Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Forex

Lisätietoa Andrewin Pitchfork indikaattorista

0 0 Vote
Instructor

Lisätietoa Andrewin Pitchfork indikaattorista

Forex-koulutus osa neljäkymmentäkahdeksan

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa tarkastelemme lisätietoja Andrewin Pitchfork indikaattorista; Andrewin Pitchfork failure (vika), respond (vastaus) ja warning (varoitus) -linjoista.

Andrewin Pitchforkin vikalinja

Jos Andrewin Pitchfork -kuviossa hinta ylittää 3. pivot-linjan 1. pivot-linjan koskettamisen jälkeen, niin nousevassa kuviossa mikä tahansa ostosignaali on mitätön. Toisaalta, jos hinta ohittaa 3. pivot-linjan 1. pivot-linjan koskettamisen jälkeen, niin kaikki myyntisignaalit ovat epäluotettavia.

Toisessa vikatilassa, jos hinta koskettaa nousevassa mallissa 3. pivot-linjaa 1. pivot-linjan kohtaamisen jälkeen ja sitä seuraa toinen aalto 3. pivot-linjan yläpuolella, silloin 3. pivot-linjan ylitys ei tuota yhtään myyntisignaaleja. Jos laskevassa formaatissa hinta menee lähelle 3. pivot-linjaa 1. pivot-linjan kohtaamisen jälkeen ja sitä seuraa 3. pivot-linjan alapuolella toinen aalto, silloin 3. pivot-linja ei tuota mitään ostosignaaleja.  

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - False Buy and Sell Forex Market Signals

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Trading Signals - MT4

Laskevassa MT4 esimerkissä havainnollistetaan ensimmäistä vikamallia. Kun hinta on ylittänyt 3. pivotin, tässä kuviossa ei ole yhtään myyntisignaalia. Toisessa nousevan trendin esimerkissä kuvio ei ole voinut muodostaa yhtään ostosignaalia sen jälkeen, kun hinta ylitti 3. pivot-linjan pohjaa kohti. 

3. vikamalli syntyy, kun hinta vaihtelee 3. ja 1. pivot-linjojen välillä, jota seuraa liike kohti Trigger-linjaa. Jos nousevassa trendissä hinta ei ylitä Trigger linjaa ja palaa kohti huippua ja koskettaa 3. pivot-linjaa, vaikka hinta ylittää lopulta Trigger-linjan pohjaa kohti, myyntisignaali ei ole voimassa, tai se ei ole luotettava. Jos nousevassa formaatissa hinta ei ohita Trigger-linjaa ja palaa kohti pohjaa ja koskettaa 3. pivot-linjaa, vaikka hinta ohittaa Trigger-linjan kohti huippua, ostosignaali ei ole tosi, tai se ei ole uskottava.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger, Pivot and Median Line

Nouseva esimerkki osoittaa, että 3. vikatyyppi ei muodostanut, eli myyntisignaali tuotettiin sen jälkeen, kun hinta oli ylittänyt Trigger-linjan.

4. epäonnistunut Andrewin Pitchfork -kuvio muodostuu aina kun hinta ohittaa Trigger-linjan ja palaa sen jälkeen kohti sitä. Jos nousevassa trendissä hinta ohittaa Trigger-linjan kohti pohjaa ja se vaihtaa suuntaansa kohti huippua, Trigger-linjan ylitystä seuraa käänteinen trendi, vaikka hinta laskee Trigger-linjan alapuolelle, silloin myyntisignaali ei ole enää voimassa. Jos laskevassa trendissä hinta ohittaa Trigger-linjan kohti huippua ja se vaihtaa suuntaa kohti pohjaa, Trigger-linjan ylittämistä seuraa käänteinen trendi jopa silloin, kun hinta nousee korkeammalle kuin Trigger-linja, eikä ostosignaali ei ole enää luotettava. Aiemmassa esimerkissä Trigger-linjan yläpuolelle voi muodostua kynttilöitä, jolloin myyntisignaali on voimassa.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Candlestick Pattern Confirmation

Pieni Andrewin Pitchfork pääkuvion sisällä

Jos pienempi Andrewin Pitchfork -kuvio muodostuu toisen Andrewin Pitchfork -kuvion sisään, on siitä joitakin etuja, kuten:

  • SL laskee
  • TP kasvaa
  • Se on toinen vahvistus määritellylle signaalille

Pieni laskeva kuvio muodostuu laskevan pääkuvion sisälle, kun taas pieni nouseva kuvio olisi suuremmassa nousevassa kuviossa. Pienet kuviot voidaan havaita lyhyemmillä aikaväleillä.

Esimerkki näyttää kuinka pieni kuvio löydetään. Laskevaan trendiin muodostui ostosignaali. Jos treidaaja valitsee lyhyemmän aikajakson, silloin siinä olisi toinen pieni Andrewin Pitchfork kuvio, jolla on laskeva trendi. Kun Trigger-linja ylitetiin kohti huippua, generoitiin ostosignaali, ja treidaaja voi asettaa ostotoimeksiannon jossa SL-hinta on viimeisen laakson alapuolella. Pienten vaihtelujen jälkeen hinta on saavuttanut halutun TP-hinnan ja se jatkaa nousevaa trendiä, kohti pääkuvion TP-hintaa.

Warning, eli varoituslinja

Andrewin Pitchfork -kuviossa treidaaja voi mitata 3. ja 1. pivot-linjojen etäisyyden, joka on ?R?. Nousevaan tyyppiin voidaan piirtää kolme rinnakkaista linjaa 3. pivot-linjan alapuolelle. Laskevassa tyypissä voidaan kolme rinnakkaista linjaa asettaa 3. pivot-linjan yläpuolelle. Jokaisen linjan välinen rako on yhtä suuri kuin R. Kullakin linjalla voi olla merkittävä vaikutus markkinahinnan liikkeeseen.

Respond, eli vastauslinja

Jos 2. ja 3. pivot yhdistetään linjalla, silloin voidaan mitata tämän linjan ja 1. pivotin suora etäisyys, joka tunnetaan nimellä L. Kuvion lisäksi voidaan sijoittaa kolme samansuuntaista linjaa, jotka ovat L päästä toisistaan 2. ja 3. pivotin väliin. Oletetaan, että markkinahinta muuttaa suuntaansa näiden linjojen lähellä. Esimerkissä kuvio piirrettiin laskutrendiin.  

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Warning Line for Bullish and bearish Trading Signal

MT4-alustaan piirrettiin laskeva kuvio, ja treidaaja pystyi määrittämään varoituslinjan sijoittamalla kuvion kopion sen päälle. Kopioidun kuvion 1. linja laitetaan pääkuvion 3. linjan päälle. Kun hinta nousee, kopioidun kuvion 2. linjalla ei ole merkittävää vaikutusta, vaikka hinta vaihtelee saavuttaessaan 3. linjan.

Toisessa esimerkissä treidaaja voi piirtää trendilinjan yhdistämällä 2. ja 3. pivotin. Sitten suora trendilinja voidaan asettaa tämän linjan ja 1. pivotin väliin, joka tunnetaan nimellä ?L?. Treidaaja voi kopioida ja liittää trendilinjan "L" painamalla näppäimistön CTRL + tuplaklikkaamalla "L" päällä. Neljä kopioitua ?L? -linjaa voidaan sijoittaa 1. pivot-linjalle, 2. ja 3. pivotin välisen yhdistävän linjan jälkeen. Markkinahinta trendi ei osoittanut mitään huomattavaa muutosta L1 ja L3:ssa, kun taas hinta nousi 2. pivot-linjan yläpuolelle ja palasi 1. pivot-linjaan L2:ssa.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Respond Line Trading Strategy

Varoitus ja vastauslinjat eivät takaa trendin liikettä, mutta treidaajien tulisi huomioida ne tehokkaina paikkoina markkinahinnan kehityksessä.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates