Triangle Pattern and its Types - Symmetrical Ascending Descending

Kolmiokuvio ja sen tyypit

0 0 Vote
Instructor

Kolmiokuvio ja sen tyypit

Forex-koulutus osa kolmekymmentäneljä

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa tarkastelemme Triangle, eli kolmiokuviota ja sen tyyppejä; nousevaa (Bullish), laskevaa (Bearish) ja symmetristä kolmiota.

Triangle, eli kolmio

Kolmio on jatkuva kuvio, jolla on sama suunta nykyisen trendin suunnan kanssa. Noususuunnassa se vahvistaa nykyistä nousutrendiä ja laskutrendissä se vahvistaa laskusuuntaa. Kolmiot luokitellaan kahteen ryhmään: nousevat (Bullish) ja laskevat (Bearish) kolmiot.

Laskeva kolmio on jatkoa laskutrendissä muodostuneelle kuviolle, joka koostuu 2-3 aallosta, 4-6 swingistä. Normaalisti 6 swingin kolmiokuvio on leveämpi kuin 4 swing kolmiokuviota. Aaltoja voi ympäröidä kaksi linjaa, ylempi linja on tuki ja alempi linja on vastus. Symmetrisessä kolmiossa, sekä tuki- ja vastustuslinjat ovat kaltevia vastakkaisilla kulmilla. Laskevassa kolmiossa on vastuksen taso, kun taas tukilinja on laskeva trendilinja. Laskevalla kolmiolla on enemmän voimaa ja vaikutusta kuin symmetrisellä kolmiolla, koska laskevan kolmion aaltojen huipuilla on laskeva trendi, kun taas laaksot ovat samalla tasolla. H, eli aallonkorkeus, voidaan määrittää laskemalla ensimmäisen aallon huipun ja laakson etäisyys. Kunkin laakson numero ja huippu voivat olla hyödyllisiä, joten H on swingi numero 1 ja 2 välillä. Breakout piste muodostuu 5 tai 7 swingin jälkeen, jossa hinnat ylittävät vastuslinjan. Myyntitoimeksianto tulisi sijoittaa brakeout-pisteeseen, jossa TP-hinta on H tai H/2 pipsiä alempi kuin brakeout-piste, kun taas SL on korkeampi kuin viimeinen huippu.

Triangle Pattern and its Types - Support and Resistance Lines and Levels - Ascending, Descending and Symmetrical

Triangle Pattern and its Types - Continuation Pattern Confirms Agreeing Direction - Bullish and Bearish

Nouseva kolmio, kuten laskeva tyyppikin, on jatkuva kuvio, jossa on 4-6 swingiä, 2-3 aaltoa, jotka muodostuvat nousutrendiin. Swingejä ympäröivät tuki- ja vastuslinjat. Ylempi linja on vastus, kun taas alempi linja on tuki. Symmetrisessä kolmiossa, sekä tuki-että vastustuslinjat ovat kaltevia vastakkaisilla kulmilla. Nousevalla kulmalla on vastustaso, kun taas tukilinja on nouseva trendilinja. Nousevalla komiolla on enemmän valtaa ja vaikutusta kuin symmetrisellä kolmiolla, koska nousevan kolmion laaksoilla on noususuunta, kun taas huiput ovat samalla tasolla. H, aallonkorkeus, voidaan määrittää laskemalla ensimmäisen aallon huipun ja laakson etäisyys, swing numero 1 ja 2 välillä. Breakout-piste muodostuu 5 tai 7 swingin jälkeen, jolloin hinta ylittää vastuslinjan. Ostotoimeksianto sijoitetetaan brakeout-pisteeseen, jossa TP-hinta on H tai H/2 pipsiä korkeampi kuin brakeout-piste, kun taas SL on alempana kuin viimeinen laakso.

Triangle Pattern and its Types - H and H/2 on Chart Take Profit and Stop Loss Prices - Trading Signals

Treidaaja voi löytää useita esimerkkejä MT4-alustan kaaviosta. Kulta-symbolissa on muodostunut symmetrinen nouseva kolmio, jossa on 4 keinua. Swingit numero 1 ja 2 välillä täsmentävät H-määrän, jonka yli voidaan vetää trendilinja. Treidaaja voi siirtää trendilinjaa brakout-pisteeseen. Trendi on ohittanut TP-hinnan. H ja H/2 olisi hyödyllistä määrittää, vaikka Fibonaccia käyttäen.

Toinen Bullish Triangle on muodostunut nousevan tyypin mukana, johtuen sen tason huipuista ja laaksojen noususuunnasta. H on tässä kolmiossa 3460 pipsiä, joten TP-hinta on 3460 pipsiä brakout-pisteen päälle, jonka markkinahinta on lopulta saavuttanut. Viimeisimmässä trendissä muodostuu laskusuuntainen symmetrinen kolmiokuvio. Treidaaja voi asettaa myyntitoimeksiannon brakeout-pisteeseen, TP olisi 2554 pipsiä, H-summa on pienempi kuin brakeout ja SL on korkeampi kuin viimeinen huippu. Nämä aallot voivat muodostaa myös Double Bottom -kuvion, joten treidaajan on odotettava, kunnes kuvio on täysin muodostunut. Toisella aikavälillä, kauppias voi löytää lisää kolmiokuvioita. Useat kolmiokuviot muodostuvat nousutrendissä. Toisessa symbolikaaviossa, kuten USDJPY, treidaaja voi havaita laskusuunnassa symmetrisen kolmion.

Triangle Pattern and its Types - Breakout Point and Market Entry and Exit Price - Upward and Downward

Kolmio kuvio voidaan yhdistää tiettyyn kynttiläpalkki-kuvioon, jolloin luodaan entistä luotettavampi ja varmempi kuvio.

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates