Types of Trends and Levels - Support and Resistance Breakthrough

Trendin tyypit ja tasot

0 0 Vote
Instructor

Trendin tyypit ja tasot

Forex-koulutuksen osa kaksikymmentäkaksi

Tervetuloa takaisin Forexin finanssimarkkinoiden asiantuntijakoulutukseen. Tässä osiossa käsittelemme trendin tyyppejä ja tasoja (levels), vastustasoa (resistance), hintakanavaa ja trendin läpimurtoa (trend breakthrough).

Trendi

Trendi on hinnan suunta ajanjakson aikana ja se osoittaa markkinoiden liikettä.

Supports, eli tuet

Taso, tai alue, jossa trendiä tuetaan sen nykyisessä suunnassa lisäliikkeeseen.

Resitance, eli vastustaso

Taso, tai alue, jossa trendi on taipuvainen muuttamaan suuntaansa nykyisestä suunnasta käänteiseen liikkeeseen.

Level, eli taso

Taso on vaakasuora viiva alueella, joka on saatu teknisistä analyyseistä, kuten tuki-ja vastustasot. Esimerkiksi vastustaso muuttuu tukitasoksi, mikäli riittävässä tarkastelussa markkinahinta ylittää sen alueen. Jos noususuuntaisen trendin kynttiläpalkki-kaaviossa kynttilänpalkki muodostuu kokonaan vastustason yläpuolella, seuraavan kynttiläpalkin on kehityttävä edellisen kynttiläpalkin yläpuolelle. Tässä esimerkissä vastustaso voi vaihtua tukitasolle vain näissä olosuhteissa.

Trendityypit

Bullish trends, eli nousevat trendit

Noususuunta tunnetaan nimellä bullish trend, joka tarkoittaa puskevaa härkää. Kun härkä haluaa hyökätä sarvillaan jonkin kimppuun, se tekee tämän pää alaspäin, jota seuraa äkillinen nosto, täsmälleen kuten markkinahinnan noususuuntauksessa.

Types of Trends and Levels - Horizontal Line from Technical Analysis - Support and Resistance

Nousutrendin tukilinja muotoutuu yhdistämällä hinta-aaltojen laaksot viivalla huomioiden, että uudet laaksot ovat korkeampia kuin vanhat. On odotettavissa, että trendi jatkuu nykyiseen suuntaan.

Nousutrendien vastuslinja muodostuu yhdistämällä huiput, jotka edustavat päinvastaista vaikutusta noususuuntaiseen liikkeeseen aiheuttaen laskusuunnan.

Tasot ovat vaakasuoria viivoja, jotka yhdistävät huiput tai laaksot nousu- tai laskusuunnassa.

On hyödyllistä tarkastella esimerkkejä MT4-alustassa. AUSUSD symbolissa, vaikka hinta on laskenut, on muodostunut ohimenevä noususuuntaus. Liittämällä laaksot viivalla, muodostuu nousutrendi, jossa markkinahinta liikkuu. Hinta on saavuttanut vastustason linjan, joka muutti trendin suuntaa ja sitten hinta on kohdannut uudelleen vastustustason. Joka kerta kun markkinahinta kohtaa vastustason linjan, trendin suunta on muuttunut. Lopulta vastustason linja on ylitetty ja useita kynttiläpalkkeja on muodostunut sen alapuolelle, seurauksena on tapahtunut äkillinen romahdus. Markkinahinta liikkui tilapäisesti kanavassa vastustason ja tuen linjojen välissä linjojen, joka muodostetaan yhdistämällä huiput. Siinä on taso 0.93538, jonka lähelle hinta on liikkunut, vaikka se eteni kanavassa.

Huolimatta jatkuvasta AUDUSD symbolin hintojen laskusta, voidaan löytää myös nousutrendi. Tukilinja voidaan piirtää yhdistämällä laaksot. Vastustason linja muodostetaan yhdistämällä huiput. Hinta on kohdannut tukilinjan useita kertoja vastustason linjan lisäksi, jolla on merkittävä vaikutus trendin suuntaan. Tasot voidaan sijoittaa tiettyihin hintoihin, joissa trendi on vaihdellut paljon. Treidaajan tulee olla joustava ja tarkka piirtäessään merkittäviä ja tehokkaita tuki- ja vastuslinjoja ja tasoja. Taso voidaan sijoittaa tarkastelemalla hintavärähtelyn aluetta, joten treidaaja voi klikata hiiren oikealla sen päällä ja aukaista vaakaviivan ominaisuudet hyödyllisiä muutoksia varten. Taso voidaan vaihtaa paksumpaan viivaan ja lisäksi ottaa käyttöön valintaruudulla taustalla oleva taso. Tason tarkka paikka tulee määrittää, kun sillä on huomattava merkitys hintamarkkinoilla, erityisesti lähiaikoina, eikä niinkään menneisyydessä.

Types of Trends and Levels - Price Movement toward Up, Upward - Bullish Pattern in Market Price Channel

Bearish trends, tai laskusuunta

Bearish trends, eli laskusuunnan nimi tulee karhun käpälän liikkeestä alaspäin, kun se haluaa murskata jotakin.

Laskevan tredin tukilinja voidaan muodostaa yhdistämällä hinta-aaltojen huiput, joilla on hinnan laskua myötäilevä efekti.

Vastustason linja voidaan piirtää yhdistämällä laaksot, joissa treidaaja odottaa hintamarkkinoiden suunnanmuutoksen, eli nousevan trendin tapahtuvan.  

Tasot ovat vaakaviivoja hinta-aaltojen huipuista ja laaksoista.

Range Trends, eli vaihteluväli suunnat

Range trend, eli vaihteluväli on linja, joka muodostuu heilahtelevilla markkinoilla jolla ei ole jatkuvaa suuntaa, tai jatkuvaa liikettä ylös- tai alaspäin.

Types of Trends and Levels - Trend Direction towards Down - Bearish, Downtrend Market Price

USDJPY:lle on joitakin laskusuuntia, joille treidaaja voi piirtää tuki- ja vastustaso linjat.

Siellä voi esiintyä useita epäsäännöllisiä ja epäsymmetrisiä kuvioita. Vastustaso- ja tukilinjat voidaan vetää jyrkkään muotoon, jossa hinta on laskenut jyrkästi. Treidaaja voi sijoittaa tukitason huipuille ja vastustasot yhdistämällä laaksot. Vastustaso on muuntautunut tukilinjaksi sen jälkeen, kun tietyt kynttiläpalkit ohittivat sen. Siellä voi olla useita laskusuuntia, joissa on erilaisia putouksia ja muotoja. Toisin kuin edellisessä esimerkissä, siellä olisi toinen laskusuunta, jossa on kohtalainen putous, jota voidaan analysoida piirtämällä tuki- ja vastustason linjat. Tukilinja yhdistää hinta-aaltojen huiput ja vastustason linja yhdistää laaksot.

Treidaaja voi piirtää joitakin tuki- ja vastustason linjoja vaihteluväli trendeille, mutta nämä olisivat kuitenkin vaakalinjoja. Tämän trendin tuki- ja vastustason linjojen piirtämisen jälkeen, treidaaja voi huomata, että hinta on liikkunut kanavassa ilman teräviä ja jatkuvaa liikettä ylös, tai alas. Hinta voi nousta ja laskea terävillä rinteillä. Esimerkiksi vaihteluväli trendissä hinta on vaihdellut useilla rinteillä.

Päivitys

Treidaajan on aina päivitettävä kaavion tasojen sijainti, sekä tuki- ja vastustason linjat, tehokkuuden lisäämiseksi.

Kanava

Symmetristä hintaliikettä tuki- ja vastustason linjojen välillä kutsutaan kanavaksi (channel). Treidaaja voi esimerkiksi löytää kanavan noususuunnassa, jossa hinta on noussut maltillisesti vaihtelun lisäksi tuki- ja vastuslinjojen välissä. Tukilinjat voidaan määritellä uudelleen tekemällä päivityksiä viimeisimmän hinnanmuutoksen jälkeen. Tässä esimerkissä tukilinja voidaan piirtää kahden laakson väliin ja seuraavan markkinahinnan muutoksen jälkeen, treidaaja voi muokata tukilinjaa, joka koskee seuraavaa laaksoa. Tukilinjaa voidaan muuttaa useita kertoja.

Types of Trends and Levels - Symmetrical, Bullish and Bearish Trading Patterns - Range and Volatile Financial Market Price

Tason tai tuen läpimurto

Läpimurron määrittely on yksi hankalimpia kysymyksiä. Tuki- tai vastustason linjat ja tasot voivat ylittää hinnan useita kertoja, kuitenkin läpimurtoa tapahtuu harvoin.

Jos laskusuuntauksessa on muodostunut kynttiläpalkki kokonaan tukilinjan yläpuolella ja sitä seuraa toinen kynttiläpalkki, silloin on tapahtunut läpimurto. On otettava huomioon, että ensimmäisen kynttiläpalkin on täytynyt ohittaa enintään 5 kynttiläpalkkia Jos kynttiläpalkki on ohittanut kokonaan vastustason linjan ja seuraava kynttiläpalkki on alempana kuin ensimmäinen kynttiläpalkki, niin vastustaso on rikki.

Jos kynttiläpalkki on noususuunnassa kokonaan vastustasolinjan yläpuolella ja sitä seuraa kynttiläpalkki korkeamman hinnan kanssa, niin vastustasolinja rikkoo markkinatrendin. Trendin täytyy ylittää tukilinja ja kynttiläpalkin tulee muodostua kokonaan tukilinjan alapuolelle ja mikäli sitä seuraa alemman arvon kynttiläpalkit, niin tukilinja on rikki.

On selkeämpää selittää läpimurto MT4-alustalla. Ensimmäisessä esimerkissä, ei ole mitään läpimurtoa ennen 1. huhtikuuta, jolloin hinta on rikkonut nousevan tukilinjan ja laskusuunta on jatkunut. Toinen esimerkki läpimurto tasosta. Jos taso on piirretty 101.28, se selvästi siinä 27. maaliskuuta, kynttiläpalkki on muodostunut kokonaan tämän tason yläpuolelle ja sitä seuraa toinen kynttiläpalkki sen yläpuolella. Hinta on edennyt kohti yläpuolta. Lisäksi tämä taso on ohitettu useita kertoja ylöspäin, tai alaspäin ja sitä seuraa myötäilevän suuntaisia kynttilöitä. On tärkeää, että muut kynttiläpalkit ohittavat ensimmäisen kynttiläpalkin, joka osoittaa, että hinta suuntaus etenee samaan suuntaan, eikä palaa tuki- tai vastustason linjoille.

Types of Trends and Levels - Breaking Levels by Market Price - Bullish and Bearish Price Market

Tason yläpuolelle muodostuu kynttiläpalkki ja sitä seuraa toinen kynttilänjalka, jolloin markkinasuunta on jatkuva. Pieni kynttiläpalkki on muodostunut tason alapuolelle, mutta seuraavan kynttiläpalkki ei läpäissyt ensimmäistä, joten hinta on palannut tasolle. Joten treidaaja voi asettaa ostotoimeksiannon tiettyyn paikkaan kynttiläpalkin yläpuolelle, joka on ohittanut läpimurto kynttiläpalkin. Toisessa esimerkissä myyntitoimeksianto voidaan asettaa tietyn kynttiläpalkin alle. Jos noususuunta esimerkissä treidaaja piirtää tukilinjan yhdistämällä laaksot, ensimmäinen kynttiläpalkki on ohittanut tukilinjan, mutta siellä ei ole muuta kynttiläpalkkia alempana kuin ensimmäinen kynttiläpalkki, joten hinta on palannut. Treidaajan on päivitettävä tukilinja, koska markkinahinta on jatkanut liikettä. Tukilinjoja varten treidaajan on yhdistettävä jokainen laakso ottaen huomioon viimeisin. Ehkä, läpimurto on toisinaan epäonnistunut ja treidaaja päivittää aina linjat viimeisimpiin laaksoihin, tai huippuihin kunnes läpimurto onnistu.

Types of Trends and Levels - Break Through Support and Resistance Level - Trading Platform MetaTrader

Tämä osio päättynyt, näemme ensi kerralla seuraavassa osiossa.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates