on ohittanut tason huippua kohti, nouseva Hammer-kuvio on muodostunut paikkaan, jossa liukuva keskiarvo ylitti annetun tason. Treidaaja voi asettaa ostotoimeksiannon annetun Hammer-kynttiläkuvion yläpuolelle, kun ostosignaalit on generoitu. Tasoilla on huomattava vaikutus markkinatrendeihin. Esimerkiksi on H4 GBPUSD -kaaviossa, hinta on laskenut alaspäin, kun se kosketti ensin Fibonacci-kuvion 61,8% tasoa.

Laskeva Hammer on muodostunut siihen, missä hinta kosketti 61,8% tasoa. Joten treidaaja voisi asettaa myyntitoimeksiannon. TP-hinnat voitiin määritellä tasoilla M, H/2 ja H. Markkinahinta on saavuttanut ensimmäisen TP-hinnan ja on perusteltua olettaa, että hinta laskisi ainakin H/2. Toisessa esimerkissä, treidaaja voi piirtää tason, jolla on merkittävä vaikutus markkinahintaan. Kun hinta kääntyi toiseen suuntaan kohti tätä tasoa, muodostui voimakas ja luotettava nouseva Hammer. Treidaaja voisi asettaa ostotoimeksiannon, jonka merkintähinta on tämän kynttilän yläpuolella. TP-hinta voi olla 68 pipsiä korkeampi kuin merkintähinta. Tälle alueelle on muodostunut myös lippukuvio, joten treidaaja voisi harkita TP-hintaa tämän kuvion avulla.

Kolmas metodi

Kun Shooting Star, Engulfing, Dark Cloud ja muut erityiset kynttilät muodostuvat Double, tai Triple Top/Bottom -kuvioiden viimeiseen huippuun, tai laaksoon, voi treidaaja asettaa toimeksiannon joka perustuu luotettavampiin signaaleihin. Vasemman puoleiseen kavioon on muodostunut nousutrendiin Double Top. Toiselle huipulle on muodostunut Dark Cloud, joten treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon annetua kynttilää alemmas. Oikean puoleiseen kaavioon on muodostunut Triple Top, jonka huipulla oleva voimakas laskeva kynttilä generoi luotettavan myyntisignaalin.  

Special Candlestick Patterns - Buy and Sell Trading Signals - Uptrend and DownTrend

Vasemmassa kaaviossa on Triple Bottom -kuvion viimeiseen laaksoon muodostunut nouseva Hammer. Annetun kynttilän yläpuolelle voitaisiin asettaa ostotoimeksianto, ennen Brakeout-pistettä.  Oikealla olevassa kaaviossa, Triple Bottom -kuvion viimeisen laakson Piercing Line -kynttilä on generoinut ostosignaalin.

Triple ja Double Top/Bottom ovat yleisiä kuvioita, joita voidaan yhdistää muiden kuvioiden ja strategioiden kanssa. GBPUSD-kaaviossa, treidaaja voi havaita Double Top -kuvion, jonka viimeiseen huippuun on muodostunut laskeva Hammer/Dark Cloud -kuvio. Joten treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon annetun kynttilän alle. TP-hintaa voidaan pitää 176 pipsiä pienempänä kuin merkintähintaa, joka on 1.6655. On olemassa lukuisia Double, tai Triple Top/Bottom -kuvioita, joita treidaaja voi havaita kaaviosta. 

Neljäs metodi

Treidaaja voi käyttää pinsetti-kynttilöitä määrittämään Pivot-pisteet. Vasemmassa kaaviossa kaksi nousevaa vasarakynttilää ovat muodostaneet pinsettikuvion laskutrendiin. Joten treidaaja voisi asettaa ostotoimeksiannon sen jälkeen, kun markkinahinta on ohittanut High-hinnan ja pinsetit. Oikealla olevaan kaavioon on muodostunut toiset pinsetit, jossa nouseva kynttilä on muodostunut heti laskevan kynttilän jälkeen. Pinsettikuviolla, jossa on kaksi nousevaa kynttilää, on enemmän voimaa, kuin pinseteillä joissa on nouseva ja laskeva kynttilä.

Special Candlestick Patterns - Pips and Pippet over or Lower than High or Low Prices

Vasen kaavio osoittaa, että laskevat pinsetit ovat muodostuneet nousevan trendin sisälle. Tämä pinsetti-malli sisältää kaksi Shooting Star kynttilää. Jos laskeva kuvio sisältää kaksi laskevaa kynttilää, sillä olisi enemmän vaikutusta.

MT4-alustalla on olemassa useita esimerkkejä. Esimerkiksi laskevan trendin loppuun on muodostunut nousevat pinsetit, jossa on kaksi nousevaa vasaraa. Joten treidaaja voisi asettaa ostotoimeksiannon viimeisen nousevan vasaran High-hinnan yläpuolelle. Pinsetti-kuvion alapuolella on voimakas taso, jota hinta ei pystynyt ylittämään useita kertoja.

"Special

Toisessa kynttiläkuviossa, nouseva Hammer/Hanging Man -kuvio tuotti ostosignaalin. Viimeisessä markkinahinnan trendissä, vasarakynttilän jälkeen muodostui käänteinen vasara. Tämä käänteinen vasara vahvisti, että myyntitoimeksianto voitaisiin sijoittaa, kun hinta laski alemmas kuin annetun kynttilän Low-hinta. Ensimmäisen TP-hinta voi olla 126 pipsiä alempana kuin merkintähinta. Toisena TP-hintana voidaan pitää vasarakynttilän High-hinnan ja merkintähinnan välistä etäisyyttä. Oletetaan, että hinta laskee 126 ja 200 pipsiä alemmas, jolloin hinta on 1.6588.

Laskusuunnan jälkeen, markkinatrendi aloitti noususuunnan. Tähän nousutrendiin on muodostunut Hanging Man -kynttilä, joka vahvistaa trendin suunnan.  Jälleen, kun hinta nousi laskun jälkeen, muodostui Hanging Man -kynttilä, jossa on noususuunnan vahvistus.

Nämä kynttilät tuottavat tehokkaita ja luotettavia signaaleja, joista treidaaja voi määrittää toimeksiannon asettamisen. Esimerkiksi kun laskusuunta aloitti liikkeensä, käänteinen vasara vahvisti alenevan suunnan jatkumisen. TP-hinnat voisivat olla 320 ja 480 pipsiä alempana kuin merkintähinta. Heti pienen ohimenevän nousutrendin jälkeen, Shooting Star kynttilä on generoinut myyntisignaalin, jossa TP-hinta on 395 pipsiä merkintähintaa alempana. Kynttilät ovat voimakkaita vahvistuksia sille, että treidaaja voi tehdä onnistuneet kaupat.

Special Candlestick Patterns - Hanging Man and Bollinger Bands - Upper and Lower Bands

Toinen esimerkki, nouseva vasara, jota seuraa nouseva vasara vahvisti nousevan suunnan. Vasara noususuunnassa generoi ostosignaalin. Mainitut erityiset kynttilät voivat auttaa treidaajaa saamaan treidauksista voittoa. Tässä kolmiomallissa kynttilät vahvistivat noususuunnan.

Kuukausittaisen kaavion AUDUSD-symbolissa treidaaja voi havaita nousevan vasaran jälkeen laskevan vasaran, jotka muodostavat Tweezer Top -kuvion ja joka on luonut myyntisignaalin. Jos hinta laskee Low-hinnan alle, niin treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon, jossa TP-hinnat ovat 210 ja 270 pipsiä alempana kuin merkintähinta, noin 0.8891 paikkeille. Yhdistetyt vasarakynttilät voivat vaikuttaa trendin suuntaan huomattavasti.

Special Candlestick Patterns - Price Action Trading Strategy and Methods - Triangle Pattern

Kulta kaavion hintatoiminta strategiassa, trendin piti reagoida tähän 1260. Joidenkin vasarakynttilöiden yhdistelmä muodosti signaalin, jolla on terävä ja kalteva liike. Yhdistyneiden vasarakynttilöiden jälkeen on muodostunut terävä kynttilä, jonka arvo on 30$. Treidaaja voi havaita toisessakin esimerkin, kuten tässä yhdistettyjä vasarakynttilöitä seurasi pitkä ja terävä trendi.

Treidaajan on harjoiteltava käytännössä useita kertoja kykyä havaita erityisiä kynttilöitä, joilla on huomattava vaikutus trendin liikkeeseen.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates